Vereniging Basisinkomen neemt deel aan nieuw Platform Basisinkomen

De Vereniging Basisinkomen is een van de  organisaties uit het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen waarvan de voorzitters de koppen bij elkaar gestoken hebben en die het Platform Basisinkomen creëerden. Het platform wil een website waarop het basisinkomen van verschillende kanten wordt belicht en…

Read more →

Het bericht Vereniging Basisinkomen neemt deel aan nieuw Platform Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Nieuw platform voor basisinkomen van start

convenant_getekendDiverse organisaties uit het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen hebben de koppen bij elkaar gestoken en creëerden het Platform Basisinkomen. Het platform wil een website waarop het basisinkomen van verschillende kanten wordt belicht en waar informatie te vinden is en te zien is over wie het invoeren van het basisinkomen in beginsel onderschrijft.

Er is door de voorzitters van de deelnemende organisaties een convenant getekend om de gedroomde realiteit om het basisinkomen (in Nederland) ingevoerd te krijgen. Zij geloven dat het kan. Van links naar rechts op bovenste rij van de foto zijn te zien: Syne Fonk (EcoVrede), Geert-Jan van der Wolf (Dynamisch Nederland), Henrick Fabius (Nieuw Nederland Nu) en op de onderste rij Reyer Brons (NPI), Ad Planken (Vereniging Basisinkomen) . Het Platform Basisinkomen is om eenheid, diversiteit en eigenheid samen te brengen. De diverse organisaties hebben allemaal hun eigen gedachten en ideeën over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi). Ze onderschrijven allemaal de 4 kerngedachten achter het OBi:

  • Universeel: Elk persoon, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, woonplaats heeft recht op het basisinkomen.
  • Individueel: Een basisinkomen wordt per persoon uitgekeerd en dus niet op basis van gezin of huishouden.
  • Onvoorwaardelijk: Aan het basisinkomen worden geen voorwaarden verbonden, het basisinkomen is een mensenrecht zonder werkverplichting en/of inkomenstoets.
  • Voldoende: Het basisinkomen moet een voorziening zijn die voldoende is om een waardige levensstandaard mogelijk te maken die overeenkomt met de sociale en culturele standaard van het desbetreffende land.

Het platform is te vinden bij http://platformbasisinkomen.eu
Het organisaties die het convenant onderschrijven kunnen aan het platform deelnemen.

Omdat het aan de 4 criteria voldoet krijgt het Platform Basisinkomen krijgt van ons dat ook het UBI label4kriteria-obi-vierkant

The post Nieuw platform voor basisinkomen van start appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Hoe hoog is dat Onvoorwaardelijk Basisinkomen nou eigenlijk?

hooggenoeg200Er gaan veel cijfers rond over de hoogte van het basisinkomen. Hoe hoog het daadwerkelijk is, is helemaal niet zo belangrijk. Het basisinkomen moet hoog genoeg zijn om een bestaansminimum te garanderen. Daar gaat het om.

Een manier om de hoogte van het basisinkomen aan te geven is dat het gelijk moet zijn  aan de armoederisicogrens die in Europa is vastgesteld op 60% van het mediane inkomen[1].

Een andere manier is dat het NIBUD kan berekenen wat de kosten zijn voor het levensonderhoud en dat bedrag kan dan worden aangehouden.

Aangezien er nog geen duidelijk beeld is over hoe de maatschappij om wil gaan met een basisinkomen, ligt het nog te ver weg om al met concrete voorstellen aan de gang te gaan.

In ieder geval heeft het op dit moment weinig zin om over de hoogte van het Onvoorwaardelijk Basisinikomen (OBi)[2] in EURO te praten, omdat we nog lang geen OBi hebben. Het bedrag verschilt namelijk per jaar en per land, als je dat relateert aan het levensonderhoud en de armoedegrens.

Het idee onvoorwaardelijk basisinkomen moet eerst landen in de harten van de mensen[3], daarna is de invoering geen enkel probleem meer, laat staan de financiering.

Meer antwoorden:

[1] Wat zijn de mediane inkomens in Europa? http://basisinkomen.eu/mediane-inkomens-in-europa/

[2] Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen? http://basisinkomen.net/obi/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

[3] Hoe doen we dat? http://basisinkomen.net/obi/5-stappen-op-weg-naar-obi-ambassadeursschap/

 

 

 

 

The post Hoe hoog is dat Onvoorwaardelijk Basisinkomen nou eigenlijk? appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.