10 argumenten voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in een lokale complementaire munt.

Lokale complementaire munten worden opgezet in samenwerking met gemeentes, burger-consumenten en burger-ondernemers. De WIR is bijvoorbeeld ook zo’n zwitserse complementaire munt die al 80 jaar in Zwitserland bestaat en soelaas biedt aan bedrijven en hun werknemers in periodes van economische crisis.

10 argumenten voor een onvoorwaardelijke basisinkomen in een lokale complementaire munt.

1. HET argument om een onvoorwaardelijk basisinkomen in Complementaire munten (naast de Euro) te voorzien is de volgende : stel dat het onvoorwaardelijk basisinkomen er komt in Euro’s. Dan maken we het onvoorwaardelijk basisinkomen volledig afhankelijk van de globale markteconomie. De eerst volgende beurscrash of andere financiële bubbel die uiteen barst zorgt ervoor dat het onvoorwaardelijk basisinkomen onmiddellijk op de helling zal gezet worden, vermits de EURO’s zullen nodig zijn om de banken nogmaals te redden.

Bernard Lietaer : “…Net omdat we een monetaire monocultuur hebben, zijn we verplicht de banken te redden. Mochten we ook gebruik maken van complementaire muntsystemen, zouden we ten minste over een back-up kunnen beschikken. Dan was de schuldencrisis van de banken hùn probleem gebleven…” [1]

2. HET tweede argument is, is dat we voor de invoering van het het onvoorwaardelijk basisinkomen gebruik makende van lokale complementaire munten, enkel de gemeentes nodig hebben. Geen Federale Overheid, Geen regio’s Geen provincies. Vanuit de burger met de burgervaders kan dit opgezet worden.

3. HET derde argument is dat we hiervoor nieuwe banken nodig hebben. Banken die zowel Euro’s als de lokale complementaire munt kunnen ondersteunen. Coöperatieve « banken » die in de handen zijn van de inwoners van de gemeente en de gemeente zelf. Hiermee verzeker je dat deze coöperatieve banken hun initiële rol van een bank kunnen vervullen in de echte economie.

4. HET vierde argument is dat er met een lokale complementaire munt niet kan gespeculeerd worden op de beurs of op andere financiële markten en niet uit de reële economie worden weggetrokken.

5. HET vijfde argument is dat een verhoogde koopkracht met een lokale complementaire munt, de vraag naar lokale goederen en diensten doet toenemen en hiermee de toename in lokaal produceerde goederen en diensten. Hiermee krijgen consumenten weer meer controle en zekerheid over productieprocessen en dat die productieprocessen de mens en de natuur respecteren.

6. HET zesde argument is dat een korte economische keten ook een directe positieve weerslag heeft op de vervuiling en de CO2 uitstoot. (bv Geen online bestellingen van een batterij op een Amerikaanse online verkoper, die je de batterij via de post laat leveren thuis. En waar op de batterij staat, made in Japan of China.)

7. HET zevende argument is dat door een nieuwe lokale complementaire munt te creëren, die enkel digitaal bestaat, fraude wordt uitgesloten.

8. HET achtste argument is dat je door het gebruik van een complementaire munt, een inflatie wordt tegengaan door de injectie van nieuwe koopkracht in de economie. Gezien producten en diensten zowel in Euro’s als in Complementaire munt kunnen betaald worden, kunnen de prijzen niet plots stijgen. Want er zijn niet plotseling meer Euro’s op de markt en de producten beschikbaar in de complementaire munt, blijven wel in concurrentie met de niet lokale producten die in Euro’s verkocht worden.

9. HET negende argument is dat er door het gebruik van een complementaire munt tegelijkertijd een netwerk kan gecreëerd worden van geaccrediteerde ondernemingen die hun producten in complementaire munten mogen verkopen, indien zij voldoen aan de productieprocessen die zowel de mens als de natuur respecteren.

10. HET tiende argument diegene die het geld beheert, beheert het maatschappelijk model waarin de burger leeft of in het huidige model, overleeft.

Wat een complementaire munt niet is:

Voor alle zekerheid ga ik toch nog even vermelden wat een lokale complementaire munt NIET is smile-emoticon het is geen bitcoin, Wat is het dan wel bvb :Bristol Pound (UK), Sol-Violette (Toulouse –France).

Auteur: Van Malika Leys

[1] http://www.sampol.be/samenleving-en-politiek/interviews/122-2012/januari-2012/874-je-kunt-een-doctoraat-hebben-in-economie-en-nooit-weten-wat-geld-is

https://brixtonpound.org/

http://www.wir.ch/

 

 

The post 10 argumenten voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in een lokale complementaire munt. appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

G1000 Groningen gaat voor Basisinkomen

g1000gHet is gelukt! De eerste G1000 in Groningen! Op zaterdag 6 juni kwamen honderden Stadjers bij elkaar om samen te praten over de toekomst van de Stad. Hier is de 10 van Stad uit gekomen; de 10 ideeën voor en van de Stad die in de stemronde de meeste stemmen hebben gekregen.

En raad eens welk idee er met stip op nr 1 kwam te staan?
jaja het basisinkomen.

Wil je meer weten over de gekozen ideeën en ook meedoen? Lees dan meer op http://www.g1000groningen.nl/10-van-stad Wil je een indruk van de G1000 Groningen krijgen bekijk dan hier de film preview of de foto’s.

27 juni organiseert G1000Groningen de eerste vervolgbijeenkomst om  verder te werken aan de Tien van Stad. Doe je ook mee?

The post G1000 Groningen gaat voor Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.