Overzicht publicaties VPRO / tegenlicht over Basisinkomen

gratisgeldIs onvoorwaardelijk basisinkomen een utopie of een haalbare optie. Alles wat VPRO Tegenlicht maakte over gratis geld op één pagina.

De noodzaak van een utopie
Jonge historicus Rutger Bregman pleit in Tegenlicht Lab voor de terugkeer van het utopisch denken en heeft het onder meer over basisinkomen.

Experimenteren met gratis geld
Van Alaska, via Groningen en Duitsland tot in India. Overal in de wereld wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor het stelsel van sociale zekerheid.

Gratis geld
Stel dat we iedereen in Nederland een basisinkomen geven, zonder voorwaarden. Klinkt te mooi om waar te zijn? Tegenlicht verkent de mogelijkheden.

Gratis geld voor iedereen
Geld als burgerrecht. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Het basisinkomen zou de maatschappij radicaal veranderen. Maar waarom niet?

Gratis geld wereldwijd
Ondanks twijfel aan de haalbaarheid van basisinkomen zijn wereldwijd diverse sociale experimenten gedaan met gratis geld.

Basisinkomen in Nederland
Groningen, Leeuwarden, Tilburg, Nijmegen. Overal in het land starten burgers, verenigingen en politieke partijen experimenten met een basisinkomen.

Meer weten over basisinkomen?
Correspondent Rutger Bregman is pleitbezorger van basisinkomen en schreef ‘Gratis geld voor iedereen’. Meer leestips van Bregman.

Zes rekenmodellen
Is een basisinkomen betaalbaar? De vraag is simpel, maar het antwoord complex. Een snelle wandeling door een zestal rekenmodellen.

Basisinkomen: aan de slag
In de aflevering ‘Experimenteren met gratis geld’ brengen initiatiefnemers een basisinkomen op kleine schaal in de praktijk. Hoe begin je zo’n experiment?

Rutger Bregman
Historicus en schrijver die de wereld wil veranderen met zijn verhalen. Geïnspireerd door ideeën van oude denkers filosofeert hij over de toekomst.

Marcel Canoy
Marcel Canoy is columnist voor Financieel Dagblad, actief twbasisinkomenitteraar en hoofdeconoom bij onderzoeks- en adviesbureau Ecorys.

Guy Standing
Sociaal betrokken, Britse econoom Guy Standing populariseerde de term “precariaat” en richtte instituut op voor promotie van basisinkomen.

http://tegenlicht.vpro.nl/bundel/bijzonder/basisinkomen.html

The post Overzicht publicaties VPRO / tegenlicht over Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Eerste 12000 bereikt voor crowdfunded jaarinkomen

ons12000onsbasisinkomenBij de initiatieven die lopen voor het crowdfunden van een inkomen om het onvoorwaardelijk basisinkomen te promoten is er ten minste één binnen.  Op 27 mei is voor onsbasisinkomen.nl met de  493e supporter de weg open voor de tweede kandidaat om 1000 euro aan giften per maand te ontvangen.

http://onsbasisinkomen.nl

meingrundeinkommmenHet initiatief dat MiesLab is Groningen is gestart, is gestoeld op de actie die de Duitse buurman Michael Bohmeyer die inmiddels via crowdfunding de elfde persoon (27 mei 2015) een jaarinkomen van 12000 euro heeft bezorgd.

https://www.mein-grundeinkommen.de/start

 

 

The post Eerste 12000 bereikt voor crowdfunded jaarinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt

Het experiment met het basisinkomen voor 65-plussers is op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in het rapport ‘Slecht idee’. Volgens de SER heeft het plan geleid tot een generatie van passieve en hulpbehoevende ouderen. Bron: http://www.volkskrant.nl/dossier-de-speld/proef-met-basisinkomen-voor-65-plussers-mislukt~a4040425/

Read more →

Het bericht Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt

Het experiment met het basisinkomen voor 65-plussers is op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad in het rapport ‘Slecht idee’. Volgens de SER heeft het plan geleid tot een generatie van passieve en hulpbehoevende ouderen. Bron: http://www.volkskrant.nl/dossier-de-speld/proef-met-basisinkomen-voor-65-plussers-mislukt~a4040425/

Read more →

Het bericht Proef met basisinkomen voor 65-plussers mislukt verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Van rouwproces tot Basisinkomen

loesje-angstOmgaan met veranderingen is niet eenvoudig. Het kost tijd en energie voor een aanpassing zich in ons heeft genesteld, zelfs bij een ‘alledaagse’ verandering zoals het wisselen van baan. Gemiddeld kost het 2 jaar(!) om een nieuwe baan volledig eigen te maken.

Kennis van de fasen van een veranderproces kan helpen. Bewustzijn is altijd nuttig, dan herkennen we wat er aan de hand is. Dat stelt gerust en geeft ons houvast om de volgende fase te bereiken.

In het streven naar een onvoorwaardelijk basisinkomen creëren we even complexe verandertrajecten als een restaurant dat op weg is naar 3 Michelinsterren. Het begint eenvoudig met een aandachtsgebied dat onder het gewenste niveau scoort. Het punt wordt geadresseerd, een inhoudelijke analyse volgt en de verbeterpunten worden beschreven in een verbeterplan. Een goed plan vertaalt dat in concrete acties, ingepland in een roadmap en waar nodig afgestemd op verbeteracties voor andere aandachtsgebieden.

Maar daarmee is de verandering / implementatie nog geen feit.

Een goede omschrijving van de verbeteractie benoemt welke processen en middelen worden geraakt. Dan kan ook het effect op de betrokkenen worden ingeschat. Vanuit veranderkundig oogpunt kan een inschatting worden toegevoegd over mogelijke weerstanden en stimuli.

Opvallend is dat de fasen van een veranderproces sterk lijken op die van het rouwproces

Rouwproces

figuur 1 – Rouwproces

Een omslag in de manier van denken en werken kan betekenen dat bestaande modellen minder van waarde worden. Dit geeft frustraties in de maatschappij. Een model dat gebruikt kan worden om de tijdlijn te bepalen van de veranderen is het rouwverwerkingsmodel van Kübler-Ross. Deze onderscheidt een aantal fasen, namelijk Schok, Ontkenning, Woede/Protest, Onderhandelen, Depressie en Aanvaarding(zie figuur 1).

Fasen om tot een Onvoorwaardelijk Basisinkomen te komen

Voor het ontluiken van een nieuwe samenleving met een onvoorwaardelijk basisinkomen, moet er eerst nog gewied, geharkt, en gespit worden, oude systemen vernietigd, en dat kan een rouwproces inluiden.

1) Verstarring/ontkenning

In eerste instantie reageren mensen met ongeloof op een nieuw idee zoals het basisinkomen. Dit is het algemene afweermechanisme, naderhand zal men geleidelijk herstellen van de schok van dit maatschappijveranderende idee. We hebben tijd nodig om de verandering tot ons door te laten dringen en onze oude verwachtingen te vergelijken met de nieuwe situatie. Vermoedelijk komen we informatie te kort over de nieuwe situatie, waardoor we niet weten wat te doen. We doen of onze gedragswijzen van vroeger nog steeds van toepassing zijn. Ook al hebben we zelf voor de verandering gekozen, hopen we dat onze bestaande kennis en vaardigheden nog altijd van nut zijn. Dit kan uitmonden in angst voor mislukkingen en vasthouden aan de dingen die in het verleden ook voor ons werkten.

2) Woede/frustratie

Wanneer men het basisinkomen niet meer langer kan ontkennen, ontstaan er gevoelens van woede, ergernis, jaloezie en wrok. Het idee wordt geridiculiseerd.  Mogelijke vooroordelen worden onder tafel vandaan gehaald en worden geprojecteerd op de omgeving. Soms zullen we onze frustratie afreageren op anderen en hen de schuld van onze problemen in de schoenen schuiven. We zijn ons van geen kwaad bewust en houden vast aan het bekende gedrag. Geleidelijk aan zullen we onze verdedigingsmechanismen laten gaan en de noodzaak voor verandering gaan inzien.

3) Onderhandelen

In deze fase probeert men op allerlei manieren onder de verschrikkelijke werkelijkheid uit te komen. We durven houding en gedrag uit ons verleden los te laten. In de periode van frustratie hebben we antwoorden gekregen en kunnen we ons nieuwe patronen eigen maken. We proberen nieuwe manieren van doen. Er wordt in deze fase onderhandeld. Door zichzelf doelen te stellen, wordt het slechte nieuws verzacht. In het geval Onvoorwaardelijk Basisinkomen worden diverse manieren gezocht om de bestaande situatie aan te passen op de nieuwe; onvoorwaardelijke bijstand, diverse andere voorwaarden worden gebruikt om maar niet aan de 4 criteria te hoeven voldoen.

4) Aanvaarding

De waarheid dringt in deze fase steeds meer door. Soms komt de frustratie nog even bovendrijven wanneer het ons niet afdoende lukt qua kennis of vaardigheden. We onderkennen dat we in een nieuwe situatie zijn en dat we een nieuwe verzameling gedragspatronen nodig hebben. We gaan actief experimenteren. Misschien komen we nog enigszins incompetent over. We zijn onze mogelijkheden aan het uitzoeken. Er kunnen nog steeds moeilijkheden opduiken terwijl we nieuwe benaderingen uitproberen.

5) Ontwikkeling

Als de persoon zich bewust is van het feit dat zij geen hoop meer hoeft te koesteren met het bestaande systeem, kan hij het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen pas aanvaarden. Zij kan bijkomen van de vorige fasen en haar conservatisme accepteren. We ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn en we worden telkens competenter. Anderen zullen ons meer en meer gaan zien als specialist op ons terrein. Men wordt geleidelijk gewend aan het nieuwe systeem en omarmt het.

6) Toepassing

Het belangrijkste is dat we nu onze identiteit in onze nieuwe rol consolideren. We ontwikkelen onze eigen inzichten over hoe het werk gedaan moet worden, hoe we onze vrije tijd inkleden, wat we nu eigenlijk willen met ons leven, hoe we ons moeten verhouden tot anderen en hoe anderen zich tot ons moeten verhouden. We werken uit welke positie we innemen in het geheel.

7) Voltooiing

We voelen ons competent en op ons gemak. Misschien vergeten we zelfs dat we een transitie hebben doorgemaakt. We vergelijken de situatie niet langer met onze positie vóór de verandering. We zijn volkomen tevreden met ons onvoorwaardelijke basisinkomen en volkomen tevreden met het onvoorwaardelijke basisinkomen voor anderen.competentiecurve

Wat kunnen we doen om de transitie door te (helpen) maken

Het gebruik van verandermodellen kan helpen om het momentum voor specifieke interventies te bepalen. Waar zitten de weerstanden? Wat is het beste moment om hierop te reageren en welke middelen zijn daarbij effectief? Hoe kun je bepaald gedrag van betrokkenen of gewoontes in een omgeving inzetten om de gewenste verandering te bereiken?   Men wil gehoord worden. Men heeft zorgen of het goede wel behouden blijft. Inzicht in de organisatie, de belangen, gevolgen en structuur om te begrijpen wat er gebeurt. Of om te begrijpen waarom iets niet gebeurt.

veranderingen-kotterDaarnaast kan bij een verandering ook gedacht worden aan het 8-stappenmodel van Kotter (zie figuur ). Hierin wordt beschreven hoe een groep mensen, op team- of organisatieniveau bewerkt kan worden om gezamenlijk een resultaat te bereiken. Het creëren van draagvlak is daarbij essentieel. Dit is veel meer een groepsproces. Als dat niet goed wordt onderkend, werkt het tegen je. Als je hier bewust mee omgaat, kan het daarentegen een versterkende succesfactor gaan worden.

 

 

Knip en plakwerk van:

The post Van rouwproces tot Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen is een bottom-up proces

tegelichtGroningen, Leeuwarden, Tilburg, Nijmegen. Overal in het land starten burgers, verenigingen en politieke partijen experimenten met een basisinkomen.

Groningen, Leeuwarden, Wageningen, Nijmegen, Tilburg. Het aantal plaatsen waarin wordt geëxperimenteerd met een basisinkomen of waar gesproken wordt over een dergelijk experiment neemt heel snel toe. Het idee van een basisinkomen is al oud, maar na afleveringen van Tegenlicht en een boek van Rutger Bregman, is de discussie in een stroomversnelling gekomen. Welke initiatieven zijn er in Nederland? Hoe pakken de verschillende steden het aan? En zijn deze experimenten een opmaat naar een landelijke invoering van onvoorwaardelijk basisinkomen?

Op de pagina van tegenlicht een overzicht:

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2015/april/basisinkomen-bottomup.html

The post Basisinkomen is een bottom-up proces appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.