Den Haag start met discussie basisinkomen

Ineens was er, na jaren doodzwijgen van het onderwerp, in de Tweede Kamer aandacht voor het onderwerp basisinkomen. Op de website van de VBi is daar al kort aandacht aan gegeven, zie Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag.
Het belangrijkste is dat het er aan de orde is gesteld en dat daar vervolg op moet komen. De discussie zelf was nog niet erg bemoedigend, maar dat was eerlijk gezegd op dit moment ook niet te verwachten.

Op maandag 19 september was er een zogenaamd notaoverleg van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar aanleiding van de initiatief-nota van Norbert Klein (zie Kamerdossier 34393).
De discussie was een vreemde mengeling van reageren op principes en hoofdlijnen, en het vragen om meer details plus het leveren van commentaar daarop. Tijdens het overleg liet de heer Klein drie A4tjes met berekeningen met veel details zien, die natuurlijk leiden tot nog meer vragen en uiteindelijk de conclusie dat hij eerst maar eens schriftelijk op alle vragen moeit reageren voordat er een vervolgoverleg komt.
In de berekeningen van Norbert Klein is overigens expliciet een post opgenomen voor besparing op de zorgkosten door minder stress. Op basis van het Canadese Mincome-experiment voorziet hij 8,5 % besparing daarop, dat is € 5,7 miljard!
Bij het notaoverleg waren behalve de heer Klein en minister Asscher vertegenwoordigers aanwezig van SP, GL, CDA, VVD, D66 en PvdA. Onderstaand meld ik kort de hoofdlijn van ieders inbreng, zie voor het woordelijk voorlopige verslag deze link.
De SP vindt basisinkomen een slecht idee en verder onderzoek daarnaar overbodig. In hun ogen is basisinkomen of zo hoog dat het onbetaalbaar is, of het is asociaal omdat het de armsten verder afknijpt.
GroenLinks is wel voor onderzoek om te kijken of de koppeling tussen arbeid en inkomen losser kan worden. Maar wel veel detailkritiek op de uitwerking van Klein.
Het CDA vindt dat de mens zelf verantwoordelijk moet zijn voor zijn levensonderhoud, niet de staat.
De VVD vindt het niet eerlijk dat de werkende Nederlander geld moet afdragen voor niet-werkenden. Bovendien schrijven we hen als maatschappij af door de basisinkomen te geven en net te stimuleren op eigen kracht aan de slag te gaan.
D66 ziet meer in een participatie-inkomen en heeft ook veel detailvragen.
De PvdA ziet meer in zogenaamde basisbanen, maar is ook wel voor onderzoek naar gedragseffecten.
Minister Asscher reageert zeer negatief, zowel vanwege de kosten als omdat er al veel onderzoek is gedaan.
In de beantwoording van deze vragen en kritiek en de discussie daar tussendoor raakte de heer Klein wat in de knoop, mede doordat principes en details door elkaar liepen.
Goed dat er later een vervolgronde komt.

Op woensdag 21 september bracht Marianne Thieme van de PvdD het basisinkomen onder de aandacht. MP Rutte reageerde daarop eert met twee simpele punten, daarna met een verhaal over de vegetarisch hond Droef van zijn vader. Zie voor het volledige debatje dit filmfragment.
De 2 punten van Rutte waren:

  • Je maakt iedereen uitkeringsontvanger. Iedereen krijgt geld van de staat
  • In de sociale zekerheid is de beperking van de bureaucratie maar heel beperkt.

Opvallend is dat hij hier niet rept over de vermeende onbetaalbaarheid!

De bezwaren genoemd in het notaoverleg en ook die van de heer Rutte zijn deels gebaseerd op misverstanden of op een bepaalde uitwerking van het basisinkomen, terwijl het ook anders zou kunnen zodat hun bezwaar wegvalt. Er is voor voorstanders van het basisinkomen nog heel wat werk te verzetten om die bezwaren weg te nemen of te verkleinen.
Maar het is een goed begin dat ook in Den Haag de discussie is begonnen en niet zo maar weer gestopt kan worden!

Reyer Brons, 26-9-2016

Het bericht Den Haag start met discussie basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag

mariannethiemeDeze week is het de Internationale Week van het Basisinkomen. Steeds meer mensen in Nederland, maar ook daarbuiten zien de voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Om mensen kennis te laten maken met het idee werden verschillende evenementen, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. De Vrijzinnige Partij organiseerde een politiek café in de VIPbus in Utrecht. Hier gingen leden van de partij, geïnteresseerden en VIPbus initiatiefnemer Dennis Nolte in gesprek over vrij zijn en het basisinkomen. De toekomst ligt bij mensen en niet in systemen. Toevalligerwijs werd de initiatiefnota “Zeker Flexibel” over het basisinkomen tijdens deze week behandeld in de Tweede Kamer. Ook was het afgelopen dinsdag natuurlijk prinsjesdag. De koning sprak de troonrede uit en het kabinet bood de plannen voor komend jaar en daarop volgden de Algemene Politieke Beschouwingen.

Met het indienen van de initiatiefnota over het basisinkomen “Zeker Flexibel” heeft de Vrijzinnige Partij het basisinkomen op de agenda van de Tweede kamer gezet. Afgelopen maandag werd de initiatiefnota besproken tijdens een commissievergadering met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Norbert Klein riep de minister en de andere partijen op om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in Nederland. Hij kreeg bijval van PvdD, maar er waren nog enkele vragen over onder andere de betaalbaarheid.

Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) debatteerde in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, met premier Rutte over de mogelijkheid van een basisinkomen voor iedereen, om meer zekerheid, meer ondernemingsruimte en meer kansen te bieden aan de Nederlanders. Een basisinkomen kan iedereen de ruimte bieden zich meer bezig te houden met de zaken die het leven de moeite.

Rutte zijn mening dat er veel toeslagen nodig blijven: een neo-liberaal douceurtje is geen basisinkomen; dat is namelijk hoog genoeg om die toeslagen niet te hoeven hebben.

 

Meer filmpjes bij: http://basisinkomen.net/obi/marianne-thieme-pvdd-pleit-in-de-tweede-kamer-voor-een-basisinkomen/

Het bericht Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Marianne Thieme (PvdD) pleit in de Tweede Kamer voor een basisinkomen

Marianne Thieme pleit in de Tweede Kamer, tijdens de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen, voor meer vrouwen in de politiek, voor een basisinkomen om de kwaliteit van leven te verbeteren en voor een radicale omzwaai van ons voedselsysteem naar een natuurinclusieve landbouw om het klimaat en de biodiversiteit te redden.   Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) debatteert in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, met premier Rutte over de mogelijkheid van een basisinkomen voor iedereen, om meer zekerheid, meer ondernemingsruimte en meer kansen te bieden aan de Nederlanders. Een basisinkomen kan iedereen de ruimte bieden zich meer bezig te houden met de zaken die […]

The post Marianne Thieme (PvdD) pleit in de Tweede Kamer voor een basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Steun het Open Collective voor een Europees Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Onvoorwaardelijk basisinkomen Europe (UBIE) pleit voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Europa. In 2013, verzamelden we 300.000 handtekeningen in alle EU-landen voor deze zaak, en onze alliantie ontstond uit deze inspanning. UBIE verbindt meer dan 200 actieve leden uit 25 landen over het hele continent. Ze investeren grote sommen van hun tijd, energie en geld in geregelde vergaderingen en organiseren bijeenkomsten in steden door heel Europa, ontwikkelen projecten om een basisinkomen te bevorderen en werken aan bewustmaking van het publiek, alsmede steun onder beslissers. Als gevolg hiervan, staat het Basisinkomen nu op de agenda in het politieke debat van veel Europese landen. Met uw hulp kunnen we onze […]

The post Steun het Open Collective voor een Europees Onvoorwaardelijk Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Veel kamerleden weten onvoldoende over Basisinkomen

Aan de Leden van de Staten Generaal Geachte dames en heren, De behandeling van de initiatiefnota basisinkomen, maandag jl. (19 sept 2016 red.) in de Thorbeckezaal, heeft weinig klaarheid gebracht. Dat kon ook haast niet, doordat ten eerste vele kamerleden het moeilijke onderwerp onvoldoende beheersten (maar vaak wel al bij voorbaat hun mening klaar hadden) en ten tweede de initiatiefnemer een ander basisinkomen uit de hoge hoed toverde dan de versie die het meest simpel en meest gebruikelijk is, het UBI of Universeel Basisinkomen. Misschien mag ik even met u “bijpraten.” Wat wordt verstaan onder een UBI? Een UBI is een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de […]

The post Veel kamerleden weten onvoldoende over Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Notaoverleg Klein laat geen vraag onbeantwoord over Basisinkomen

Norbert Klein  van de Vrijzinnige Politiek, beantwoordde gisteren op respectvolle wijze de meest prangende vragen in de Tweede Kamer. [1] Het was het notaoverleg van de initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”[2]. De activiteit vond plaats in de Thorbeckezaal. Het is een zaal voor openbare debatten.[4] De vragen: Om welk bedrag gaat het? Welk deel van ons sociale zekerheidsstelsel moet vervangen worden? Hoeveel gaat het kosten? Hoe gaan we het betalen? Voor deze laatste vraag deelde Norbert Klein een klip-en-klaar voorstel uit op drie A4-tjes.[3] De politiek EN de pers zullen even moeten wennen aan Klein. Misschien hebben we […]

The post Notaoverleg Klein laat geen vraag onbeantwoord over Basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen: geen Leedaanzegger maar Blijdschapper

Het blijkt dat in Rommeldam ook enige tijd sprake is geweest van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, maar dat het door de vermogenden snel de kop is ingedrukt. Heer Bommel en de blijdschapper (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De blijdschapper) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 28 maart 1970 en liep tot 7 juli van dat jaar. [1] Thema: De blijde boodschap van de leedaanzegger.   Toen de markies de Cantecler de volgende morgen zijn ontbijt genuttigd had wierp hij een blik in het ochtendblad, zoals zijn gewoonte was. Zodoende werd zijn oog getroffen door een vet kopje, onder aan […]

The post Basisinkomen: geen Leedaanzegger maar Blijdschapper appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.