Basisinkomen actueel 29 september 2014 week 40

liveathens

liveathensSuccesvolle 7e Week van het Basisinkomen 

De 7e week van het basisinkomen ligt achter ons. Volgens leden en presentatoren die bij verschillende evenementen aanwezig waren, mogen we rustig spreken van een succes. Dat blijkt ook uit de aanmelding van 50 nieuwe leden sindsdien, wat voor een groot deel te danken is aan de uitzending van Tegenlicht  op 21 september  jl. en de daarop in meerdere steden volgende Meet Ups.

Ons doel is nog steeds om het idee basisinkomen zoveel mogelijk te verspreiden. Dat is ook de boodschap aan leden die vragen wat ze kunnen bijdragen: Organiseer een informatieavond over het basisinkomen in je eigen omgeving. Gebruik daarvoor een low budget ruimte zoals een huiskamer, buurthuis, bedrijfsvereniging, bibliotheek, school, universiteit of stadhuis. Binnenkort kun je ook de video van de genoemde Tegenlicht uitzending hierbij gebruiken als inleiding tot een daaropvolgend gesprek. Schroom niet ons via het contactformulier om hulp te vragen, als je daar behoefte aan hebt. Wij kunnen u op zijn minst helpen aan een kopie van deze video, flyers en andere promotiematerialen, die we gaan produceren als daar voldoende geld voor in onze kas zit.

UBIE in Athene

Afgelopen weekend – 25 tot 29 september – namen Willem Gielingh (onze vicevoorzitter) en ik deel aan het inmiddels derde UBIE werkoverleg. Deze keer in Athene. Vrijdagmiddag hadden onze Griekse gastheren een klein symposium georganiseerd met vier verschillende werkgroepen en een aantal plenair gehouden presentaties.

Guy Standing opende de rij. Zijn strijd voor een basisinkomen neemt steeds meer de vorm aan van kritiek op de huidige politiek en ons maatschappelijke systeem. Hij zei – net als in zijn boeken over wat hij noemt het precariaat – dat de neoliberale golf doorwerkt in het uitvaardigen van nieuwe regelingen door de regering, waardoor steeds meer mensen in onzekerheid komen te verkeren. Onzekerheid met betrekking tot baan, inkomen en zelfs tijd, doordat alles wordt bepaald door de heersende marktleider. Hiermee verliest de burger al zijn rechten als burger en mens: het recht op maatschappelijke zekerheid, op menselijke waardigheid,  op vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Het recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Het recht op onderwijs, op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid, op rust en eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon. Het gevolg van het verlies van al die rechten is ook het verlies van sociale samenhang, een toename van verrechtsing , nationalisme en zelfs fascistische tendensen, die nu al overal zijn waar te nemen. De oplossing – u raadt het al – een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Een tweede ervaring die veel indruk op mij maakte, was de presentatie van een Griekse spreker. Volgens hem werd deze UBIE meeting in Athene ervaren als teken van solidariteit van andere Europeanen met de Grieken, die door de maatregelen van de Troika nog steeds te lijden hebben onder alle bovengenoemde verschijnselen van dien.

Zaterdag hebben we voornamelijk gebruikt om de statuten voor UBIE vast te stellen, wat vrij moeilijk is gezien de vele verschillende meningen en culturele achtergronden van alle deelnemers. Toch is het nodig om een legale status in Europa te kunnen krijgen en zodoende een zakelijke bankrekening te kunnen openen en in aanmerking te komen voor subsidies van Europa.

Zondag gingen we verder met de voorbereiding van vijf evenementen in het kader van een door Europa uitgeschreven project onder de naam “Europe for Citizens” onder de titel  Democratic engagement and civic participation, met als doel het bevorderen van de sociale cohesie in Europa. Projecten die hiervoor worden ingediend kunnen in aanmerking komen voor een Europese subsidie.

De vermelde vijf evenementen zullen in vijf verschillende landen gaan plaatsvinden. In september 2015 in Nederland! Dat evenement gaan wij organiseren onder de titel Onvoorwaardelijk Basisinkomen als stimulans voor sociale adhesie en vrede in Europa. Die conferentie zal de aandacht vestigen op de relatie tussen het wel/niet hebben van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen en discriminatie op verschillende terreinen en de goede invloed die het invoeren van een Eurodividend hierop zou kunnen hebben. We hopen daarmee ook de deuren te openen tot een beter toekomstperspectief voor de jeugd, de mensen zonder werk en al diegenen die het hoofd nu net (niet) boven water kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Planken, voorzitter VBi

Het bericht Basisinkomen actueel 29 september 2014 week 40 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen actueel 21 september 2014 week 38

adriaanplanken

adriaanplankenHet zal u niet ontgaan zijn dat deze derde week van september de 7e internationale week van het basisinkomen is geweest.

Persoonlijk ben ik er trots op dat we als Vereniging Basisinkomen stevig bijgedragen hebben aan het feit dat deze week in meerdere Europese lidstaten gestalte heeft gekregen met een nagenoeg zelfde stijl van vormgeving van de aankondigingen. Dit jaar is dit voor het eerst het geval.

Zoals op vrijwel elk gebied heeft het “Netzwerk Grundeinkommen” en het Oostenrijkse Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – B.I.E.N. Austria sinds hun bestaan het voortouw genomen met betrekking tot  organisatiegraad en promotie. Dankzij Leon Segers en Win de Heer hebben wij sinds 2011 de aansluiting gevonden bij de initiatiefgroep voor het Europees Burgerinitiatief voor een OBi dat in 2013 liep. Dit gaf tegelijkertijd een grote  versnelling aan de gewenste internationale samenwerking met onder andere bovengenoemd resultaat.

Zaterdag 13 september j.l. namen Willem Gielingh en ik deel aan de viering van het tienjarig jubileum van het “Netzwerk Grundeinkommen” in Berlijn. Ik mocht een openingstoespraakje houden wat een lofrede werd. Hierin kon ik het niet laten mijn droom te schilderen dat dit soort feesten – en dus ook ons toekomstige 25 jarig jubileum feest in 2016 – zich afspelen in bijvoorbeeld het Rijksdaggebouw. Hiermee mijn hang naar uiterlijkheden verradend, maar ook mijn hoop dat mede dankzij onze vereniging het basisinkomen een gevestigd begrip is geworden en de vereniging daar de erkenning  voor heeft gekregen. Dit hangt vanzelfsprekend af van onze activiteiten en hoe succesvol die zijn. Later op de avond werden Ronald Blaschke, Birgit Zenker en ik geïnterviewd door Susanne Götze, journalist bij `der Freitag`.

Ronald Blaschke is sinds geruime tijd lid van het bestuur van het netwerk en mede/oprichter ervan. Birgit Zenker was destijds voorzitter van de “katholischen Arbeitnehmer-Bewegung” en in die functie ook mede-oprichter van het  Netzwerk Grundeinkommen. Ik bevond mij dus in goed gezelschap en nam de gelegenheid te baat te schilderen hoe onze vereniging sinds 2004 vooral haar wonden aan het likken was die waren opgelopen bij de pogingen politiek voeten aan de grond te krijgen en dat we ons sinds 2011 zoals boven beschreven met succes hebben kunnen herpakken. Ook kon ik onze speerpunten voor de komende tijd uit de doeken doen, namelijk: de bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen vergroten en het proberen politiek voeten aan de grond te krijgen door het doen van experimenten/pilotstudies, die – wat mij betreft – bij succes concentrisch worden uitgebreid in hun omgeving.

Tijdens het feest in Berlijn kon ik kennismaken met Michael Bohmeyer, die eerder dit jaar begon met een experiment waarin door middel van crowdfunding zoveel geld bijeen gebracht zou moeten worden dat het mogelijk werd mensen gedurende een jaar een basisinkomen te geven. (https://www.mein-grundeinkommen.de)Aanvankelijk beschouwde ik dit als een grap. Principieel gezien kan het hier nooit om een basisinkomen, zoals wij voorstaan, gaan. Dit moet volgens ons toch structureel vanuit gemeenschapsgelden komen en niet uit liefdadigheid of subsidies. Het gaat uiteindelijk om ons rechtmatig aandeel van alle hedendaagse verworvenheden. Toch wist deze enthousiaste en inspirerende jongeman mij ervan te overtuigen dat dit een goed initiatief was. Het past helemaal en is gebed in de tegenwoordige ontwikkeling dat op veel plaatsen – schijnbaar onafhankelijk van elkaar – stemmen opgaan en initiatieven worden genomen om van al het gedelibereer over hoe een en ander zou moeten over te gaan tot toepassing van het idee. Het blijkt dat hij hiermee een veel grotere bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen genereert door alle media aandacht die hij ermee krijgt dan tot nog toe. Bovendien blijkt het een groot succes. Op de betreffende website wordt verteld dat op het ogenblik 2.486 mensen al 3 Basisinkomens hebben mogelijk gemaakt. Dezen zullen op 18 september aanstaande worden verloot onder de mededingers. Van 19.297 mensen is er te lezen hoe een basisinkomen 45851 zaken in hun leven zou veranderen.

De afgelopen week hebben er verschillende evenementen plaatsgevonden zoals u op de website voor de week van het basisinkomenhebt kunnen zien. Zondagavond 21 september was de afsluiter een Tegenlicht aflevering van de VPRO op NPO 2 waarna aansluitend de week daarom diversen Tegenlicht Meetups in verschillende steden en een avond over het Basisinkomen in Tilburg.

In een van de volgende aflevering van deze brief hoop ik van deze verschillende evenementen verslag uit te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Planken,

Het bericht Basisinkomen actueel 21 september 2014 week 38 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

21 september 2014 week 38

adriaanplanken

adriaanplankenHet zal u niet ontgaan zijn dat deze derde week van september de 7e internationale week van het basisinkomen is geweest.

Persoonlijk ben ik er trots op dat we als Vereniging Basisinkomen stevig bijgedragen hebben aan het feit dat deze week in meerdere Europese lidstaten gestalte heeft gekregen met een nagenoeg zelfde stijl van vormgeving van de aankondigingen. Dit jaar is dit voor het eerst het geval.

Zoals op vrijwel elk gebied heeft het “Netzwerk Grundeinkommen” en het Oostenrijkse Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – B.I.E.N. Austria sinds hun bestaan het voortouw genomen met betrekking tot  organisatiegraad en promotie. Dankzij Leon Segers en Win de Heer hebben wij sinds 2011 de aansluiting gevonden bij de initiatiefgroep voor het Europees Burgerinitiatief voor een OBi dat in 2013 liep. Dit gaf tegelijkertijd een grote  versnelling aan de gewenste internationale samenwerking met onder andere bovengenoemd resultaat.

Zaterdag 13 september j.l. namen Willem Gielingh en ik deel aan de viering van het tienjarig jubileum van het “Netzwerk Grundeinkommen” in Berlijn. Ik mocht een openingstoespraakje houden wat een lofrede werd. Hierin kon ik het niet laten mijn droom te schilderen dat dit soort feesten – en dus ook ons toekomstige 25 jarig jubileum feest in 2016 – zich afspelen in bijvoorbeeld het Rijksdaggebouw. Hiermee mijn hang naar uiterlijkheden verradend, maar ook mijn hoop dat mede dankzij onze vereniging het basisinkomen een gevestigd begrip is geworden en de vereniging daar de erkenning  voor heeft gekregen. Dit hangt vanzelfsprekend af van onze activiteiten en hoe succesvol die zijn. Later op de avond werden Ronald Blaschke, Birgit Zenker en ik geïnterviewd door Susanne Götze, journalist bij `der Freitag`.

Ronald Blaschke is sinds geruime tijd lid van het bestuur van het netwerk en mede/oprichter ervan. Birgit Zenker was destijds voorzitter van de “katholischen Arbeitnehmer-Bewegung” en in die functie ook mede-oprichter van het  Netzwerk Grundeinkommen. Ik bevond mij dus in goed gezelschap en nam de gelegenheid te baat te schilderen hoe onze vereniging sinds 2004 vooral haar wonden aan het likken was die waren opgelopen bij de pogingen politiek voeten aan de grond te krijgen en dat we ons sinds 2011 zoals boven beschreven met succes hebben kunnen herpakken. Ook kon ik onze speerpunten voor de komende tijd uit de doeken doen, namelijk: de bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen vergroten en het proberen politiek voeten aan de grond te krijgen door het doen van experimenten/pilotstudies, die – wat mij betreft – bij succes concentrisch worden uitgebreid in hun omgeving.

Tijdens het feest in Berlijn kon ik kennismaken met Michael Bohmeyer, die eerder dit jaar begon met een experiment waarin door middel van crowdfunding zoveel geld bijeen gebracht zou moeten worden dat het mogelijk werd mensen gedurende een jaar een basisinkomen te geven. (https://www.mein-grundeinkommen.de)Aanvankelijk beschouwde ik dit als een grap. Principieel gezien kan het hier nooit om een basisinkomen, zoals wij voorstaan, gaan. Dit moet volgens ons toch structureel vanuit gemeenschapsgelden komen en niet uit liefdadigheid of subsidies. Het gaat uiteindelijk om ons rechtmatig aandeel van alle hedendaagse verworvenheden. Toch wist deze enthousiaste en inspirerende jongeman mij ervan te overtuigen dat dit een goed initiatief was. Het past helemaal en is gebed in de tegenwoordige ontwikkeling dat op veel plaatsen – schijnbaar onafhankelijk van elkaar – stemmen opgaan en initiatieven worden genomen om van al het gedelibereer over hoe een en ander zou moeten over te gaan tot toepassing van het idee. Het blijkt dat hij hiermee een veel grotere bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen genereert door alle media aandacht die hij ermee krijgt dan tot nog toe. Bovendien blijkt het een groot succes. Op de betreffende website wordt verteld dat op het ogenblik 2.486 mensen al 3 Basisinkomens hebben mogelijk gemaakt. Dezen zullen op 18 september aanstaande worden verloot onder de mededingers. Van 19.297 mensen is er te lezen hoe een basisinkomen 45851 zaken in hun leven zou veranderen.

De afgelopen week hebben er verschillende evenementen plaatsgevonden zoals u op de website voor de week van het basisinkomenhebt kunnen zien. Zondagavond 21 september was de afsluiter een Tegenlicht aflevering van de VPRO op NPO 2 waarna aansluitend de week daarom diversen Tegenlicht Meetups in verschillende steden en een avond over het Basisinkomen in Tilburg.

In een van de volgende aflevering van deze brief hoop ik van deze verschillende evenementen verslag uit te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Planken,

Het bericht 21 september 2014 week 38 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen actueel 5 september 2014 week 36

followthemoney

followthemoneyDe afgelopen week heb ik twee interessante artikelen van Robin Fransman onder ogen gekregen via een tweet van “Follow the Money”, die naadloos aansluiten bij het thema hoe je met cijfers kunt knoeien[1].

Robin Fransman stelt in Wie neemt het CBS tegen zichzelf in bescherming?[2] de manier aan de kaak waarop het CBS bij monde van haar nieuwe directeur Tjark Tjin-A-Tsoi meer ‘duiding en interpretatie’ bij de presentatie van haar cijfers wil geven en tegelijkertijd niet aan politieke inkleuring wil doen. Fransman concentreert zich in het artikel vooral op de verwarring in de pers rondom het onderzoek naar inkomensongelijkheid in Nederland. Dat sluit naadloos aan op zijn eerdere artikel Hoe zit dat nou met die Nederlandse inkomensongelijkheid?[3] Daarin werpt hij de vraag op of we de verdeling van inkomens wel goed registreren en meten. Er is niet alleen arbeidsinkomen, maar mensen hebben ook inkomen uit vermogen: huur, rente, dividenden, winst, en koers-/prijswinsten. En juist die niet-arbeidsinkomsten zijn relatief het hoogst bij de hogere inkomens. Omdat we in Nederland die inkomens niet of nauwelijks belasten, worden die inkomens ook niet of nauwelijks gemeten. Dat zie je vervolgens terug in de statistieken en dan lijkt Nederland heel gelijk. In het VK en de VS worden die niet-arbeidsinkomsten wel als inkomen gezien en ook belast, en daar zie je ze dus ook in de statistieken terug.

Het thema “hoe je met cijfers kunt knoeien” is voor de voorstanders van een basisinkomen van groot belang. Het bepaalt namelijk hun betrouwbaarheid en geeft aan hoe zij wel of niet in de realiteit staan (voor zover je al over de juiste cijfers kunt beschikken). Bij de promotie van het basisinkomen is het namelijk van groot belang niet aan te komen met zaken waarvan wij hopen, verwachten of wensen dat die ermee bereikt zullen worden maar met zaken waarvan wij zeker weten dat die bereikt zullen worden, zoals: verdwijnen van de armoedeval, het lager worden van de loonkosten. Aan de andere kant zullen er zeker ook bittere pillen te slikken zijn voor vrijwel iedereen. Waar gaat het om?

In het radio-interview[4] vrijdagavond jongstleden na en tijdens het MIES -lab[5] in Groningen kwamen alle voor -en tegenargumenten nog eens langs. Ook bij de vragen aan bezoekers van Noorderzon, die middag. Intussen lijkt de discussie hierover zichzelf te herhalen.
Het gaat intussen niet meer om een “voorhoedegevecht”, dat door de mensen, die er niet voor zijn, kan worden afgeschilderd als een “achterhoedegevecht” of ook door de voorstanders als het vechten vanuit een underdogpositie kan worden ervaren. Neen. Wij – de voorstanders van een basisinkomen – staan hartstikke sterk.

Ettelijke experimenten[6] wijzen steeds op dezelfde positieve gevolgen voor de gezondheid van mensen die een vorm van basisinkomen krijgen. Ook heeft een basisinkomen een positief effect op het volgen van onderwijs, op de infrastructuur en op het ontplooien van verschillende vormen van ondernemerschap. Guy Standing wijst er in zijn artikel “Unicef_cash_transfers_India_ published” (2013-09-10)[7] op dat verder nog de volgende effecten optreden: meer zelfvertrouwen, meer eigenwaarde, mensen staan meer open voor de noden van anderen en de gemeenschap, en er is dus meer gemeenschapszin. Ook die laatste effecten zouden meegenomen moeten worden in de evaluatie van een experiment.

Waarom een experiment in Nederland? Om duidelijk te maken dat dergelijke effecten niet alleen optreden in ontwikkelingslanden, maar ook hier. Of niet, dat risico moeten we nemen. Natuurlijk, ook al wijst de evaluatie na zo’n experiment erop dat hier dezelfde positieve effecten zijn vast te stellen, toch kunnen tegenstanders van een basisinkomen ertegenin brengen dat zo’n experiment geen representatie kan zijn van de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld omdat de groep die bij het experiment betrokken was niet representatief is voor de hele Nederlandse bevolking, net zo min als de situatie waarin zij verkeerde door de uitzondering die zij innam met betrekking tot o.a. de sociale wetgeving. Maar stel nu inderdaad dat zo’n experiment tot positieve resultaten leidt. Wie is er dan op tegen om daar verder op door te gaan? Wat houdt ons dan tegen om het experiment uit te breiden in steeds grotere concentrische kringen, met steeds betere manieren van financieren tot …. Ja, tot alle Nederlanders een basisinkomen hebben? Niets toch? Wat een heerlijke droom. Nu de schouders er nog onder en van start gaan.

Adriaan Planken, 2014-09-05

met dank aan Anna Stolk voor revisie van de tekst.

 

 

 

 

 

 

Het bericht Basisinkomen actueel 5 september 2014 week 36 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

5 september 2014

followthemoney

followthemoneyDe afgelopen week heb ik twee interessante artikelen van Robin Fransman onder ogen gekregen via een tweet van “Follow the Money”, die naadloos aansluiten bij het thema hoe je met cijfers kunt knoeien[1].

Robin Fransman stelt in Wie neemt het CBS tegen zichzelf in bescherming?[2] de manier aan de kaak waarop het CBS bij monde van haar nieuwe directeur Tjark Tjin-A-Tsoi meer ‘duiding en interpretatie’ bij de presentatie van haar cijfers wil geven en tegelijkertijd niet aan politieke inkleuring wil doen. Fransman concentreert zich in het artikel vooral op de verwarring in de pers rondom het onderzoek naar inkomensongelijkheid in Nederland. Dat sluit naadloos aan op zijn eerdere artikel Hoe zit dat nou met die Nederlandse inkomensongelijkheid?[3] Daarin werpt hij de vraag op of we de verdeling van inkomens wel goed registreren en meten. Er is niet alleen arbeidsinkomen, maar mensen hebben ook inkomen uit vermogen: huur, rente, dividenden, winst, en koers-/prijswinsten. En juist die niet-arbeidsinkomsten zijn relatief het hoogst bij de hogere inkomens. Omdat we in Nederland die inkomens niet of nauwelijks belasten, worden die inkomens ook niet of nauwelijks gemeten. Dat zie je vervolgens terug in de statistieken en dan lijkt Nederland heel gelijk. In het VK en de VS worden die niet-arbeidsinkomsten wel als inkomen gezien en ook belast, en daar zie je ze dus ook in de statistieken terug.

Het thema “hoe je met cijfers kunt knoeien” is voor de voorstanders van een basisinkomen van groot belang. Het bepaalt namelijk hun betrouwbaarheid en geeft aan hoe zij wel of niet in de realiteit staan (voor zover je al over de juiste cijfers kunt beschikken). Bij de promotie van het basisinkomen is het namelijk van groot belang niet aan te komen met zaken waarvan wij hopen, verwachten of wensen dat die ermee bereikt zullen worden maar met zaken waarvan wij zeker weten dat die bereikt zullen worden, zoals: verdwijnen van de armoedeval, het lager worden van de loonkosten. Aan de andere kant zullen er zeker ook bittere pillen te slikken zijn voor vrijwel iedereen. Waar gaat het om?

In het radio-interview[4] vrijdagavond jongstleden na en tijdens het MIES -lab[5] in Groningen kwamen alle voor -en tegenargumenten nog eens langs. Ook bij de vragen aan bezoekers van Noorderzon, die middag. Intussen lijkt de discussie hierover zichzelf te herhalen.
Het gaat intussen niet meer om een “voorhoedegevecht”, dat door de mensen, die er niet voor zijn, kan worden afgeschilderd als een “achterhoedegevecht” of ook door de voorstanders als het vechten vanuit een underdogpositie kan worden ervaren. Neen. Wij – de voorstanders van een basisinkomen – staan hartstikke sterk.

Ettelijke experimenten[6] wijzen steeds op dezelfde positieve gevolgen voor de gezondheid van mensen die een vorm van basisinkomen krijgen. Ook heeft een basisinkomen een positief effect op het volgen van onderwijs, op de infrastructuur en op het ontplooien van verschillende vormen van ondernemerschap. Guy Standing wijst er in zijn artikel “Unicef_cash_transfers_India_ published” (2013-09-10)[7] op dat verder nog de volgende effecten optreden: meer zelfvertrouwen, meer eigenwaarde, mensen staan meer open voor de noden van anderen en de gemeenschap, en er is dus meer gemeenschapszin. Ook die laatste effecten zouden meegenomen moeten worden in de evaluatie van een experiment.

Waarom een experiment in Nederland? Om duidelijk te maken dat dergelijke effecten niet alleen optreden in ontwikkelingslanden, maar ook hier. Of niet, dat risico moeten we nemen. Natuurlijk, ook al wijst de evaluatie na zo’n experiment erop dat hier dezelfde positieve effecten zijn vast te stellen, toch kunnen tegenstanders van een basisinkomen ertegenin brengen dat zo’n experiment geen representatie kan zijn van de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld omdat de groep die bij het experiment betrokken was niet representatief is voor de hele Nederlandse bevolking, net zo min als de situatie waarin zij verkeerde door de uitzondering die zij innam met betrekking tot o.a. de sociale wetgeving. Maar stel nu inderdaad dat zo’n experiment tot positieve resultaten leidt. Wie is er dan op tegen om daar verder op door te gaan? Wat houdt ons dan tegen om het experiment uit te breiden in steeds grotere concentrische kringen, met steeds betere manieren van financieren tot …. Ja, tot alle Nederlanders een basisinkomen hebben? Niets toch? Wat een heerlijke droom. Nu de schouders er nog onder en van start gaan.

Adriaan Planken, 2014-09-05

met dank aan Anna Stolk voor revisie van de tekst.

 

 

 

 

 

 

Het bericht 5 september 2014 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.