Basisinkomen voor iedereen!

Vind jij ook dat elke burger een zeker inkomen verdient in een rijk land als Nederland? Een vast maandbedrag op je rekening zonder voorwaarden of tegenprestatie.

Het kan als we willen! Doe je mee?

Wat is het precies?

Het basisinkomen is een vast inkomen per maand vanuit de staat voor iedere burger, zonder werkverplichting en ongeacht ander inkomen of vermogen. Simpel en duidelijk, zo is iedere volwassene in onze samenleving verzekerd van een volwaardig bestaan.

 • Onvoorwaardelijk inkomen voor iedereen
 • Voor meer gelijkheid en sociale zekerheid

Met een gegarandeerd bestaansminimum kunnen zelfs de meest kwetsbare groepen in hun onderhoud voorzien. Denk bijvoorbeeld aan mensen die om wat voor reden dan ook niet (meer) kunnen of willen werken. En alles wat je meer verdient dan het basisinkomen wordt niet gekort, zoals in het huidige systeem. Iedereen kan erop rekenen, jij dus ook!

Voor wie

Het basisinkomen is bedoeld voor elke volwassen inwoner in Nederland, ongeacht hun inkomen of vermogen. Zo heeft iedereen altijd een minimale financiële basis en sociale stabiliteit, of ze nu werken of niet. Dat creëert rust en zekerheid, zodat elk individu zich in vrijheid kan ontplooien.

 • Geen ingewikkelde voorwaarden
 • Bestaanszekerheid voor iedereen
 • Minder stress, meer vrijheid

Dit systeem vervangt andere uitkeringen zoals bijstand, toeslagen, studiefinanciering en AOW. Die laatste is in principe al een onvoorwaardelijk basisinkomen voor de groeiende groep ouderen in Nederland. In totaal kunnen de huidige 116(!) financiële ondersteuningsregelingen voor burgers en bedrijven overboord. Dat scheelt een hoop mankracht, kosten en bureaucratie.

Eenvoudig en duidelijk voor iedereen.

Waarom een basisinkomen

Een basisinkomen bevordert sociale gelijkheid en biedt financiële zekerheid voor elke burger. Het is de beste manier om armoede te verminderen en de (mentale) gezondheid onder de bevolking te verbeteren. En er zijn nog meer voordelen:

 • Samenwonen wordt financieel interessant => bijdrage oplossing woningtekort
 • Erkenning van onbetaald werk => meer keuzevrijheid
 • Geen armoedeval bij meer werken => betaald werken loont meer

Bovendien blijkt uit onderzoek dat wanneer mensen geen financiële stress ervaren om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien, dit juist meer creativiteit en ondernemerschap losmaakt. Iets wat voor beter gefortuneerden al zichtbaar en werkelijkheid is, wordt met een basisinkomen voor iedereen mogelijk. Zo kan meer talent tot bloei komen, daar profiteert heel Nederland van!

Wanneer een basisinkomen

Het idee van een basisinkomen bestaat al lang in de Nederlandse politiek en ook daarbuiten. Inmiddels is een meerderheid van Nederland voor een basisinkomen dat het huidige systeem van uitkeringen, aftrekposten en toeslagen vervangt. Deze mening is breed gedeeld onder de bevolking ongeacht politieke voorkeur, zo blijkt uit een peiling eind 2023 (zie figuur).

Ook de financiële haalbaarheid is onderzocht en positief gebleken. Het is dus mogelijk en een meerderheid is voor. Waar wachten we op zou je zeggen?

Eigenlijk hangt de invoering vooral af van politieke wil. Dan helpt een goede lobby, voorlichting en druk vanuit de samenleving. En dat is precies waar wij ons voor inzetten.

Doe je mee?

Hoe organiseren we een basisinkomen

Een ruime meerderheid in Nederland is voor de invoering van een basisinkomen. Eind 2023 was zo’n 60% positief, 20% negatief en 20% aarzelde nog. Onze Vereniging richt zich vooral op die laatste groep. Door goede informatie, voorlichting en ook fysieke campagnes willen we deze mensen enthousiasmeren.

Daarnaast organiseren we de politieke lobby onder alle partijen om basisinkomen in de verkiezingsprogramma’s te krijgen en spreken we met Tweede Kamerleden. Geleidelijk kunnen we hierdoor steeds meer beweging in de goede richting bespeuren:

 • Volt en PvdD zijn al voor, GroenLinks – PvdA kijken nog naar welke vorm
 • Christen Unie en D66 willen een negatieve inkomstenbelasting (lijkt op basisinkomen)
 • VVD heeft ook belangstelling

Invoering van het basisinkomen kan in één keer of in stappen, zoals door het gratis maken van kinderopvang of afschaffen van de sollicitatieplicht. Uiteindelijk is een basisinkomen de meest effectieve manier van armoedebestrijding, zo berekende het CPB al in 2020. Bovendien realiseert dit meer vrijheid in wat je doet en onderneemt in je leven voor elk individu.

Word lid of doneer!

Wat goed dat je een bijdrage wilt leveren aan onze activiteiten! Hoe meer mensen meehelpen, hoe eerder we een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen realiseren.

De Vereniging Basisinkomen bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers. We zijn onderdeel van een wereldwijde beweging met 45 nationale afdelingen op 5 continenten. Alle inkomsten gaan naar de promotie van ons uiteindelijke doel. Denk aan campagnes, evenementen en samenwerking met andere landen die een basisinkomen nastreven.