Het basisteam bestaat uit 6 vaste leden. We komen 8 a 10 keer per jaar bij elkaar en zonodig in kleine samenstelling nog vaker.

Doelen en activiteiten zijn:

Het idee van het OBI bespreekbaar maken, zowel in kleine kring, zoals eigen netwerken als in de stad . We proberen ook “nieuwe”groepen te bereiken.

Kenniscentrum zijn waarbij we zelf heldere informatie geven en zo nodig verwijzen naar de website van de VBI.

Mensen stimuleren om lid te worden van het VBI.

Aansluiting zoeken met andere netwerken met aanpalende doelstellingen, zoals duurzaamheid, ander geld, spiritualiteit gericht op een betere wereld.

Publiceren over OBI op de social media en in wijk-en andere kranten en tijdschriften.

Enquête lanceren en promoten.

Daar waar nodig in de Gemeentelijke politiek een bijdrage aan de discussie leveren als het gaat om experimenten met vertrouwen.

Flyeren, voorlichting geven, filmavond of andere bijeenkomsten organiseren.

Het bericht verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30 jan 2016

congres experimenten basisinkomenOp 30 januari 2016 is er in Maastricht een congres van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen. Een schakering aan Europese sprekers is aanwezig om hun idee over het onvoorwaardelijk basisinkomen en experimenten basisinkomen te ventileren. ’s Avonds is er een debat met alle sprekers die de dag hebben gevuld. 

Experimenten basisinkomen

Een interessant onderdeel van de dag is de bijdrage van de voorzitter van BIEN Finland, Otto Letho, een intelligente all-rounder ( filosoof, wetenschapper,  talen, linguïstiek en semiotiek, Anglo-Amerikaanse politieke filosofie, anarchisme, klassiek-liberalisme en libertarisme, muziek en compositie, bloggen en journalistiek, politieke actie. Hij is lid van de “Groenen” in Finland. Hij zal het samen met Markus Kanerva hebben over de status van het Finse Basisinkomenproject.

Verder sprekers zijn Enno Schmidt, initiator van het Zwitserse initiërende referendum over basisinkomen. Het definitieve referendum zal herfst 2016 plaatsvinden.

Master of Precariat Guy Standing is ook van de partij, evenals de Nederlandse voorvechter Sjir Hoeijmakers en de Belgische oud-gediende Philippe van Parijs. Over een case-study omtrent processen rond het basisinkomen en de rol in  transitie naar meer duurzame levenspraktijken zullen  Bono Pel en Julia Backhaus een presentatie geven.

Ook zullen Marcus Vinicius Brancaglione en Bruna Augusto spreken over een experiment met het basisinkomen in het Brazilinaanse Quatinga Velho dat zij coördineerden van 2008 tot 2014.

Op de avond zullen alle voorgaande sprekers met de aanwezigen in debat gaan over De uitdagingen, Beloftes en beperkingen van  proefprojecten en gecontroleerde experimenten met het Basisinkomen.

5e lustrum Vereniging Basisinkomen

Dit congres is onderdeel van het jubileumweekend voor het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen. Vrijdag 29 januari 2016 zal er naast een ledenvergadering en samenkomst met alle basisteams, een gezamenlijke maaltijd en een feestavond worden gehouden.

Unconditional Basic Income Europe meeting

Op Zondag 31 januari 2016 zullen de leden van de gezamenlijke netwerken voor Basisinkomen in Europa (UBIE) een bijeenkomst hebben om de gezamenlijke trend in Europa vorm te geven. Hieraan wordt medegewerkt door Erica Scott, Sérgio Alvès en Wiebke Fercho. Zij vertellen over De verhalen die we vertellen: “Hoe waarden onze verhalen vormen en hoe we het idee en het initiatief van het onvoorwaardelijk basisinkomen dichter bij de mensen in Europa kunnen brengen”. 

Meer informatie en intekenen voor het weekend kan via http://basisinkomen.org/nl

Er is ook een facebook event voor de bijeenkomst op 30 januari: https://www.facebook.com/events/950396311708263/

Het bericht Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30 jan 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Finland goed vertegenwoordigd op de Maastrichtse Planken

vbi25speakersOp 30 januari 2016 is er in Maastricht een congres van de Nederlandse Vereniging Basisinkomen. Een schakering aan Europese sprekers is aanwezig om hun idee over het onvoorwaardelijk basisinkomen te ventileren. ’s Avonds is er een debat met alle sprekers die de dag hebben gevuld. 

Een interessant onderdeel van de dag is de bijdrage van de voorzitter van BIEN Finland, Otto Letho, een intelligente all-rounder ( filosoof, wetenschapper,  talen, linguïstiek en semiotiek, Anglo-Amerikaanse politieke filosofie, anarchisme, klassiek-liberalisme en libertarisme, muziek en compositie, bloggen en journalistiek, politieke actie. Hij is lid van de “Groenen” in Finland. Hij zal het samen met Markus Kanerva hebben over de status van het Finse Basisinkomenproject.

Verder sprekers zijn Enno Schmidt, initiator van het Zwitserse initiërende referendum over basisinkomen. Het definitieve referendum zal herfst 2016 plaatsvinden.

Master of Precariat Guy Standing is ook van de partij, evenals de Nederlandse voorvechter Sjir Hoeijmakers en de Belgische oud-gediende Philippe van Parijs. Over een case-study omtrent processen rond het basisinkomen en de rol in  transitie naar meer duurzame levenspraktijken zullen  Bono Pel en Julia Backhaus een presentatie geven.

Ook zullen Marcus Vinicius Brancaglione en Bruna Augusto spreken over een experiment met het basisinkomen in het Brazilinaanse Quatinga Velho dat zij coördineerden van 2008 tot 2014.

Op de avond zullen alle voorgaande sprekers met de aanwezigen in debat gaan over De uitdagingen, Beloftes en beperkingen van  proefprojecten en gecontroleerde experimenten met het Basisinkomen.

5e lustrum Vereniging Basisinkomen

Dit congres is onderdeel van het jubileumweekend voor het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen. Vrijdag 29 januari 2016 zal er naast een ledenvergadering en samenkomst met alle basisteams, een gezamenlijke maaltijd en een feestavond worden gehouden.

Unconditional Basic Income Europe meeting

Op Zondag 31 januari 2016 zullen de leden van de gezamenlijke netwerken voor Basisinkomen in Europa (UBIE) een bijeenkomst hebben om de gezamenlijke trend in Europa vorm te geven. Hieraan wordt medegewerkt door Erica Scott, Sérgio Alvès en Wiebke Fercho. Zij vertellen over De verhalen die we vertellen: “Hoe waarden onze verhalen vormen en hoe we het idee en het initiatief van het onvoorwaardelijk basisinkomen dichter bij de mensen in Europa kunnen brengen”. 

Meer informatie en intekenen voor het weekend kan via http://basisinkomen.org/nl

Er is ook een facebook event voor de bijeenkomst op 30 januari: https://www.facebook.com/events/950396311708263/

The post Finland goed vertegenwoordigd op de Maastrichtse Planken appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.