De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen.

fnv17 februari jongstleden deed ik mee aan de tweede informatie/discussie bijeenkomst van de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV over het basisinkomen.  Deze bijeenkomst vond voor mij plaats in Nieuwegein.

Ter voorbereiding verspreidde de FNV een Interview met historicus Rutger Bregman, voorstander van een basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 2 en een Artikel over het Basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 3. In dit laatste staat een katern: “Onvoorwaardelijk De Vereniging Basisinkomen is in Nederland de bekendste organisatie die ijvert voor een basisinkomen. Zij bepleit een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit houdt in dat iedere Nederlandse volwassene een vast bedrag uitgekeerd krijgt, genoeg om (sober) van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit en zonder verplichting tot een tegenprestatie. Alle bestaande uitkeringen, toeslagen, aftrekposten en heffingskortingen worden afgeschaft.” (basisinkomen.nl/wp/). Dit citaat komt voor wat betreft deze zinsnede “Alle bestaande uitkeringen, toeslagen, aftrekposten en heffingskortingen worden afgeschaft”, zoals iedereen weet niet overeen met de mening van de Vereniging Basisinkomen. Deze is ervan overtuigd dat dit zeker niet het geval is. Zij pleit voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) dat een versterking vormt van het huidige systeem van sociale zekerheid. Ja, dat het de bijstand, de AOW en kinderbijslag zal vervangen. Hoe het plaatje van toeslagen en uitkeringen er tenslotte uit zal gaan zien zal afhangen van de onderhandelingen die uiteindelijk tot de realisatie van het OBi zullen lijden. Duidelijk lijkt op voorhand in ieder geval dat extra toeslagen voor mensen met een chronische ziekte of handicap of andere bijzondere kosten zullen moeten blijven bestaan. Ook duidelijk lijkt op voorhand dat zo lang er niet voldoende betaalbare huurhuizen zijn, mensen met een te hoge huur daarvoor een ondersteuning moeten krijgen.

Gezien de opstelling van de FNV ging ik er wat sceptisch heen, hoewel mij over de eerste bijeenkomsten wel al goede recensies hadden bereikt.

Aangenaam was mijn verrassing toen duidelijk werd dat het om een eerlijke poging gaat om van de leden van de bond te horen waar zij vinden dat een basisinkomen aan moet voldoen.

De opbrengst aan eisen/contouren van de eerste ronde is als volgt gecategoriseerd om zo door middel van stemming tot een nadere standpuntbepaling te kunnen komen.

 1. Terugblik op de eerste ronde
  • Wat betekent een basisinkomen voor jezelf?
  • Wie zou er volgens jou allemaal recht dienen te hebben op een basisinkomen?
  • Wat zou je met (alleen) het basisinkomen moeten kunnen doen?
  • Wat is volgens jou het effect van het invoeren van het basisinkomen op de werkeloosheid?
  • Wat is volgens jou het effect van het invoeren van het basisinkomen op een eerlijke(r) verdeling van inkomen?
 2. Wanneer kan je spreken van volwaardig leven?
  Wat hoort gerekend te worden tot:

  • Vaste lasten?
  • Overige “vaste kosten”?
  • Nodige vormen van vervoer?
  • sociale participatie?
 3. Hoe wilt u een basisvoorziening/basisinkomen ingevuld zien?
  • Uitgangspunten
  • Mogelijke inkomstenvoorziening met:
   • toetredingseis?
   • Rekening houdend met één-, twee- of meerpersoonshuishoudens?
   • Uitkeringen, toeslagen en andere voorzieningen handhaven?
   • Moet betaald werk altijd lonen?
   • Fiscale systeem aanpassen?
   • Werkeloos- en WAO-regelingen handhaven?
    Met of zonder franchise?

De uitkomst van de tweede ronde gaat besproken worden in de vergadering van de sectorraad van de FNV Uitkeringsgerechtigden op 1 maart aanstaande. De uitkomst van deze bespreking wordt voorgelegd aan de rest van de FNV. Tijdens het congres begin 2017 volgt de algemene besluitvorming hierover. Vanaf maart is de voortgang te volgen op de website van de FNV.

Auteur: Ad Planken, voorzitter Vereniging Basisinkomen

Het bericht De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen op agenda van nieuwe Europese Democratische Beweging #DIEM25

 

ubie-worldOp 9 feruari 2016 was de Europese groepering voor Basisinkomen, Unconditional Basic Income Europe (UBIE) aanwezig bij de lancering van de nieuwe Europese beweging voor democratie “DiEM25” metde  Griekse oud-minister van Financiën Yiannis Varoufakis.

Twee belangrijke sprekers – Katja Kipping van de Duitse Linkse Partij en Caroline Lucas uit het Verenigd Koninkrijk Greens – hebben opgeroepen tot basisinkomen als een van de belangrijkste eisen van de nieuwe beweging. Voor Kipping, is creatie van sociaal burgerschap voor Europa “een eerste stap em wordt een basisinkomen nodig, dat is gericht op de nationale armoede. Niet als een hand-out die genadig is verleend, maar als een fundamenteel recht”.

Honderden activisten uit heel Europa hebben zich aangesloten bij de lancering van het evenement op de Volksbühne in Berlijn. De UBIE werd vertegenwoordigd door Dániel Fehér, die de lancering van DiEM25 verwelkomde:

“Zorgen voor een waardig leven voor alle Europeanen is in het hart van het charter van UBIE en ook een basisprincipe voor DiEM25, zoals de eis dat alle mensen, ongeacht hun sociale status, toegang moeten hebben tot de eerste levensbehoeften. Dit is een solide gemeenschappelijke basis om samen te vechten voor het recht van alle burgers voor de toekomst van de Europese Unie te beïnvloeden en tevens de voordelen van de integratie te delen. ”

“Burgers en initiatieven georganiseerd in de UBIE zijn ervan overtuigd dat een universeel basisinkomen de beste economische basis is voor echte democratie. Zo werken wij om gelijke kansen te creëren voor iedereen om deel te nemen aan de economische, sociale, culturele en politieke leven van hun samenleving ”

Iedereen kan deelnemen aan deze nieuwe Beweging in Europa DIEM25. Doe mee via http://diem25.org

The post Basisinkomen op agenda van nieuwe Europese Democratische Beweging #DIEM25 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Boekbespreking: Democratie doe wel Basisinkomen

basisinkomen-do-welHet basisinkomen staat inmiddels bij velen op het netvlies. Overal wordt er over gesproken en velen denken na hoe dit te realiseren.
Michiel van Hasselt, socioloog van huis uit, heeft door zijn jarenlange ervaring binnen het domein van de sociale zekerheid, een lezenswaardig boekje geschreven over de mogelijkheid het basisinkomen in Nederland stapsgewijs in te voeren en tegelijkertijd de democratie van een vernieuwende impuls te voorzien. ‘Er is te veel ‘chagrijn’ in de samenleving, dat burgers verlamt in hun persoonlijke levens en apathisch dreigt te maken richting de samenleving’, aldus Michiel.

Twee vliegen in één klap: én basisinkomen én werkelijke democratie!

Basisinkomen in Nederland, een ‘boost’ voor het welbevinden van alle Nederlanders, nieuwe dynamiek in EU verzorgingsstaten. Onze democratie kan er voor kiezen, kijk naar de voordelen die de nadelen ver overtreffen. Dit boek bekijkt basisinkomen van alle kanten en rekent af met bedenkingen die tegenstanders hebben: basisinkomen is slecht voor de economie, doet het arbeidsaanbod dalen, doet de werkeloosheid stijgen, is onbetaalbaar. In tegendeel, de argumenten hiertegen vind je in dit boekje.

Het boekje van 100 pagina’s is te bestellen via email aan cives@ziggo.nl en kost € 15,-

Het bericht Boekbespreking: Democratie doe wel Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Congres Basisinkomen Maastricht goed bezocht door Internationaal publiek

vbi25De Vereniging basisinkomen vierde in het weekend van 29-31 januari 2016 in Maastricht haar 25 jarige verjaardag met een driedaags internationaal congres met als thema “Experimenten met een Basisinkomen”.

André Willems

André Willems

Wethouder sociale zaken van Maastricht Andrë Willems opende de zaterdag het congres, waar ruim 150 aanwezigen uit diverse Europese landen aanwezig waren.

Philippe van Parijs

Philippe van Parijs

De gastsprekers waren top, en Guy Standing en Philippe Van Parijs zijn altijd hun eigen bevlogenheid zelve. Je wordt als vanzelf opgenomen in de boodschap.Tevens was aanwezig de voormalig Braziliaans senator Eduardo Suplicy de man die in Sao Paulo (Brazilië) onder voormalig president Lula in 2004 de Bolsa Familia op heeft gestart en nu op 2 Februari hier in België aan de UCL (Université Catholique de Louvain)de eretitel van Doctoris Honoris Causa krijgt. Ook Luc Soete was aanwezig, hij is een Belgisch econoom. Sinds 2012 is Soete rector magnificus van de Universiteit Maastricht.

Sjir Hoeijmakers

Sjir Hoeijmakers

Ook Sjir Hoeijmakers is een zeer bevlogen spreker en maakte ons wegwijs in de Nederlandse pilootprojecten en dan hadden we natuurlijk ook Otto Letho en Markus Kanerva die ons het Finse plan kwamen voorstellen en Otto die ging meteen vrolijk van start met een “ik ga jullie hoop waarschijnlijk meteen aan diggelen gooien, want neen dit is geen OBi volgens de definitie van het woord, maar wel een poging tot eerlijke herverdeling”

En hij heeft natuurlijk gelijk: het Finse project is niet onvoorwaardelijk en nog minder individueel. Het is gelinkt aan de laagste inkomens die er dus een extraatje bijkrijgen en over hoeveel dat zal zijn daar zijn ze in feite nog niet helemaal uit; bovendien is het voor huishoudens en dus niet per individu.

Maar goed, het is een start en we wachten nieuwsgierig op de evolutie ervan.

Enno Schmidt is niet tot in Maastricht geraakt, hij heeft het waarschijnlijk heel druk met het referendum in Zwitserland dat van september vooruitgeschoven is naar 5 juni 2016, alwaar de Zwitsers hun stem kunnen uitbrengen in hun directe democratie voor of tegen invoering van het OBi. [1]

Ook Nele Lijnen van Open VLd Belgie kwam langs om het congres mee te maken. Er zijn echt wel mensen, ook op politiek niveau, die open staan voor het OBi en er rustig maar zeker mee bezig zijn, met hun eigen bescheiden en soms zeer beperkte middelen binnen hun partij en ik had trouwens een kort gesprek met iemand (zijn naam ontgaat me) van het Nederlandse pvda die op Europees niveau werkt ook aanwezig was en me liet weten dat ze ook daar met argusogen tal van projecten aan het volgen zijn en voor sommige ervan al wat meer interesse hebben dan andere. Ook de schepen van sociale zaken van de stad Maastricht bracht een mooie en interessante bijdrage.Verschillende groene politici uit de UK kwamen ook een kijkje nemen in het Maastrichtse.

Van het Franse netwerk MFRB [2] was Nicole Teke aanwezig die vertelde over de lobbyacties op alle politieke niveau’s in Frankrijk. Binnenkort organiseren zij een debat in de Finse Ambassade in Parijs over de Finse Experimenten, om zo hun naamsbekendheid groter te maken.

Tijdens het congres waarschuwden verschillende sprekers voor experimenten met het basisinkomen. Guy Standing, de stichter van het Basic Income Earth Network (BIEN), vindt dat elk experiment moet uitgaan van het principe dat het basisinkomen bedoeld is als middel om ieder individu een waardig leven binnen de samenleving te bieden. Het is een soort sociaal dividend als resultaat van de inspanningen van onze voorouders. Voor Guy geldt er slechts een voorwaarde voor een basisinkomen en dat is dat de burger deelneemt aan het politieke systeem. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In Engeland regeert nu een neo-conservatieve regering gebaseerd op slechts 24% van de uitgebrachte stemmen.

Guy Standing

Guy Standing

Guy Standing is positief over experimenten omdat deze laten zien hoe het werkt. Daarin verschilt hij van mening met een andere voorvechter Philippe Van Parijs, mede-oprichter van BIEN. Van Parijs waarschuwt tijdens zijn voordracht dat de experimenten niet de werking van het basisinkomen kunnen laten zien omdat ze altijd beperkt zijn in omvang en tijd. Hierdoor wordt niet duidelijk wat het effect bijvoorbeeld is op de arbeidsmarkt.

Ondertussen blijft het basisinkomen een populair gegeven dat bij een steeds groter publiek bekend wordt. Op het ogenblik zijn besprekingen gaande tussen meer dan 20 kleine politieke partijen die allemaal een basisinkomen willen invoeren, verenigd onder de naam ARA. Alle grote politieke partijen zijn er eveneens druk mee bezig, behalve VVD en PvdA die hun bedenkingen hebben.

Tijdens een inventarisatie op het drukbezochte congres over het basisinkomen in Maastricht op 30 januari bleek dat 20 Nederlandse gemeenten een basisinkomen willen. Het basisinkomen is nog nooit zo populair geweest. [3] Enige voorzichtigheid over deze ontwikkelingen blijft natuurlijk op zijn plaats als je bedenkt waar de gemeenten mee worstelen en of hun intenties wel zuiver zijn. Gaat het om de invoering van een basisinkomen of is het een manier om de keiharde gevolgen van de Participatiewet te verzachten bij de uitvoering er van door de gemeenten? [4]

Het basisinkomen kent als ideaal een lange geschiedenis. De Vereniging Basisinkomen maakt zich hier al 25 jaar hard voor. Er zijn eerder al oplevingen in populariteit geweest, die liepen echter met een sisser af. Steeds op het hoogtepunt kreeg het geen vaste grond in de politiek. Met de aankomende verkiezingen van 2017 maakt het weer een kans.

Met dank aan Christina Lambrecht en Rob Vellekoop voor de geleende teksten.

Website van het evenenment: http://basisinkomen.org/nl

 

Het bericht Congres Basisinkomen Maastricht goed bezocht door Internationaal publiek verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.