Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen

Voor de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen

Door een toename van technologie en robots in de samenleving, wordt veel werk door mensen onnodig. Veel mensen reageren hier angstig op, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Wat er in feite gebeurt is dat robots onze taken overnemen en wij hierdoor meer tijd krijgen om te gaan doen wat we zelf leuk en zinvol vinden. Wel is het natuurlijk een reëel probleem dat mensen die door robotisering hun baan verliezen in de huidige situatie negatieve gevolgen ervaren. We zullen dus onze samenleving anders moeten inrichten om te zorgen dat robotisering juist positief uitpakt.

Op dit moment bestaat ons sociale stelsel uit een oerwoud aan ingewikkelde regels en toeslagen. Dit heeft twee belangrijke negatieve gevolgen. Ten eerste zorgt dit voor een hoop bureaucratie en controledrift. Dit kost niet alleen bakken met geld, maar veroorzaakt ook allerlei privacy-inperkende en soms mensonterende controles. Ten tweede hebben de mensen voor wie al deze toeslagen bedoeld zijn lang niet altijd door waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor schrijnende situaties. Het is helaas zo dat mensen die het niet redden om op eigen kracht in hun behoeftes te voorzien, ook niet altijd assertief genoeg zijn om aanspraak te maken op de hulp waar ze recht op hebben. Ook wordt soms hulp van de overheid geweigerd vanwege schaamte door het stigma dat hierop rust of omdat dit niet strookt met hun eergevoel.

Wanneer je het sociale stelsel wilt versimpelen, is het onvoorwaardelijk basisinkomen de meest logische uitkomst. Iedereen krijgt het, ongeacht zijn of haar situatie. Dit maakt alle bureaucratie die nodig is voor al die toeslagen dus in één klap overbodig. Bovendien hoeft niemand meer met privacy-inperkende maatregelen te controleren of je wel recht hebt op een bepaalde uitkering of toeslag. Iedereen heeft er immers recht op. Dat niemand meer wordt overgeslagen heeft als positief gevolg dat vrijwel alle armoede in een klap uitgeroeid zal zijn. Niet onbelangrijk, zou ik zeggen.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen nieuw idee. De liberale/libertarische economen Milton Friedman en Friedrich Hayek pleitten in de jaren ’60 al voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Door sommigen wordt met termen als ‘gratis geld voor iedereen’ tegenwoordig de illusie gewekt dat met een basisinkomen grote hoeveelheden overheidsgeld de economie in zouden worden gepompt, waardoor er misschien zelfs inflatie plaats zou kunnen vinden. Dit is echter een misvatting. Inflatie wordt eerder veroorzaakt doordat banken geld uit niets kunnen creëren zolang we niet op decentrale cryptocurrencies overstappen. Het basisinkomen gaat niet over het uitdelen van nieuw geld. Het gaat over het versimpelen van de manier waarop we onze sociale zekerheid inrichten. Dit betekent dus ook dat een onvoorwaardelijk basisinkomen per definitie haalbaar is.

Sterker nog, het maakt onze sociale zekerheid goedkoper. Friedman noemde het basisinkomen negatieve inkomstenbelasting. Als je onder een bepaald bedrag zou verdienen, zou de overheid dit tot een bepaald niveau aanvullen. Hij berekende dat dit zou leiden tot een besparing van 72% op de sociale zekerheid. En Friedman hield er bij deze berekeningen natuurlijk geen rekening mee dat we inmiddels honderden miljoenen uitgeven aan een bijzonder ineffectieve werklozenindustrie.

Met het basisinkomen worden dus zowel doelen vanuit een socialistische ideologie (het uitroeien van armoede) als een liberalistische ideologie (minder bureaucratie en controles, kleinere overheid) bereikt. Piratenpartij-oprichter Rick Falkvinge maakte al duidelijk dat de tegenstelling tussen links en rechts in een samenleving waar machines het meeste werk doen veel minder relevant is dan vroeger het geval was. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is geen zaak van links of rechts, maar een zaak van vrijheid en bescherming van basisrechten. Niet voor niets nam Falkvinge het basisinkomen op als een van de kernprincipes in zijn Piraten-wiel.

Het is de vraag of we als samenleving optimaal gebruik zullen gaan maken van de vrijheid die robotisering ons biedt. Economen en sociologen die in de jaren ’70 voorspelden dat we binnenkort nog maar 15 uur zouden werken, hadden niet voorzien dat we nu zo gefixeerd zouden zijn op werk, dat we krampachtig allerlei nieuwe banen zouden gaan verzinnen. Om deze reden zijn we veel meer werk gaan doen dat weinig waarde toevoegt aan de samenleving. Prof. David Graeber spreekt zelfs van de term ‘bullshit jobs’.

De vraag waarom we zoveel onzinnig werk doen heeft me lang bezig gehouden en is voor mij persoonlijk ook eigenlijk de hoofdreden dat ik zo enthousiast ben over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het geeft op verschillende manieren prikkels om meer zinvolle dingen te gaan doen.

Het basisinkomen verlaagt drempels om te ondernemen en daarbij risicovolle plannen uit te voeren, die, als ze slagen, een hoge opbrengst opleveren. Je kunt immers terugvallen op je basisinkomen als je plan faalt. Voor werknemers biedt het basisinkomen de vrijheid om dingen te gaan doen die ze zelf zinvol en interessant vinden. Dit biedt alleen niet meer mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het wordt zo ook onmogelijk voor werkgevers om mensen te dwingen tegen een laag loon vervelende ‘bullshit jobs’ te gaan doen. Wanneer vervelend werk weinig waarde toevoegt aan de samenleving, zal het loon voor dit soort banen dus moeten stijgen, om mensen het werk nog te laten doen. Door marktwerking ligt het voor de hand dat er veel vervelend werk dat weinig toevoegt aan de samenleving zal verdwijnen.

Vervelend werk dat wel degelijk waarde toevoegt aan de samenleving, zal echter niet zomaar verdwijnen. We vinden immers als samenleving belangrijk dat dit werk blijft bestaan. Wel zullen voor dit soort werk hierdoor de lonen stijgen. Dit zal niet alleen tot gevolg hebben dat mensen die belangrijk werk doen, hier ook echt meer voor gaan verdienen, maar ook dat het aantrekkelijker zal worden om dit werk sneller te automatiseren. Ik voorspel bijvoorbeeld dat bij een basisinkomen zelfreinigende toiletten een snellere opmars zullen maken dan nu het geval is.

Kortom, door een basisinkomen zal vervelend werk wanneer het niet nuttig is sneller verdwijnen, en wanneer het wel nuttig is sneller door robots overgenomen. Mensen zullen meer gaan ondernemen en vaker werk gaan doen wat ze zelf nuttig en interessant vinden. Robots gaan steeds meer onze vervelende taken overnemen en als mensen gaan we steeds meer leuke dingen doen.

Dat mensen meer zinvolle dingen gaan doen, blijkt ook uit eerdere experimenten met het basisinkomen. Deze experimenten vonden zowel op grote of als kleine schaal over de hele wereld plaats. In Oeganda gaf de regering $400,- aan 12.000 jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Vier jaar later hadden ze 60% vaker een baan en verdienden ze 50% meer per jaar. Goede sollicitatiecursus die dat verbetert. Een ander Oegandees programma waarbij 1800 arme vrouwen $150,- kregen gaf vergelijkbare resultaten.

Zo zijn er nog meer experimenten van over de hele wereld. In Namibië daalde ondervoeding (25%), criminaliteit (42%) en spijbelen (van 40% naar vrijwel 0%). Blijkbaar werd er vooral gespijbeld omdat kinderen voor een inkomen moesten zorgen.

Ook in de Westerse wereld hebben zulke experimenten plaatsgevonden. Zwervers in Londen kregen bijvoorbeeld 3000,- pond. Dit maakten ze niet op aan drank of drugs, maar ze gingen cursussen volgen en konden uiteindelijk op eigen benen staan. Uit onderzoekbleek dat de overheid zo slechts 1/7 van de kosten maakte dan zij eerder deed aan hulpverleners, agenten en rechters die zich eerder met de zwervers moesten bezighouden.

Nu blijkt uit bovenstaande voorbeelden vooral dat een klein geldbedrag geven ervoor zorgt dat mensen in zichzelf gaan investeren. Zo blijkt het een goedkope manier om mensen te helpen. Wat voor de Nederlandse situatie natuurlijk een veel interessantere vraag is, is of een onvoorwaardelijk basisinkomen ook op een grotere schaal werkt. Gelukkig zijn er ook op een grotere schaal al experimenten geweest. In het Canadese stadje Dauphin is in de jaren ’70 met een basisinkomen geëxperimenteerd. Van iedereen werd het inkomen tot een minimumbedrag aangevuld. 30% van de 13.000 inwoners bleken hier recht op te hebben. Ook dit werd een groot succes. Er werd sneller en beter gestudeerd. Psychische problemen en huiselijk geweld namen af. Ziekenhuisbezoek daalde met 8,5%. Zelfs een generaties later, nadat het basisinkomen door een nieuwe regering voortijdig was afgeschaft, waren hiervan nog effecten merkbaar.

Op een nog grotere schaal kregen tienduizenden gezinnen in de VS in de jaren ’60 een basisinkomen. Zowel in de VS als in Canada gingen mensen maar een klein minder betaald werk doen. Het is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar de kans is groot dat dit verschil voor een groot deel verklaard kan worden door mensen die ook al niets deden, maar dan in de baas zijn tijd. Dit ging met name om vrouwen met jonge kinderen en om jongeren. Zij compenseerden dit met andere nuttige activiteiten, zoals goede zorg voor een cursus psychologie of acteerlessen. Schoolprestaties verbeterden en de volksgezondheid verbeterde.

Oftewel, er is geen mogelijkheid om op basis van bestaande evidentie tegen het basisinkomen te zijn. Een onvoorwaardelijk basisinkomen verlost ons van privacy-onvriendelijke controledrift, van onnodige bureaucratie en van armoede. Het geeft ons vrijheid, waardoor we meer dingen gaan doen die er echt toe doen. Dit is goed voor de reële economie. Bovendien verbetert de volksgezondheid.

Door de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen. Het is daarom hoog tijd dat ook in Nederland geëxperimenteerd gaat worden met een basisinkomen. Daarom wil de Piratenpartij Noord-Holland dat de provincie een experiment met het basisinkomen faciliteert. Dit experiment kan dienen als evidentie dienen voor het Zwitserse referendum in 2016. En als het net zo succesvol blijkt als haar voorgangers, zou het misschien ook een goede aanleiding kunnen zijn om de invoering van een landelijk basisinkomen te overwegen.

Tekst: Matthijs Pontier, Piratenpartij

Het bericht Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen

matthijs pontierDoor de toenemende robotisering van de samenleving wordt veel werk door mensen onnodig. en is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen.  Veel mensen reageren hier angstig op, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Wat er in feite gebeurt is dat robots onze taken overnemen en wij hierdoor meer tijd krijgen om te gaan doen wat we zelf leuk en zinvol vinden.

Wel is het natuurlijk een reëel probleem dat mensen die door robotisering hun baan verliezen in de huidige situatie negatieve gevolgen ervaren. We zullen dus onze samenleving anders moeten inrichten om te zorgen dat robotisering juist positief uitpakt.

Op dit moment bestaat ons sociale stelsel uit een oerwoud aan ingewikkelde regels en toeslagen. Dit heeft twee belangrijke negatieve gevolgen. Ten eerste zorgt dit voor een hoop bureaucratie en controledrift. Dit kost niet alleen bakken met geld, maar veroorzaakt ook allerlei privacy-inperkende en soms mensonterende controles. Ten tweede hebben de mensen voor wie al deze toeslagen bedoeld zijn lang niet altijd door waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor schrijnende situaties. Het is helaas zo dat mensen die het niet redden om op eigen kracht in hun behoeftes te voorzien, ook niet altijd assertief genoeg zijn om aanspraak te maken op de hulp waar ze recht op hebben. Ook wordt soms hulp van de overheid geweigerd vanwege schaamte door het stigmadat hierop rust of omdat dit niet strookt met hun eergevoel.

Wanneer je het sociale stelsel wilt versimpelen, is het onvoorwaardelijk basisinkomen de meest logische uitkomst. Iedereen krijgt het, ongeacht zijn of haar situatie. Dit maakt alle bureaucratie die nodig is voor al die toeslagen dus in één klap overbodig. Bovendien hoeft niemand meer met privacy-inperkende maatregelen te controleren of je wel recht hebt op een bepaalde uitkering of toeslag. Iedereen heeft er immers recht op. Dat niemand meer wordt overgeslagen heeft als positief gevolg dat vrijwel alle armoede in een klap uitgeroeid zal zijn. Niet onbelangrijk, zou ik zeggen.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen nieuw idee. De liberale/libertarische economen Milton Friedman en Friedrich Hayek pleitten in de jaren ’60 al voor een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Door sommigen wordt met termen als ‘gratis geld voor iedereen’ tegenwoordig de illusie gewekt dat met een basisinkomen grote hoeveelheden overheidsgeld de economie in zouden worden gepompt, waardoor er misschien zelfs inflatie plaats zou kunnen vinden. Dit is echter een misvatting. Inflatie wordt eerder veroorzaakt doordat banken geld uit niets kunnen creëren zolang we niet op decentrale cryptocurrencies overstappen. Het basisinkomen gaat niet over het uitdelen van nieuw geld. Het gaat over het versimpelen van de manier waarop we onze sociale zekerheid inrichten. Dit betekent dus ook dat een onvoorwaardelijk basisinkomen per definitie haalbaar is.

Sterker nog, het maakt onze sociale zekerheid goedkoper. Friedman noemde het basisinkomen negatieve inkomstenbelasting. Als je onder een bepaald bedrag zou verdienen, zou de overheid dit tot een bepaald niveau aanvullen. Hij berekende dat dit zou leiden tot een besparing van 72% op de sociale zekerheid. En Friedman hield er bij deze berekeningen natuurlijk geen rekening mee dat we inmiddels honderden miljoenen uitgeven aan een bijzonder ineffectieve werklozenindustrie.

Met het basisinkomen worden dus zowel doelen vanuit een socialistische ideologie (het uitroeien van armoede) als een liberalistische ideologie (minder bureaucratie en controles, kleinere overheid) bereikt. Piratenpartij-oprichter Rick Falkvinge maakte al duidelijk dat de tegenstelling tussen links en rechts in een samenleving waar machines het meeste werk doen veel minder relevant is dan vroeger het geval was. Een onvoorwaardelijk basisinkomen is geen zaak van links of rechts, maar een zaak van vrijheid en bescherming van basisrechten. Niet voor niets nam Falkvinge het basisinkomen op als een van de kernprincipes in zijnPiraten-wiel.

Het is de vraag of we als samenleving optimaal gebruik zullen gaan maken van de vrijheid die robotisering ons biedt. Economen en sociologen die in de jaren ’70 voorspelden dat we binnenkort nog maar 15 uur zouden werken, hadden niet voorzien dat we nu zo gefixeerd zouden zijn op werk, dat we krampachtig allerlei nieuwe banen zouden gaan verzinnen. Om deze reden zijn we veel meer werk gaan doen dat weinig waarde toevoegt aan de samenleving. Prof. David Graeber spreekt zelfs van de term ‘bullshit jobs’.

De vraag waarom we zoveel onzinnig werk doen heeft me lang bezig gehouden en is voor mij persoonlijk ook eigenlijk de hoofdreden dat ik zo enthousiast ben over het onvoorwaardelijk basisinkomen. Het geeft op verschillende manieren prikkels om meer zinvolle dingen te gaan doen.

Het basisinkomen verlaagt drempels om te ondernemen en daarbij risicovolle plannen uit te voeren, die, als ze slagen, een hoge opbrengst opleveren. Je kunt immers terugvallen op je basisinkomen als je plan faalt. Voor werknemers biedt het basisinkomen de vrijheid om dingen te gaan doen die ze zelf zinvol en interessant vinden. Dit biedt alleen niet meer mogelijkheden tot zelfontplooiing. Het wordt zo ook onmogelijk voor werkgevers om mensen te dwingen tegen een laag loon vervelende ‘bullshit jobs’ te gaan doen. Wanneer vervelend werk weinig waarde toevoegt aan de samenleving, zal het loon voor dit soort banen dus moeten stijgen, om mensen het werk nog te laten doen. Door marktwerking ligt het voor de hand dat er veel vervelend werk dat weinig toevoegt aan de samenleving zal verdwijnen.

Vervelend werk dat wel degelijk waarde toevoegt aan de samenleving, zal echter niet zomaar verdwijnen. We vinden immers als samenleving belangrijk dat dit werk blijft bestaan. Wel zullen voor dit soort werk hierdoor de lonen stijgen. Dit zal niet alleen tot gevolg hebben dat mensen die belangrijk werk doen, hier ook echt meer voor gaan verdienen, maar ook dat het aantrekkelijker zal worden om dit werk sneller te automatiseren. Ik voorspel bijvoorbeeld dat bij een basisinkomen zelfreinigende toiletten een snellere opmars zullen maken dan nu het geval is.

Kortom, door een basisinkomen zal vervelend werk wanneer het niet nuttig is sneller verdwijnen, en wanneer het wel nuttig is sneller door robots overgenomen. Mensen zullen meer gaan ondernemen en vaker werk gaan doen wat ze zelf nuttig en interessant vinden. Robots gaan steeds meer onze vervelende taken overnemen en als mensen gaan we steeds meer leuke dingen doen.

Dat mensen meer zinvolle dingen gaan doen, blijkt ook uit eerdere experimenten met het basisinkomen. Deze experimenten vonden zowel op grote of als kleine schaal over de hele wereld plaats. In Oeganda gaf de regering $400,- aan 12.000 jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Vier jaar later hadden ze 60% vaker een baan en verdienden ze 50% meer per jaar. Goede sollicitatiecursus die dat verbetert. Een ander Oegandees programma waarbij 1800 arme vrouwen $150,- kregen gaf vergelijkbare resultaten.

Zo zijn er nog meer experimenten van over de hele wereld. In Namibië daalde ondervoeding (25%), criminaliteit (42%) en spijbelen (van 40% naar vrijwel 0%). Blijkbaar werd er vooral gespijbeld omdat kinderen voor een inkomen moesten zorgen.

Ook in de Westerse wereld hebben zulke experimenten plaatsgevonden. Zwervers in Londen kregen bijvoorbeeld 3000,- pond. Dit maakten ze niet op aan drank of drugs, maar ze gingen cursussen volgen en konden uiteindelijk op eigen benen staan. Uitonderzoek bleek dat de overheid zo slechts 1/7 van de kosten maakte dan zij eerder deed aan hulpverleners, agenten en rechters die zich eerder met de zwervers moesten bezighouden.

Nu blijkt uit bovenstaande voorbeelden vooral dat een klein geldbedrag geven ervoor zorgt dat mensen in zichzelf gaan investeren. Zo blijkt het een goedkope manier om mensen te helpen. Wat voor de Nederlandse situatie natuurlijk een veel interessantere vraag is, is of een onvoorwaardelijk basisinkomen ook op een grotere schaal werkt. Gelukkig zijn er ook op een grotere schaal al experimenten geweest. In het Canadese stadje Dauphin is in de jaren ’70 met een basisinkomen geëxperimenteerd. Van iedereen werd het inkomen tot een minimumbedrag aangevuld. 30% van de 13.000 inwoners bleken hier recht op te hebben. Ook dit werd een groot succes. Er werd sneller en beter gestudeerd. Psychische problemen en huiselijk geweld namen af. Ziekenhuisbezoek daalde met 8,5%. Zelfs een generaties later, nadat het basisinkomen door een nieuwe regering voortijdig was afgeschaft, waren hiervan nog effecten merkbaar.

Op een nog grotere schaal kregen tienduizenden gezinnen in de VS in de jaren ’60 een basisinkomen. Zowel in de VS als in Canada gingen mensen maar een klein minder betaald werk doen. Het is natuurlijk moeilijk meetbaar, maar de kans is groot dat dit verschil voor een groot deel verklaard kan worden door mensen die ook al niets deden, maar dan in de baas zijn tijd. Dit ging met name om vrouwen met jonge kinderen en om jongeren. Zij compenseerden dit met andere nuttige activiteiten, zoals goede zorg voor een cursus psychologie of acteerlessen. Schoolprestaties verbeterden en de volksgezondheid verbeterde.

Oftewel, er is geen mogelijkheid om op basis van bestaande evidentie tegen het basisinkomen te zijn. Een onvoorwaardelijk basisinkomen verlost ons van privacy-onvriendelijke controledrift, van onnodige bureaucratie en van armoede. Het geeft ons vrijheid, waardoor we meer dingen gaan doen die er echt toe doen. Dit is goed voor de reële economie. Bovendien verbetert de volksgezondheid.

Door de toenemende robotisering van de samenleving is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen. Het is daarom hoog tijd dat ook in Nederland geëxperimenteerd gaat worden met een basisinkomen. Daarom wil de Piratenpartij Noord-Holland dat de provincie een experiment met het basisinkomen faciliteert. Dit experiment kan dienen als evidentie dienen voor hetZwitserse referendum in 2016. En als het net zo succesvol blijkt als haar voorgangers, zou het misschien ook een goede aanleiding kunnen zijn om de invoering van een landelijk basisinkomen te overwegen.

Tekst: Matthijs Pontier, Piratenpartij

The post Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Gaan de verkiezingen in 2017 over basisinkomen?

Vereniging Basisinkomen komt met oproep om te helpen het basisinkomen tot inzet van de verkiezingen in 2017 te maken!

Waarschijnlijk zullen de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden in maart 2017. Het huidige kabinet zit de rit dan uit. Zowel PvdA als VVD staan op ( zeer) zwaar verlies in de peilingen en zij zullen de verkiezingen zo laat mogelijk willen hebben. Dat betekent dat de politieke partijen nu hun programma commissie aan het samen stellen zijn en deze de opdracht geven om voor de zomer van 2016 een concept verkiezingsprogramma te schrijven, dat dan door het partijbestuur/hoofdbestuur moet worden vastgelegd en ter goedkeuring en amendering voorgelegd aan de partijcongressen in het najaar van 2016. Een half jaar voor de verkiezingen begint de verkiezingscampagne.

Het is zaak als vereniging basisinkomen om nu al in actie te komen om de partijen die kans maken om in de regering te komen te bewegen om (stappen) naar een basisinkomen in hun programma op te nemen, maar ook om te verhinderen dat partijen die zich tegen een basisinkomen uitspreken op dit moment om dát in hun programma te laten opnemen.

Opzet is om per partij mensen te vinden die zich voor een OBI in hun verkiezingsprogramma willen inzetten voor de jaarwisseling om zich heen te verzamelen. Laat hierom per omgaande via Alexander De Roo <alexanderderoo[a]gmail> weten van welke partij u lid bent of bij welke partij u zich gaat aansluiten. Hij is bereid om hiervoor als coördinator binnen onze vereniging op te treden.

De volgende partijen maken kans om deel uit te maken van de komende regering: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Gezien de verbrokkelde samenstelling van de Eerste Kamer zijn vier partijen nodig in de Tweede Kamer om een stabiele meerderheid in beide Kamers te garanderen. Dus drie van de bovengenoemde zeven partijen gaan afvallen. Welke dat zijn weet niemand.

Onze strategie zou tweeledig moeten zijn:

a)    partijen die zich uitgesproken hebben tegen een basisinkomen: zoals expliciet bij de VVD via partijleider Mark Rutte moeten geneutraliseerd worden.

b)   Partijen die intern bezig zijn met het basisinkomen GroenLinks, D66, PvdA dienen aangezet te worden om verder te gaan dan het opnemen van experimenten met een gemeentelijk basisinkomen en (stappen naar ) een basisinkomen in hun programma op te nemen.

c)    Dan zijn er partijen waarvan het op voorhand niet duidelijk is wat zij met basisinkomen willen. Het CDA spreekt zich al heel lang uit voor een vlaktax (en een hogere tax voor de topverdieners), maar niet expliciet voor of tegen een basisinkomen. Waarschijnlijk niet voor. In de ChristenUnie wordt wel gediscussieerd over het basisinkomen, maar onduidelijk is wat daar uit komt. De SP is een geval apart. De top van die partij is eenduidig tegen het basisinkomen zij willen verhoging van de bestaande uitkeringen, maar aan de basis is enthousiasme voor het oBI.

Het mooiste is als de leden van onze vereniging, die ook lid zijn van bv. de PvdA met elkaar in contact komen en gezamenlijk bepalen wat zij in hun verkiezingsprogramma gerealiseerd willen zien en die lijn ook voorleggen/ bespreken met de programmacommissie van de PvdA. Idem dito voor GroenLinks, D66 en al die andere partijen. Indien een programma commissie van een partij niet de wensen van onze oBI leden volgt dan kunnen zij via amendering en publiciteit aandacht vragen om alsnog ( stappen naar ) een basisinkomen in hun partij programma opgenomen te krijgen.

Laat hierom per omgaande via Alexander De Roo <alexanderderoo[a]gmail> weten van welke partij u lid bent of bij welke partij u onderstaande in praktijk gaat brengen. Hij is bereid om hiervoor als coördinator binnen de Vereniging Basisinkomen op te treden.

 

The post Gaan de verkiezingen in 2017 over basisinkomen? appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen voor ZZP is een goed idee!

loesje empathieZelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) bevinden zich in zwaar weer. Toch zouden zij hun werk met veel minder stress kunnen doen, dankzij de flexibiliteit en zekerheid van het basisinkomen. Ook zouden zij hun werk niet hoeven te staken wanneer er onvoldoende opdrachten zijn en zij zoals nu een bijstandsuitkering moeten aanvragen waarmee in combinatie zonder toestemming van de uitkeringsinstantie geen werkzaamheden meer mogen worden verricht.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen is strikt persoonlijk en er kan onder geen enkele voorwaarde op worden gekort. Dat betekent dat het iedere burger de vrijheid geeft zoveel of zo weinig te werken als hij of zij wenst. Dat is het einde van alle beknellende regeltjes die er nu gelden bij bijvoorbeeld de AOW.

Voordelen Basisinkomen voor zzp´ers:

  • meer rust die ten goede komt aan creativiteit en ondernemingslust, dankzij het vangnet van het onvoorwaardelijke basisinkomen, waar de zzp´er in economische mindere tijden op kan terugvallen. In tegenstelling tot de bijstand die nu een zogenaamd vangnet biedt is het basisinkomen niet afhankelijk van het eventuele partnerinkomen, voor het basisinkomen geldt evenmin een sollicitatieplicht of andere tijdrovende activiteiten die de zzp´er beletten na een dip in werk weer verder aan de slag te gaan.
  • het biedt flexibiliteit in periodes dat de zzp´er geen werk heeft doordat hij kan terugvallen op het basisinkomen in plaats van een bijstandsuitkering aan te vragen met alle bijbehorende belemmeringen.
  • de zzp´er hoeft in principe geen arbeidsongeschiktheids- of ziektekostenverzekering af te sluiten.
  • het basisinkomen loopt door ook wanneer de zzp ´er geen opdrachten heeft.

 

gedeeld en aangepast van: http://delangemars.nl/zzpers-krijgen-meer-vrijheid-en-zekerheid-met-basisinkomen/

Lees ook:

The post Basisinkomen voor ZZP is een goed idee! appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

UBIE (Unconditional Basic Income Europe)

01_ubie_on_white_left_arranged-h115-300x84History of UBIE
UBIE was started at the end of the European Citizens’ Initiative for Unconditional Basic Income which was launched in 2013 as the first step towards the consolidation of a movement for Basic Income in Europe. This initiative — the very first of its kind worldwide — achieved to collect 300,000 signatures in the EU and involved more than 25 countries across the EU.

have triggered the creation of new groups promoting UBI in several european countries such as Greece, UK, Portugal, Romania.

eci-committe-brussels1                                                Participants of the first meeting in Brussels
The preparation process of the European Citizen’s Initiative started in April 2012, with a first meeting organised in the European Parliament of Brussels.

About 50 participants from all across Europe participated and decided to form a Working European Citizens’ Committee. This committee met quarterly and became the informal decision-taking body of the ECI Campaign. Since April 2012, the committee met in Paris, (july 2012) Munich (september 2012), Firenze (october 2012), Strasbourg (february 2013), Koln (may 2013), Berlin (september 2013, Luxembourg (december 2013).

At the last meeting in Luxembourg, the Committee decided unanimously to create a new formal organisation to keep up the momentum generated during the European Citizens’ Initiative and build the movement further.

european-initiative-basic-income-300x191Another meeting took place in Brussels on february 17th with organisers from 17 european countries including Norway. It was decided to name our organisation “Unconditional Basic Income Europe “(UBIE).

Meetings of UBIE have been in Athens (september 2014), Vienna (january 2015), Maribor (march 2015)

In june 2015 UBIE was accepted as an AISBL (Association internationale sans but lucratif – International Non-Profit Organization) in Belgium. We are only waiting for the publication to the official journal of Belgium now.

Thank you to all who to what has been a very long and tortuous process, both with your work on the constitution and with your generous donations so we could afford to apply.

The final constitution is in French: Constitution_UBIE_FR.pdf
There is an English version to be read here: Constitution_UBIE_EN.pdf

We had to make some small changes to get it through the legal requirements for AISBL, but it is pretty much as we agreed in September in Athens.

Het bericht UBIE (Unconditional Basic Income Europe) verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

BIEN (Basic Income Earth Network)

 bienlogo-baseline-small

About BIEN

Founded in 1986, the Basic Income European Network (BIEN) aims to serve as a link between individuals and groups committed to, or interested in, basic income, i.e. an income unconditionally granted to all on an individual basis, without means test or work requirement, and to foster informed discussion on this topic throughout Europe.

Members of BIEN include academics, students and social policy practitioners as well as people actively engaged in political, social and religious organisations. They vary in terms of disciplinary backgrounds and political affiliations no less than in terms of age and citizenship. In the course of two decades, “BIEN” has become somewhat of a misnomer, as scholars and activists from other continents have actively joined the network.

Common to all is the belief that some sort of economic right based upon citizenship – rather than upon one’s relationship to the production process or one’s family status – is called for as part of the just solution to social problems in advanced societies. Basic Income, conceived as a universal and unconditional, if modest, continuous stream of income granted throughout life to all members of a political community is just the simplest and most striking element in an expanding set of social policy proposals inspired by this belief and currently debated, if not already implemented.

To actively foster this debate, BIEN publishes a newsletter which provides an up-to-date and comprehensive international overview on relevant events and publications. It organises bi-annual BIEN-congresses where people from more than twenty countries have met to report and discuss basic income and related proposals in connection with a broad spectrum of themes, such as unemployment, European integration, poverty, development, changing patterns of work career and family life, and principles of social justice.

BIEN expanded its scope from European to the Earth in 2004. It is an international network that serves as a link between individuals and groups committed to or interested in basic income, and fosters informed discussion of the topic throughout the world.

Learn more about us:

» Executive Committee» Annual Reports and Treasury Reports» A Short History of BIEN» Our National Affiliates across the World» Contact Us

 

 

Executive Committee

BIEN’s Executive Committee (“EC”) is elected by the General Assembly for a period extending to the latter’s next meeting. The Executive Committee can co-opt other people for specific tasks, but without voting rights. It meets at least once a year at the Secretary’s initiative. Within the limits set by the decisions of the General Assembly, it takes any action it judges useful to the pursuit of BIEN’s purposes.

Members of the Executive Committee, 2014-2016

Co-chair

Louise Haagh lh11@york.ac.uk, University of York, United Kingdom

Co-chair and News editor

Karl WIDERQUIST Karl@Widerquist.com, Georgetown University School of Foreign Service, Qatar.

Secretary

Anja Askeland askeladda@hotmail.com, Borgerlønn BIEN Norge and Unconditional Basic Income Europe

Treasurer

Borja Barragué borja.barrague@uam.es, Universidad Autonoma de Madrid

EC Members for News & Outreach

Pablo YANES pyanes2007@gmail.com, Secretary of Social Development, Mexico City, Mexico

Toru YAMAMORI toruyamamori@gmail.com, Doshisha University, Japan

Andrea FUMAGALLI afuma@eco.unipv.it, University of Pavia, Italy (non-voting)

Conference Organizer: To be announced

Non EC members with official roles in BIEN

Honorary Co-Presidents

The Honorary Co-Presidents are past co-chairs of BIEN who continue to be actively involved in BIEN and who have been confirmed in this status by the General Assembly.

Claus OFFE offe@hertie-school.org, Hertie School of Governance, Berlin, Germany

Guy STANDING guystanding@standingnet.com, University of Bath, United Kingdom

Eduardo SUPLICY esuplicy@senado.gov.br, Federal Senator, São Paulo, Brazil

Website manager

Joerg Drescher joerg.drescher@iovialis.org, Project Jovialism, Kiev, Ukraine

Members of the International Advisory Board

The International Board consists of the current members of the Executive Committee, the representatives of the recognized national affiliates (listed below) and all the former members of BIEN’s Executive Committee.

Chair
Philippe VAN PARIJS, Université catholique de Louvain, Belgium

Former members of BIEN’s Executive Committee:
Almaz Zelleke
Ingrid Van Niekirk
Kelly Ernst
James Mulvale
Dorothee Schulte-Basta
David Casassas
Simon Birnbaum
Alexander de Roo
Jurgen De Wispelaere
Seán Healy
Lena Lavinas
Edwin Morley-Fletcher
Eri Noguchi
José Antonio Noguera
Claus Offe
Ilona Ostner
Steven Quilley
Guy Standing
Eduardo Suplicy
Robert J. van der Veen
Walter Van Trier
Lieselotte Wohlgenannt

Het bericht BIEN (Basic Income Earth Network) verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Vrijhandelsovereenkomsten compliceren de invoering van het basisinkomen #TPP #TTIP #ISDS #CETA #TISA

 

stopttipMen kan denken van vrijhandelsovereenkomsten, wat je wilt: Het staat buiten kijf dat de onderhandelingen over de overeenkomst TTIP, TISA en CETA allesbehalve democratisch is. Er wordt  geheel ondoorzichtig achter gesloten deuren over onderhandeld. Zelfs niet de democratisch gekozen vertegenwoordigers krijgen inzicht in de documentatie! Een schurk die daar iets kwaads over zegt? Helemaal niet!

Een knelpunt zijn de dubieuze tribunalengenaamd ISDS. Deze zijn bedoeld om de belangen van beleggers te beschermen. Maar belangen hebben een hogere prioriteit dan de belangen van gehele landen? Voor mij als lid van het netwerk basisinkomen, rijst de vraag of we in het geval van de oprichting van dergelijke arbitrage instituten “de economie” nog kan deelnemen aan de financiering van het basisinkomen.

In ieder geval is het zelfs een bedreiging op de middellange termijn voor de invoering van een basisinkomen. Het zal onmogelijk zijn wanneer die neoliberale politiek en economische concepten in het internationaal recht –  onherstelbare – als akkoord worden gesloten. De contracten met de naam TTIP, TISA en CETA zijn absoluut niet in het belang van de voorstanders van een basisinkomen!

Doe daarom als voorstander van het basisinkomen ook mee met de demonstraties tegen TTIP https://www.facebook.com/events/807044286082700/

http://stopttip.nl/

Door Jörg Reiner | Netzwerk Grundeinkommen
https://www.grundeinkommen.de/09/10/2015/freihandelsabkommen-erschweren-die-einfuehrung-des-grundeinkommens.html

The post Vrijhandelsovereenkomsten compliceren de invoering van het basisinkomen #TPP #TTIP #ISDS #CETA #TISA appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Veel sympathie van SP’ers voor basisinkomen!

IMG_7507Op 1 oktober 2015 was Finsterwolde in Oost-Groningen the place to be! Meer dan 50 mensen, waarvan het merendeel SP-lid, maar ook andere geïnteresseerden en een enkel PvdA-lid, waren nieuwsgierig naar wat een basisinkomen nu eigenlijk is en wat een SP-voorman, daar over te zeggen had.

Ad Planken, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, beet het spits af en gaf een korte maar heldere toelichting op het fenomeen basisinkomen. Naast een klein historisch uitstapje vanaf Thomas Moore (1515) en meer recent met Nobelprijswinnaars waaronder Jan Tinbergen, daagde hij Paul Ulebelt, Tweede Kamerlid van de SP, uit om stelling te nemen voor een fundamentele switch van ons huidige sociaal-economisch bestel. Paul Ulebelt op zijn beurt pleitte voor een radicale aanpak van de problemen zoals die er vandaag uitzien en waar veel mensen onder te lijden hebben. Hij stelde dat het idee basisinkomen weliswaar sympathiek klinkt en dat het het hart sneller laat kloppen, maar, zo zei hij, je zult toch ook echt ook je hoofd moeten gebruiken. En als je dat doet, dan blijkt het basisinkomen eerder de armsten nóg meer te treffen. Immers: wanneer je al het geld wat er nu ons sociaal zekerheidssysteem omgaat, deelt door alle mensen dan krijgt niemand meer dan cIMG_7512a € 760,-/maand. Ad Planken zei, dat de Vereniging daar natúurlijk niet voor kan zijn, dat met andere woorden het om iets anders moet gaan. De verschillen bleken groot te zijn tussen beide inleiders. Paul Ulebelt wil met zijn SP de problemen die er nú zijn aanpakken en niet wachten op een mooie toekomst. Wij zijn tenslotte een revolutionaire partij. Ad Planken strijdt met zijn vereniging voor een fundamentele verandering. De wereld verandert en ‘omdenken’ is pas echt revolutionair. Wij willen, anders dan de SP, geen mensen uitsluiten van een samenleving waarin we met elkaar willen en moeten leven. Telkens weer wat bedenken om een schrijnend probleem aan te pakken, is sympathiek, maar niet structureel.IMG_7515De vele vragen en opmerkingen uit de zaal verraadden grote betrokkenheid tot het onderwerp. Velen toonden zich voorstander van het laten onderzoeken van wat een basisinkomen zou kunnen betekenen en waarmee dat gefinancierd zou kunnen worden. Zou het dan rond dit punt exit zijn voor Paul Ulebelt, wanneer hij blijft volharden, terwijl de achterban er anders over denkt?

Over 1 ding waren beide sprekers het eens: beiden streven een menselijke samenleving na.

Conclusie: SP en Vereniging Basisinkomen zullen elkaar op dit punt vaker gaan spreken!