Nieuwe berichten

Recent Posts

 • Bezwaren basisinkomen – 1a : Waarden en mensbeeld

  Bezwaren basisinkomen – 1a : Waarden en mensbeeld

  Basisinkomen bevordert overbevolking. Met basisinkomen nemen jongeren niet meer de moeite om te gaan studeren. Basisinkomen leidt tot toename van het gebruik van drank en drugs.B Basisinkomen is slecht voor de emancipatie van de vrouw. In het kader van het project basisinkomen van het …Read More »
 • Blockchain: wat is het wel en niet?

  Blockchain: wat is het wel en niet?

  Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen? Deze vraag staat centraal in een nieuwe reeks artikelen op de website van de Vereniging Basisinkomen. Deze keer kort de vraag wat het eigenlijk wel en niet is. Blockchain is een …Read More »
 • Brieven aan een Paralleluniversum 19. “Oooooohhh, crash!”

  Brieven aan een Paralleluniversum 19. “Oooooohhh, crash!”

    Dit is de negentiende aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven …Read More »
 • Brieven aan een Paralleluniversum 19. “Oooooohhh, crash!”

  Brieven aan een Paralleluniversum 19. “Oooooohhh, crash!”

    Dit is de negentiende aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven …Read More »
 • Met Nederland gaat het goed, met ons gaat het slecht

  Met Nederland gaat het goed, met ons gaat het slecht

  Huishoudens krijgen een steeds kleiner deel van het nationaal inkomen     Blijkens een onderzoek dat de Rabobank op 4 februari 2018 heeft gepubliceerd, is tussen 1977 en 2015 de omvang van onze economie twee keer harder gegroeid dan het …Read More »
 • Bezwaren basisinkomen – 0 : Misvattingen

  Bezwaren basisinkomen – 0 : Misvattingen

  Basisinkomen is een utopie of een fantasie. Basisinkomen is een hype of een cult. Basisinkomen betekent gratis geld en dat kan niet. Basisinkomen een nieuw en nog onrijp idee. Basisinkomen is anders verpakte sociale zekerheid. Basisinkomen is onbetaalbaar of asociaal. In het kader van het project basisinkomen …Read More »
 • Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen?

  Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen?

  Kan blockchain iets betekenen voor de invoering van basisinkomen? Deze vraag staat centraal in een nieuwe reeks artikelen op de website van de Vereniging Basisinkomen. Op het economisch wereldforum in Davos speelden volgens een artikel in de NRC (26-1-2018, Radicale …Read More »
 • Basisynkommen kin Fryske jongeren perspektyf biede

  Basisynkommen kin Fryske jongeren perspektyf biede

  “Een basisinkomen voor iedereen zou in de toekomst wel eens de oplossing kunnen zijn om jongeren ook in Fryslân toekomst te bieden”, dat vindt Brigitta Scheepsma, lijsttrekker voor GroenLinks in Tytsjerksteradiel. Deze week kwamen van het Fries Sociaal Planburo (FSP) …Read More »
 • Brieven aan een Paralleluniversum 18. “Oh, volledig terneergeslagen!”

  Brieven aan een Paralleluniversum 18. “Oh, volledig terneergeslagen!”

    Dit is de achttiende aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven …Read More »
 • Basisbaan of basisinkomen, welke droom is realistisch?

  Basisbaan of basisinkomen, welke droom is realistisch?

  Het kenmerkende verschil tussen basisbaan en basisinkomen is de vrijheid en niet de dwang van de overheid, die het werken van mensen begeleid. Mensen willen vanuit zichzelf werken. Niet alleen de markt en haar vazallen maken uit of mensen werken, …Read More »
 • Waarom de invoering van het Basisinkomen een onredelijk besluit is.

  Waarom de invoering van het Basisinkomen een onredelijk besluit is.

  Waarom hebben Nederlanders als gemeenschap zo’n moeite hebben met het invoeren van basisinkomen? Het OBi heeft met waarden te maken waar ons limbische brein over gaat! Ons limbische brein doet niet aan mitsen, maren, tenzij‘s. Het doet aan ja of …Read More »
 • Bezwaren basisinkomen – 11: Uitvoering

  Bezwaren basisinkomen – 11: Uitvoering

  We beginnen er niet aan, het is veel te complex. Een basisinkomen is niet goed gefaseerd in te voeren met betrekking tot hoogte. We beginnen vol goede moed, maar slaan alle waarschuwingen voor uitvoeringsproblemen in de wind. We kunnen  de lange termijn effecten niet overzien In het …Read More »
 • Nationaal Congres Basisinkomen UniePlaza Culemborg

  Nationaal Congres Basisinkomen UniePlaza Culemborg

  Op zondag 4 maart 2018 organiseert het Kernteam Basisinkomen Rivierenland het Nationaal Congres Basisinkomen Rivierenland bij UniePlaza in Culemborg. Het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen staat wereldwijd op de agenda als logisch gevolg van een wereld waarin werkprocessen steeds meer …Read More »
 • Brieven aan een Paralleluniversum 17. “Oh, jo, jo, uitkeringsfraude!”

  Brieven aan een Paralleluniversum 17. “Oh, jo, jo, uitkeringsfraude!”

    Dit is de zeventiende aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven …Read More »
 • Brieven aan een Paralleluniversum 17. “Oh, jo, jo, uitkeringsfraude!”

  Brieven aan een Paralleluniversum 17. “Oh, jo, jo, uitkeringsfraude!”

    Dit is de zeventiende aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven …Read More »