Nieuwe video van Vereniging Basisinkomen voor #tk17 #tk2017

Vereniging Basisinkomen Heeft een videoclip laten maken voor de verkiezingen van 2017.  In de clip worden de voordelen van het basisinkomen voor het voetlicht gebracht. Bij de vorige verkiezingen waren er slechts een tweetal partijen voor het basisinkomen en die kwamen niet in de Tweede Kamer. Nu zijn er wel negen partijen en/of combinaties die in hun programma’s over het basisinkomen schrijven. De ene partij wat minder expliciet “wil studie naar” of “wil experimenten met” en de andere uitgesprokener “naar eeen onvoorwaardelijk basisinkomen” Deel dit clipje op FB, Twitter, etc. https://www.youtube.com/watch?v=25H2KbBq_dg Standpunten vindt je hier: politieke-partijen-met-basisinkomen-het-programma/  

The post Nieuwe video van Vereniging Basisinkomen voor #tk17 #tk2017 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Nieuwe video van Vereniging Basisinkomen voor #tk17 #tk2017

Vereniging Basisinkomen Heeft een videoclip laten maken voor de verkiezingen van 2017.  In de clip worden de voordelen van het basisinkomen voor het voetlicht gebracht. Bij de vorige verkiezingen waren er slechts een tweetal partijen voor het basisinkomen en die kwamen niet in de Tweede Kamer. Nu zijn er wel negen partijen en/of combinaties die in hun programma’s over het basisinkomen schrijven. De ene partij wat minder expliciet “wil studie naar” of “wil experimenten met” en de andere uitgesprokener “naar eeen onvoorwaardelijk basisinkomen” Deel dit clipje op FB, Twitter, etc. https://www.youtube.com/watch?v=25H2KbBq_dg Standpunten vindt je hier: politieke-partijen-met-basisinkomen-het-programma/  

The post Nieuwe video van Vereniging Basisinkomen voor #tk17 #tk2017 appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Teams voor Basisinkomen verspreiden muntstickers

Op initiatief van Basisteam Assen, zullen binnen enkele dagen een groot aantal Basisteams voorzien worden van zogenaamde muntstickers.
Deze stickers met het logo van de VBi kunnen vervolgens op de 1 euro , 2 euro en 50 eurocent munten worden geplakt en zullen zo hun weg vinden naar al diegenen die misschien nog nooit van het begrip basisinkomen hebben gehoord.

Tegen de tijd dat we een basisinkomen kunnen gaan ontvangen is het maar de vraag of we nog over fysiek geld zullen kunnen beschikken. Dan nog beplakte munten tegenkomen, is vervolgens iets voor verzamelaars geworden! Ook niet verkeerd.
Laten we munt slaan uit ons gemeenschappelijk streven een wereld in te richten die recht doet aan iedereen.

Wordt het een dubbeltje op zijn kant of een duidelijke keuze tussen kruis of munt?
Hoe dan ook: de kosten die voor de baten uitgaan zijn het allerzins waard.
Want wie hoop zaait zal basisinkomen oogsten…

Willem Gielingh, februari 2017

Het bericht Teams voor Basisinkomen verspreiden muntstickers verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen – Videoclip & Verkiezingen

Na 4,5 jaar mag Nederland weer de Tweede Kamer kiezen. Als Vereniging Basisinkomen zijn we blij dat veel meer partijen dan in 2012 positief naar het basisinkomen kijken. Toen waren er slechts een tweetal partijen die voor het basisinkomen waren en die kwamen niet in de Tweede Kamer. Nu  zijn er wel acht partijen die in hun programma’s positief over het basisinkomen schrijven. Keuze genoeg!

We hebben als vereniging een videoclip van 4 minuten laten maken. Zet dit clipje op FB, Twitter, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=25H2KbBq_dg

februari 2017

Het bericht Basisinkomen – Videoclip & Verkiezingen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Eerste algemene verzoek voor Contributie 2017

Beste leden,

Het lijkt wellicht nog niet zo lang geleden dat u de contributie heeft betaald over 2016.
Of.. misschien toch wat langer geleden als u er nog niet aan toegekomen bent om u contributie over 2016 te betalen.
In het laatste geval wil ik u verzoeken om dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen.
Dan zit er in ieder geval nog wat tijd tussen de betaling en het moment dat u van mij een oproep krijgt om voor 2017 de contributie te gaan betalen.
Eind maart wil ik namelijk de eerste algemene oproepen versturen aan alle leden afzonderlijk. Eventuele vroege betalers voor 2017 zal ik daarbij natuurlijk uitsluiten. Mijn oproep is met name bedoeld voor leden die graag even een herinnering ontvangen. Dat laatste is in voorgaande jaren helaas nooit gebeurd met als gevolg dat ik menige reactie ontving van leden die verbaasd waren dat er contributie betaald diende te worden. Tja, dat hoort bij het lidmaatschap van de vereniging en dat zijn we de afgelopen jaren wellicht als vereniging vergeten duidelijk te vertellen.

Voor alle leden die nu gelijk aan de slag willen gaan om hun contributie over te maken nog even de gegevens:

 • Het lidmaatschapsbedrag is € 36,- per jaar
 • Mensen met een minimum inkomen betalen € 12,- per jaar.
 • Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks € 60 over te maken
 • Wie meer kan bijdragen vragen wij dit zo veel als mogelijk te doen.

Met je bijdrage ondersteun je het idee van een basisinkomen. Het lidmaatschap van de vereniging geeft je stemrecht op de vergaderingen, het recht op deelname aan alle discussies en toegang tot de ledenforums.

Het rekeningnummer van de Vereniging Basisinkomen is:
IBAN: NL52TRIO 0391 2270 68, BIC: TRIONL2U

Alvast mijn hartelijke dank voor uw bijdrage.

PS : Wist u dat de actie nog steeds loopt waarbij de eerste 20 nieuwe leden een gratis exemplaar van het boek ‘Gratis Geld’ van Rutger Bregman ontvangen. Voor details verwijs ik naar de website van de vereniging via deze link: http://basisinkomen.nl/gratis-boek-gratis-geld-vereniging-basisinkomen/

Marten Kramer
Penningmeester
februari 2017

Het bericht Eerste algemene verzoek voor Contributie 2017 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Mini-symposium onderzoek basisinkomen 10 maart Den Haag

Wetenschappelijke onderbouwing van het basisinkomen, hoe zou dat beter kunnen?

Voor- en tegenstanders van het basisinkomen slaan elkaar om de oren met geharnaste standpunten die geen bijdrage leveren aan een goed begrip van de voor- en nadelen van een basisinkomen. Dat is mede te wijten aan het feit dat er onvoldoende wetenschappelijke kennis is voortgebracht over dit onderwerp. Het minisymposium heeft als doel om te laten zien dat het debat tussen voor-en tegenstanders van het basisinkomen op een hoger niveau kan worden getild door middel van een gedegen onderzoeksprogramma. 

Het Netwerk voor Politieke Innovatie is opgericht om stagnatie in politiek en bestuur te doorbreken. De obstakels zijn complexiteit van regelgeving en bijbehorende gebreken als ineffectief bestuur, nauwelijks onderbouwde beleidstheorieën, banen zonder productieve opbrengst, verkeerd gerichte energie.

De arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn illustraties van die toenemende stagnatie, waarbij de stagnatie nog wordt versterkt doordat het beleid op beide gebieden elkaar in de weg zit. De gevolgen van de technologie voor de arbeidsmarkt zijn bovendien onhelder, de risico’s van verder groeiende ongelijkheid aanzienlijk. Om die reden doen wij mee aan de weer opkomende discussie over het basisinkomen.

Een serieus politieke debat over het basisinkomen wordt gehinderd door de omvang van de verandering die het basisinkomen teweeg zal brengen, de ideologische lading van de discussie, het gebrek aan goed inzicht in de gevolgen voor de economie.

Het NPI heeft derhalve een ontwerp voor een onderzoekprogramma (zie PDF, 8 blz.) ontwikkeld, waarvoor brede politieke steun zou kunnen worden gevonden en dat in de komende kabinetsperiode zou kunnen worden uitgevoerd. Dat zou het politiek debat op een hoger plan kunnen brengen. Zie ook eerdere berichten op de website van het NPI en van de VBi.

Inmiddels heeft het CPB in de doorrekening der programma’s ook het basisinkomen op zijn gevolgen bekeken. Het gaat om een verre van volledige doorrekening die ons in de gedachte sterkt dat wij nader moeten analyseren wat grondig onderzoek zou kunnen opleveren.
Om dit onderwerp eens goed te bespreken organiseert het NPI binnenkort een minisymposium. Sprekers die hun medewerking al toegezegd hebben zijn Peter van Hoesel (voorzitter NPI), Alexander de Roo (voorzitter Vereniging Basisinkomen) en Bart Nooteboom, oud-hoogleraar innovatie (Tilburg).

U bent voor een verkenning van deze materie van harte uitgenodigd. Volg voor de aanmelding deze link. De bijeenkomst vindt plaats in het Rijksinnovatielab, Bezuidenhoutseweg 20, Den Haag, op 10 maart om 14.30 uur. Het programma bestaat uit korte inleidingen van betrokken onderzoekers en van politici. Ook de pers is welkom.

Volg voor de aanmelding deze link.

Reyer Brons (redactie), 24-2-2017

Het bericht Mini-symposium onderzoek basisinkomen 10 maart Den Haag verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen en de botte bijl van het CPB

Het CPB is niet mild over de effecten van basisinkomen in de doorrekening van het programma van de Vrijzinnige Partij. Maar in de bestaande CPB-modellen zit een aantal vaste veronderstellingen die serieuze beperkingen opleggen aan de uitkomsten. Dus stem gerust op een partij die voor het basisinkomen is, als jij daar ook voor bent!

De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB kreeg vorige week veel aandacht in de pers. Alleen partijen die nu in de Kamer zitten hadden recht op doorrekening. Elf partijen hebben daar gebruik van gemaakt.
Drie daarvan (PvdA, GL, D66) staan positief tegenover experimenten met varianten op basisinkomen en/of onderzoek daarnaar. Dat kost relatief weinig en heeft dus geen effect op de doorrekening.
Nog twee andere zittende partijen staan positief tegenover het basisinkomen, de Partij voor de Dieren (PvdD) en de Vrijzinnige partij (VP) van Norbert Klein.

De eerste heeft bewust afgezien van doorrekening en krijgt in de media hoon over zich omdat ze te laf zouden zijn zich te laten doorlichten. De tweede wordt na kennisneming van de rekenuitkomsten neergezet als niet realistisch: het basisinkomen is slecht voor de werkgelegenheid en zorgt voor stijging van de staatschuld. De definitieve nekslag voor het basisinkomen, juichen sommige tegenstanders

De PvdD heeft afgezien van doorrekening omdat in hun ogen de veronderstellingen van het CPB niet geschikt zijn voor het doorrekenen van de vele radicale veranderingen, die volgens de PvdD nodig zijn om de planeet te redden.
Een begrijpelijke redenering. Het CPB hanteert econometrische modellen, waarin de geldigheid van de parameters dubieus wordt bij grote veranderingen. Het CPB weigert dan ook sommige veranderingen door te rekenen en dat leidt tot vreemde resultaten als je wel grote veranderingen zou willen zoals de PvdD. Deze kritiek is niet nieuw en wordt zelfs niet tegengesproken door het CPB. Afgelopen week is dat in de sociale media weer eens onderstreept, onder andere door econoom Marcel Canoy, veranderhoogleraar Jan Rotmans en financieel geograaf Ewald Engelen, die ook lijstduwer is bij de PvdD. 
In het recente voorstel van het NPI voor onderzoek rond basisinkomen staat netjes geformuleerd ‘in de bestaande CPB-modellen zit een aantal vaste veronderstellingen die serieuze beperkingen opleggen aan de uitkomsten’. Zelf heb ik het een keer meer suggestief opgeschreven onder de titel Jonge moeders prikkelen met een bosje wortels.

Hoewel ook bij de VP bekend was hoe het CPB rekent, heeft men daar toch gekozen voor doorrekening en zich niet terug getrokken toen de uitkomsten zichtbaar raakten. De uitkomsten van de berekeningen vielen niet mee, hoewel de VP krachtig genoeg was om in een eerste reactie (overigens net als alle andere partijen dan doen!) de positieve punten naar voren te halen.
De manier van presentatie van het CPB doet daar nog een schepje bovenop. Basisinkomen wordt gepresenteerd als een zeer hoge uitgave waar onvoldoende besparingen in de sociale zekerheid tegenover staan, waardoor forse lasten verhogingen nodig zijn bijvoorbeeld door heffingskortingen af te schaffen. Ze hadden dat ook als één maatregel kunnen brengen waarbij basisinkomen meteen gecompenseerd wordt met deze twee zaken en het netto meer uitgaven slechts een fractie bedragen van de nu genoemde bedragen.
De VP heeft in een gedegen commentaar Kanttekeningen bij CPB Keuzes in Kaart en de PBL Analyse Vrijzinnige Partij (PDF, 8 blz.) zich verweerd tegen de rekenwijze van het CPB. Dat ziet er doorwrocht uit en snijdt op veel punten hout, hoewel er ook een aantal meer speculatieve beweringen worden gedaan.
Hoe deze doorrekening uitpakt voor de kiezersgunst richting VP is lastig in te schatten, maar het is zeer prijzenswaardig dat ze zich aan het juk van het CPB hebben onderworpen en daarmee ook de zwakke punten in de redeneringen van het CPB boven tafel hebben gehaald!
Ook het effect van het niet laten doorrekenen door de PvdD is lastig in te schatten.

Drie partijen zonder zetels in het parlement (Piratenpartij, De Burger Beweging en de Paraplupartijen op lijst 27) kwamen niet in aanmerking voor doorrekening, als ze dat al gewild zouden hebben en op tijd de informatie voor doorrekening op een rijtje hadden gehad.
Vluchtige kennisneming van de programma’s maakt duidelijk dat ze nog verder van het zogenaamde basispad van het CPB  staan dan de VP, dus de beeldvorming na eventuele doorrekening laat zich gemakkelijk raden.

Hoofdboodschap aan de lezers: laat je niet gek maken door de berekeningen van het CPB en de weergaven in de pers daarvan.  Stem gerust op een partij die voor het basisinkomen is, als jij daar ook voor bent!

Reyer Brons, 19 februari 2017

Het bericht Basisinkomen en de botte bijl van het CPB verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Open brief aan Pieter Omtzigt, belastingexpert van het CDA

Pieter Omtzigt Beste Pieter Omtzigt[1],

Het belastingstelsel heeft mijn bijzondere aandacht. De al vele jaren in het vooruitzicht gestelde herziening acht ik van het allergrootste belang. Volgende maand organiseert Elsevier in Den Haag een bijeenkomst waarbij u als één van de sprekers staat aangekondigd. Het wordt als volgt geïntroduceerd:

De toekomst van onze belastingen
Sinds de invoering in 2001 is het belastingstelsel veel te complex geworden. Deskundigen zeggen al jaren dat het anders moet, maar de politiek schuift de klus voor zich uit. Elsevier stelt de vraag: Wat is er mis met de belastingen in Nederland? Daarover houden wij op donderdag 16 februari 2017 in Den Haag een debat, waaraan ook Tweede Kamerleden van de grootste politieke partijen zullen deelnemen.

Mag ik u “in een notendop” mijn visie geven?

Probleem:
Gevraagd wordt wat er mis is met de belastingen in Nederland. Welnu: het stelsel is te complex, het is onrechtvaardig, het bevoordeelt onterecht bepaalde groepen mensen en benadeelt weer anderen, het zorgt voor verloedering in onze samenleving en het remt de economie af.

Oplossing:

 • Voer een Universeel Basisinkomen (UBI) in dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan, bijvoorbeeld:
  • UBI: netto 60% van het mediaan inkomen, hier gesteld op 1.500 euro.
 • Inhouding op overige inkomsten:
  • Inkomstenbelasting vlaktaks 40%
  • Premie voor een in te voeren Algemeen Recht op Uitkering bij Werkongeschiktheid of wegens Pensioen: 10%
  • Topbelasting: 30% van inkomsten boven modaal.

 

Een groot deel van het sociale stelsel kan dan vervallen. De uitkeringstaak van de pensioenfondsen kan worden overgenomen door het Rijk. Fondsvorming en belegging kan dan achterwege blijven, zodat ouderen niet afhankelijk meer zullen zijn van beleggingsresultaten en rekenrentes.

Effecten
Met een UBI wordt een belangrijk deel van de ongelijkheid weggepoetst, zonder de verschillen in inkomen aan te tasten. Met andere woorden: Relatief gezien wordt de ongelijkheid kleiner, doch in geldbedragen blijft hij bestaan. Anders gezegd: Mensen kunnen op voet van gelijkheid samenleven terwijl de “prikkel” om betaalde arbeid te verrichten blijft gehandhaafd.

Het kenmerkende verschil met het huidige systeem is dat een UBI de problemen voorkomt die men met het huidige systeem probeert te “genezen”.

Rechtvaardig
Omdat het armoede voorkomt vervalt de noodzaak van het ondoelmatige, bureaucratische en fraudegevoelige stelsel van sociale uitkeringen waarmee ons land nu is opgezadeld. Het voorkomt dat mensen een beroep moeten doen op de overheid. Velen schromen terecht om te bedelen om een uitkering. Met een UBI voorkomen we dat niet alleen, maar we voorkomen bovendien dat beoordeelt moet worden wie ervoor in aanmerking komt en de controle op de naleving van het sociale stelsel. Iedereen ontvangt het immers! Dat is rechtvaardig.

Gelijke behandeling
De Algemene Rekenkamer heeft op 31 januari gerapporteerd dat de rijksoverheid zo’n 100 miljard euro, meer dan een derde van het totaal, misloopt door “belastingvoordeeltjes”. Door strenger toe te zien op lobby uit het bedrijfsleven kan daaraan paal en perk worden gesteld. De onderzoekers hebben het beoogde effect van de belastingfaciliteiten in vele gevallen niet kunnen aantonen. Het extra bevoordelen van mensen met betaald werk ten opzichte van mensen die onbetaald werk verrichten zal de burger zien als onrechtvaardig. Dat zal irritatie opwekken. Bovendien verdienen veel mensen een dikke boterham met werk dat geen nut heeft of zelfs schadelijk is voor de samenleving. Dat pleit voor afschaffing van die “voordeeltjes”.

Voorkom verloedering
Het huidige belastingstelsel zou iedereen naar draagkracht moeten belasten. Bij de inkomstenbelasting is daar inderdaad rekening mee gehouden, maar bij alle andere belastingen betaalt iemand met een laag inkomen een groter deel daarvan dan zijn rijke landgenoot. Dat is oneerlijk. De arme betaalt voor een liter benzine hetzelfde bedrag aan accijns, maar het vergt wel een veel groter deel van zijn budget.

Dit verschijnsel doet zich voor bij talloze kosten: Gemeentebelastingen en waterschapslasten, maar ook parkeergelden, verkeersboetes, belastingen op energie en water. Maar die relatieve duurte geldt evenzeer voor andere onvermijdbare kosten, zoals zorgpremie en eigen risico voor zorgkosten, kosten van openbaar vervoer, woonkosten, kleding en voedsel. Het zijn allemaal noodzakelijke kosten die ieder mens moet maken om een menswaardig leven te leiden in onze maatschappij.

Zet mensen niet aan tot criminaliteit
Het huidige kabinet, en ook veel van haar voorgangers, heeft steeds deze primaire levensbehoeften duurder gemaakt, in plaats van goedkoper. Het logisch gevolg is dat mensen steeds meer in geldnood komen. Het ziet het beleid van de overheid terecht als wanbeleid dat mensen ertoe aanzet om, bij gebrek aan betaald werk, geld op illegale wijze te verkrijgen. Dat drijft mensen in de criminaliteit. Wietplantages, fraude, inbraken, overvallen, kortom een breed scala aan misdadigheid is er het gevolg van. DAT MOETEN WE NIET WILLEN!

Voorkom geldverkwisting
Je kunt veilig stellen dat de overheid doet aan geldverkwisting. Het sociale uitkeringsstelsel is daar een voorbeeld van, maar ook de vele miljarden die opgaan aan armoedebestrijding, schuldhulpverlening en schuldsanering. En dan nu weer de 100 miljard aan belastingfaciliteiten waarvan volgens de Algemene Rekenkamer het nut niet is aangetoond. En dan zwijg ik nog maar over de exorbitante geldverspilling bij het Europese Parlement. Is het vreemd dat de burger, die steeds weer de duimschroeven krijgt aangedraaid, er genoeg van heeft? Het is bovendien een klap in het gezicht van de belastingbetaler.

Stimuleer de economie
Met de invoering van een UBI wordt de koopkracht van de consument aanmerkelijk groter. Dat heeft een duidelijk positief effect op de economie. De extra inkomsten voor het rijk die daar het gevolg van zijn, gecombineerd met de besparingen op sociale uitkeringen, de bestrijding van armoede en criminaliteit, zullen een UBI mogelijk maken. Sterker nog: zullen een UBI noodzakelijk maken!

Met vriendelijke groet,

Joop Böhm

Amersfoort, 13 februari 2017.

P.S. Het UBI zie ik als een negatieve belasting die onvoorwaardelijk toekomt aan iedere volwassene die deel uitmaakt van onze leefgemeenschap. Wat de voorwaarden zijn om van die leefgemeenschap deel uit te maken zal bij wet geregeld moeten worden.


1. Pieter Omtzigt is Lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij heeft als speciaal aandachtsgebied belastingen en pensioenen. Deze brief is geschreven naar aanleiding van het Elsevier Belastingdebat dat 16 februari 2017 in de Nieuwe Kerk in Den Haag gehouden werd. Pieter Omtzigt was één van de sprekers.

Het bericht Open brief aan Pieter Omtzigt, belastingexpert van het CDA verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Geactualiseerde versie van het overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen

Van de 28 partijen die meedoen met de verkiezingen voor de Tweede kamer op 15 maart, besteden er 20 geen aandacht aan het basisinkomen. 4 partijen zijn voor experimenten en/of onderzoek, 4 andere partijen willen wel een begin maken met een variant van basisinkomen.

Het Overzicht op website VBi is weer geactualiseerd.

Bij enkele partijen (PvdA, PVV, CDA) is op hun website het voorlopige programma nog steeds niet vervangen door een definitief programma, maar veel zal dat niet uitmaken voor de hier weergegeven opvattingen van hen.
Aanvullingen en correcties zijn nog steeds welkom!
Leek het er eerste op dat er 81 partijen mee zouden doen, het blijken er nu nog ‘maar’ 28 te zijn. Op de website staan relevante passages uit de programma’s van de 8 partijen die het basisinkomen in hun vizier hebben, plus van 4 grote partijen (VVD, PVV, SP en CDA) die er niets in zien.
Van het CDA is overigens een reactie per mail opgenomen, die ik als buitengewoon tenenkrommend ervaar!

4 partijen zijn voor experimenten (vooral door gemeenten) en/of onderzoek. De Partij voor de Dieren is daar heel consistent in, terwijl bij PvdA, D66 en GroenLinks dat tegen de zin van de partijleiding door de leden is afgedwongen. Het moge duidelijk zijn dat de leden van die partijen die voor het basisinkomen zijn, hun lobby de komende tijd voort moeten zetten om de partijleiding bij de les te houden!
Voor kiezers van GroenLinks is er ook een lijstje waarop is aangegeven welke kandidaten voor basisinkomen zijn.

Voorstander van flinke stappen richting basisinkomen zijn de nieuwe partij De Burger Beweging, de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein, de Piraten Partij en op lijst 27 in de kiesdistricten Arnhem en Utrecht een samenwerkingsverband van de Basisinkomenpartij, de partij Mens en Spirit, de Partij voor de Kinderbelangen en Beweging Vrede & Recht.
Geen van deze partijen streeft onmiddellijke invoering van een basisinkomen na zoals de Vereniging Basisinkomen dat zou willen, maar ze zetten allemaal wel flinke stappen in die richting. Voor de nuances zie de partijprogramma’s via het overzicht.
Voor de keizer is het altijd een lastig dilemma – ga je voor een kleine partij met mooie doelen, met als kans dat je stem verloren gaat omdat de kiesdeler niet wordt gehaald?

Het geheel overziende is mijn conclusie dat het basisinkomen als thema nog onvoldoende leeft bij de komende verkiezingen. Illustratie daarvan is ook dat de term basisinkomen geen rol spelen bij de kieswijzers.

Voorstanders van het basisinkomen zullen op een breed front actief moeten blijven en niet al hun pijlen op de Haagse politiek moeten richten!

Reyer Brons, 12 februari 2017

Het bericht Geactualiseerde versie van het overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen is onderdeel van verkiezingsprogamma Piratenpartij #teamvoorbasisinkomen

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan elke burger/inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. (bron:wikipedia) De Piratenpartij stelt dat stapsgewijs een onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren goed zou zijn voor Nederland: ‘.. wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten gaan ze meer onderwijs volgen, worden ze ondernemender en gaan ze meer zinvol werk doen’. (bron:verkiezingsprogramma) Op 15 december deed ik een interview met iemand die in flinke financiële onzekerheid zit en die zijn weg probeerde te vinden in het oerwoud van regeltjes in Nederland. Wat hieronder volgt is zijn verhaal. Toevallig waren we de avond voor het interview […]

The post Basisinkomen is onderdeel van verkiezingsprogamma Piratenpartij #teamvoorbasisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.