Halfjaar (jan-juli 2016) bericht BT Den Haag-Zoetermeer

excursie_zoetermeerWij van BT Den Haag-Zoetermeer zijn nu met 5 kernleden actief. We komen 10x per jaar bijeen op de laatste woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden en met kerst.

Publieke Activiteiten

– 18 april 2016: presentatie gehouden over OBI bij het ZZP Netwerk Loosduinen in Den Haag.
– 27 april 2016: flyeractie gehouden met Koningsdag op de Vrijmarkt in de Boekhorststraat (Schilderswijk/ Centrum) van Den Haag.
– 15 juni 2016: grote themabijeenkomst georganiseerd in Zoetermeer. Tafelgesprekken gevoerd over OBI en de thema’s werk, uitkeringsstelsel, welzijn en samenleving.
– (in de planning) 20 september 2016: Prinsjesdagactie. Wat we gaan doen is nog onduidelijk.
– (in de planning) najaarsbijeenkomst in Den Haag (zie 15 juni 2016)?

De groep is nu bezig om in Den Haag wat steviger voet aan de grond te krijgen. Het BT heeft hiervoor de volgende doelstellingen:

– BT uitbreiden.
– Ruimte in Den Haag zien te vinden voor vergaderingen en activiteiten.
– Sinds deze maand participeert het BT in het platform Delen achter de Duinen (platform ter bestrijding van armoede in Den Haag). Er zijn korte lijnen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met pregnante sociale vraagstukken. We kunnen hierdoor precies weten wat er speelt aan sociale vraagstukken in Den Haag en we kunnen meedoen met de door het platform ingestelde inspiratienota, waarbij we oplossingen kunnen aandragen bij de gemeente Den Haag. Wij denken dat we hiermee bijvoorbeeld een experiment met BI kunnen voordragen, maar daar hebben wij hulp nodig van het landelijk bestuur, omdat we in het BT te weinig expertise in huis hebben. Ik denk, dat als jullie een blauwdruk hebben over hoe een experiment gedaan kan worden, wij dit met dit netwerk kunnen delen en kunnen sparren om bijvoorbeeld volgend jaar dit in de inspiratienota te kunnen aanbieden.

Het bericht Halfjaar (jan-juli 2016) bericht BT Den Haag-Zoetermeer verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Halfjaar (jan-juli 2016) bericht BT Den Haag-Zoetermeer

excursie_zoetermeerWij van BT Den Haag-Zoetermeer zijn nu met 5 kernleden actief. We komen 10x per jaar bijeen op de laatste woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden en met kerst.

Publieke Activiteiten

– 18 april 2016: presentatie gehouden over OBI bij het ZZP Netwerk Loosduinen in Den Haag.
– 27 april 2016: flyeractie gehouden met Koningsdag op de Vrijmarkt in de Boekhorststraat (Schilderswijk/ Centrum) van Den Haag.
– 15 juni 2016: grote themabijeenkomst georganiseerd in Zoetermeer. Tafelgesprekken gevoerd over OBI en de thema’s werk, uitkeringsstelsel, welzijn en samenleving.
– (in de planning) 20 september 2016: Prinsjesdagactie. Wat we gaan doen is nog onduidelijk.
– (in de planning) najaarsbijeenkomst in Den Haag (zie 15 juni 2016)?

De groep is nu bezig om in Den Haag wat steviger voet aan de grond te krijgen. Het BT heeft hiervoor de volgende doelstellingen:

– BT uitbreiden.
– Ruimte in Den Haag zien te vinden voor vergaderingen en activiteiten.
– Sinds deze maand participeert het BT in het platform Delen achter de Duinen (platform ter bestrijding van armoede in Den Haag). Er zijn korte lijnen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met pregnante sociale vraagstukken. We kunnen hierdoor precies weten wat er speelt aan sociale vraagstukken in Den Haag en we kunnen meedoen met de door het platform ingestelde inspiratienota, waarbij we oplossingen kunnen aandragen bij de gemeente Den Haag. Wij denken dat we hiermee bijvoorbeeld een experiment met BI kunnen voordragen, maar daar hebben wij hulp nodig van het landelijk bestuur, omdat we in het BT te weinig expertise in huis hebben. Ik denk, dat als jullie een blauwdruk hebben over hoe een experiment gedaan kan worden, wij dit met dit netwerk kunnen delen en kunnen sparren om bijvoorbeeld volgend jaar dit in de inspiratienota te kunnen aanbieden.

Het bericht Halfjaar (jan-juli 2016) bericht BT Den Haag-Zoetermeer verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Inventarisatie bezwaren tegen het basisinkomen

Netwerk Politieke Innovatie is begonnen met een project om te komen tot een overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Op een overzichtspagina staan verwijzingen naar pagina’s met bezwaren per categorie of thema. Deze categorieën of thema’s zijn deels inhoudelijk van aard, ander hebben te maken met besluitvormingsprocessen. De volgende categorieën of thema’s zijn aanwezig (of in aanbouw). Waarden en Mensbeeld Maatschappijvisie en ideologie Economie Arbeidsmarkt Overheid en bureaucratie Grenzen en migratie Het lost de echt belangrijke problemen niet op Belangen Procedures en instituties Amendering en modificering Invoering Op dit moment zijn er ruim veertig bezwaren genoteerd. Voor ongeveer de helft daarvan is een weerlegging uitgeschreven. […]

The post Inventarisatie bezwaren tegen het basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981]

veenbrandOnder een basisinkomen wordt in dit Schrift een onvoorwaardelijke, volledig individualiseerde inkomensgarantie verstaan die van overheidswege wordt verstrekt. Vanaf een bepaalde leeftijd (hier: 18 jaar) heeft iedereen recht op dit basisinkomen, ongeacht de vraag of hij/zij betaald werk verricht, onbetaald aktief is, niet aktief is uit vrije wil of niet aktief wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of ouderdom.

Het basisinkomen moet hoog genoeg zijn om fatsoenlijk van te leven. Het wordt geleidelijk ingevoerd, in de eerste vier jaar tot een hoogte van bruto 9000 gulden per jaar. Met een zodanig basisinkomen is het voor mensen met een volledige ban mogelijk en aantrekkelijk om aanmerkelijk korter te gaan werken. Zo kan het betaalde werk eerlijk worden verdeeld.

Bram van Ojik is de schrijver van het boekje Basisinkomen: van veenbrand naar gidsland, dat hij in 1981 schreef voor de toenmalige Politieke Partij Radicalen (PPR)

Download het vlugschrift: http://basisinkomen.nl/wp/wp-content/uploads/file/PPR_basisinkomen.pdf

Bram van Ojik is oud-Tweede Kamerlid en oud-fractievoorzitter GroenLinks

GroenLinks was de eerste partij die op landelijk niveau pleitte voor het basisinkomen.”De eerste stap richting een basisinkomen betekent de zekerheid van een inkomen op het bestaansminimum zonder verder voorwaarden”.

Hoe hoog was dat basisinkomen?

 • Het mediaan inkomen in 1981 voor een eenpersoonshuishouden is 23900 gulden, het basisinkomen van 9000 gulden betekend 750/maand en is 37,6% van het mediaan inkomen[1]
 • Het mediaan inkomen in 2015 voor een eenpersoonshuishouden is 21154 euro, dat komt neer op een vergelijkbaar basisinkomen van 7954 euro ofwel 663/maand [2]
 • Het Europese idee uit 2010 is dat de armoedegrens 60% van het mediane inkomen is, dat komt neer op 12700 euro ofwel 1058/maand [2]

 

Het bericht Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981] verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Voor het eerst staat het basisinkomen op de agenda in de Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Norbert Klein heeft met zijn initiatiefnota “Zeker Flexibel”[1] het debat gestart om een landelijk onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen boven de 18 jaar in Nederland mogelijk te maken. Op 19 september van 13.00- 18.00 zal Norbert Klein hierover in debat gaan met de Tweede Kamer en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hierbij zijn! Als u zich meldt bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer met het adres Lange Poten 4 in Den Haag. Vertel daarbij dat u komt voor het notaoverleg initiatiefnota van Norbert Klein over het basisinkomen in de Thorbeckezaal en neem ook uw identiteitsbewijs mee. Aanmelden van tevoren is niet nodig. https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A02856 […]

The post Voor het eerst staat het basisinkomen op de agenda in de Tweede Kamer appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Voor het eerst staat het basisinkomen op de agenda in de Tweede Kamer.

tweedekamerlogoTweede Kamerlid Norbert Klein heeft met zijn initiatiefnota “Zeker Flexibel” het debat gestart om een landelijk onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen boven de 18 jaar in Nederland mogelijk te maken.
Op 19 september van 13.00- 18.00 zal Norbert Klein hierover in debat gaan met de Tweede Kamer en minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
U kunt hierbij zijn! Als u zich meldt bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer met het adres Lange Poten 4 in Den Haag. Vertel daarbij dat u komt voor het notaoverleg initiatiefnota van Norbert Klein over het basisinkomen in de Thorbeckezaal en neem ook uw identiteitsbewijs mee.

Aanmelden van tevoren is niet nodig.

https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2016A02856

Meer info: http://week-van-het-basisinkomen.nl/activiteit/notaoverleg-initiatiefnota-lid-klein-zeker-flexibel/

Het bericht Voor het eerst staat het basisinkomen op de agenda in de Tweede Kamer. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisteams worden bevoorraad met PR-materialen

vbi-tasjesOm in de derde week van september te kunnen ‘vlammen’, heeft het bestuur ervoor gezorgd dat er diverse materialen beschikbaar zijn gekomen om een goede Public Relation (PR) te verzorgen.

Op 11 september zullen de coördinatoren in Utrecht (Emmacentrum) voorzien worden van:

 • spandoeken
 • stickers
 • flyers
 • folders
 • tassen
 • hesjes
 • potloden
 • ballonnen.

 

Afhankelijk van de behoefte kan elk basisteam dan optimaal de aandacht vestigen op deze  inmiddels alweer 9e internationale week van het basisinkomen.

De speciale bijeenkomsten tijdens de week van 19 t/m 25 september zijn te lezen op onze website!

Kalender

 

Het bericht Basisteams worden bevoorraad met PR-materialen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Heeft u uw contributie al betaald, of wilt u gewoon doneren?

2016-05-20 Foto Marten KramerHet politieke debat is weer gestart in Nederland. Met de Internationale Week van het Basisinkomen en de verkiezingen in het vooruitzicht wil de Vereniging Basisinkomen zich weer nadrukkelijk presenteren met acties en bijeenkomsten. Daarom hebben we als vereniging weer dringend behoefte aan uw financiële ondersteuning. Wij roepen iedereen op om een extra donatie van € 10 , of als u het kunt missen € 25 , te doen in verband met de komende verkiezingen  van de Tweede Kamer.

Beste verenigingsleden,

Om goed in te kunnen spelen op de Internationale Week van het Basisinkomen en de komende verkiezingen wil het bestuur graag de status van de financiën verbeteren. Door de kosten van de bestelling van de benodigde promotiematerialen nadert de verenigingskas de bodem. Voordat we daar tegenaan lopen willen we als bestuur alle leden oproepen hun contributie te betalen, natuurlijk voor zover ze dat dit jaar nog niet gedaan hebben en daarnaast ook een extra donatie te doen van bijvoorbeeld €10. Als uw nieuwe penningmeester wil ik later dit jaar ook nog in een meer persoonlijke vorm de mensen benaderen om hun contributie te betalen als ze dat dit jaar nog niet gedaan hebben. Daar zitten ook leden bij die het jaar daarvoor (2015) ook nog geen bijdrage hebben gegeven. Die zal ik daarbij als eerste gaan benaderen.

Als bestuur vinden we namelijk dat als u lid bent van de vereniging we u mogen vragen om ieder jaar trouw uw contributie te betalen. Afgelopen jaren is daar wellicht nog wat te weinig aandacht aan besteed maar dat willen we met ingang van dit jaar recht trekken.

En wat is er nu mooier dan dat u kunt zeggen dat u met uw bijdrage de invoering van het basisinkomen mogelijk heeft gemaakt in Nederland. Velen zullen u daarvoor later dankbaar zijn.

En delen is het nieuwe welzijn.

Ik dank u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Graag uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL28 INGB 0001 8909 19  ten name van Vereniging Basisinkomen te Zeist.

Betalen kan ook via onze Basisinkomen Webwinkel

Uw penningmeester.

Marten Kramer

 

Het bericht Heeft u uw contributie al betaald, of wilt u gewoon doneren? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

De nieuwe penningmeester introduceert zich

2016-05-20 Foto Marten KramerOp de afgelopen ledenvergadering in mei heeft u mij als uw nieuwe penningmeester benoemd. Ik was daar zelf niet bij aanwezig om u te bedanken voor het vertrouwen dat u mij gaf, omdat ik enige tijd in het buitenland was. Langs deze weg wil ik u daarvoor alsnog bedanken.

Ik beloof u naar eer en geweten de financiën van de vereniging te beheren en een bijdragen te leveren aan de verdere professionalisering die daarin mogelijk is.

Als penningmeester heb ik enige jaren ervaring bij de Windmolencooperatie (Uwind)  in mijn woonplaats Houten. Verder ben ik al vele jaren werkzaam in de automatisering van met name de financiële dienstverlening. Dus affiniteit met financiële processen is zeker aanwezig. Ik ben getrouwd en heb 4 volwassen kinderen en ben in mijn vrije tijd naast mijn activiteiten voor de vereniging basisinkomen ook bezig met het bevorderen van de inzet van duurzame energie.

Ik hoop u te ontmoeten op de komende ledenvergadering in september.

Met vriendelijke groet,

Marten Kramer

Het bericht De nieuwe penningmeester introduceert zich verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Woord van de voorzitter: het politieke seizoen is begonnen

moedigvoorwaarts‘Poepduur’ is het basisinkomen voor 60-plussers, aldus PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. Ondernemer Annemarie van Gaal lanceerde maandag 22 augustus in de Telegraaf het idee om 60-plussers voortaan een basisinkomen van ca. €1.200 te geven in plaats van de huidige AOW en toeslagen.

Zelfs van dit bescheiden idee om 60 plussers een basisinkomen te geven sloeg politiek Den Haag op hol. Als pleistertje voor het bloeden krijgen de ouderen in het verkiezingsjaar 2017 een klein extraatje van de regering. Maar dat is niet genoeg. Er zijn 2 miljoen mensen met een uitkering (bijstand, WW, WAO, Wajong etc.) en 2 miljoen slecht betaalde flex werkers. 4 miljoen mensen staan aan de kant en 5 miljoen mensen hebben nog een vaste baan. De tweedeling wordt steeds scherper en vraagt om een oplossing: het onvoorwaardelijke basisinkomen.

D66 heeft haar concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. “meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren met een soort van basisinkomen”. Dit is meer dan 4 jaar geleden, maar niet genoeg. De Jonge Democraten ( en anderen in D66) hebben nog wel wat overtuigingswerk te verrichten. Een groot experiment zoals Finland en Canada gaan doen, hoort in het programma van D66 thuis.

d66katheterOp de foto Jonge Democraten voorzitter Eline Walgenbach bepleit op het D66 congres in mei 2016 het basisinkomen. Andere partijen zullen binnenkort ook hun programma’s presenteren. Wij roepen onze leden op om amendementen in te dienen op de concept verkiezingsprogramma’s. Eén partij heeft al duidelijk gekozen. De Vrijzinnige partij van Norbert Klein gaat de verkiezingen in met een basisinkomen van 800 € voor iedereen in Nederland. Hulde!

Onze vereniging organiseert samen met de Vrijzinnige partij een expert meeting over zin en onzin van het basisinkomen. Op donderdag 1 september 13.30 – 17.30 in Dudok in Den Haag. Onder andere gaat uw voorzitter in debat met Prof. Gradus (CDA) over de financiële haalbaarheid van het basisinkomen.
We gaan in de week van het basisinkomen naast ons eigen materiaal dit jaar ook aan de slag met een oproep om de petitie basisinkomen2018.nl te tekenen. De Verlichtings-dienst.nl heeft een mooie oproep gedaan.

De internationale week van het basisinkomen belooft dit jaar veel activiteiten. We trappen op zaterdag 17 september af met een grote stand op Plein 44 in hartje Nijmegen (12-17 uur) en sluiten af zondag 25 september in Arnhem met de ALV van 12 tot 14 uur en het World Café Basisinkomen tussen 15 en 17 uur in de Coehoorn zaal 1, Coehoornstraat 17, Arnhem. Pal naast het nieuwe centraal station van Arnhem.  zie http://week-van-het-basisinkomen.nl/kalender/
Tot spoedig waar ook in Nederland!
Alexander de Roo.

Het bericht Woord van de voorzitter: het politieke seizoen is begonnen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.