Afronding Burgerinitiatief Basisinkomen2018 en doorgaan!

Namens 58.675 ondertekenaars is op 25-10- 2016 de petitie van het Burgerinitiatief Basisinkomen2018  aan de handtekeningen Tweede Kamer overhandigd. De Tweede Kamer wilde niet overgaan tot behandeling, omdat het onderwerp al een keer was besproken (nota Norbert Klein).
De organisoren gaan door met de promotie van het basisinkomen. Mensen verbinden en faciliteren die het basisinkomen in eigen kring onder de aandacht willen brengen. O.a. via korte filmpjes, een competitie  tussen universiteiten en hogescholen. die een compleet plan maken hoe het basisinkomen ingevoerd kan worden en een vlot leesbaar boek met de betekenis van het basisinkomen voor personen en huishoudens, en het liefst reclame van bekende ambassadeurs voor het basisinkomen.

Bij de opening van het ymposium op 23-1-2017 ter afsluiting van het Burgerinitiatief Basisinkomen2018  keek Johan Luijendijk terug en vooruit:

We zijn trots en tereden over het verloop van het burgerinitiatief. Een kleine twee jaar geleden zijn we begonnen met het stoute plan om door een burgerinitiatief het basisinkomen hoger op de agenda te krijgen. Met dit symposium als voorlopig hoogtepunt delen we graag de successen.

 • Ruim 66.000 mensen die hun handtekening hebben gezet
 • Een mooie eregalerij met 40 bekende en minder bekende ambassadeurs
 • Ruim 3.000 mensen die bijna € 29.000 hebben gedoneerd waarmee wij dit burgerinitiatief hebben kunnen uitvoeren.
 • Tien keer zoveel mensen, rond de 650.000 unieke bezoekers voor de website.
 • Publiciteit rondom het burgerinitiatief en peilingen bij AD en Telegraaf die wijzen op een steun voor het basisinkomen van rond de 40%.
 • De verlichtingsaanslag 2018, waarvan 100.000 zijn verspreid door 1.000 vrijwilligers.
 • Studenten en scholieren die in een werkstuk kiezen voor het basisinkomen en langs kwamen voor een gesprek.
 • Samenwerking en uitwisseling met andere voorstanders en initiatieven, vereniging basisinkomen, Sjir Hoeijmakers, de crowdfunders van Onsbasisinkomen.
 • Lezingen en debatten over het basisinkomen die goed bezocht worden.
 • Honderden mailwisselingen en vele gesprekken, als je de tijd neemt voor een goed gesprek raken mensen nieuwsgierig en soms al enthousiast voor het basisinkomen.

Samengevat: het basisinkomen leeft volop.

We hebben ook veel geleerd en ideeën opgedaan voor een vervolgcampagne:
De lessen die we hebben geleerd:

 • Het basisinkomen is radicaal, het betekent een compleet andere inrichting van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen, dat overzien veel mensen niet 1-2-3.
 • Er is nog veel onwetendheid en onbekendheid met het basisinkomen.
 • Het argument van de betaalbaarheid is niet doorslaggevend, mensen halen het er alleen bij als ze tegen het basisinkomen zijn.
 • De tegenargumenten zitten diep, in de onbewuste overtuigingen. Het calvinistische: “je moet werken voor je geld” of ” mensen gaan lui op de bank zitten” Dit gaat ten diepste over welk mensbeeld je hebt.
 • Er blijft één belangrijk nog onopgelost dilemma, wat te doen met de alleenstaande chronisch zieke, gehandicapte, oudere die echt niet kan bijverdienen. Hoe ondersteunen we hen zonder terug te vallen op etiketten, keuringen, regels en bureaucratie. * Voorstanders van het basisinkomen zijn van links tot rechts te vinden, toch deinzen rechtse voorstanders er voor terug om publiek kleur te bekennen, het basisinkomen heeft nog een linksig imago.
 • Politici en beleidsmakers hebben onvoldoende door hoe het huidige systeem is vastgelopen en dolgedraaid, nog te vaak leeft het idee dat we het wel goed geregeld hebben.
 • De politiek is niet meer leidend in nieuwe bezielende idealen hoe de samenleving ingericht kan worden. Teleurstellend ook hoe makkelijk ons burgerinitiatief op formele gronden niet wordt ontvangen. Wij willen graag doorgaan met het enthousiast uitdragen van de vele voordelen van het basisinkomen, we zijn ervan overtuigd dat het basisinkomen er komt, vroeg of laat.

 

Wat we nog graag willen doen:

 • Mensen verbinden en faciliteren die het basisinkomen in eigen kring onder de aandacht willen brengen.
 • Korte filmpjes laten maken waarin met name de onbewuste vooroordelen worden uitgedaagd en geprikkeld.
 • Een competitie opstarten tussen universiteiten en hogescholen. Teams van studenten uit meerdere disciplines die een compleet plan maken hoe het basisinkomen ingevoerd kan worden. Arbeidsmarkt, mensbeeld, sociale zekerheid, belastingen, communicatie, tijdspad, de lastige dilemma’s.
 • Een vlot leesbaar boek met de betekenis van het basisinkomen voor personen en huishoudens, en het liefst reclame van bekende ambassadeurs voor het basisinkomen.

 

Tijdens het symposium is een voorbeeld van een filmpje geresenteerd: Basisinkomen – Cut Motion Video van Table Stories

Ook was er een (bij deze herhaalde) oproep voor goede ideeën om de campagne voor het basisinkomen voort te zetten: wat heb je zelf te bieden, hoe kunnen we de massa bereiken, de 40% voorstanders actief inschakelen ? Hoe kunnen we de benodigde financiële support organiseren?
Het symposium is op video terug te zien via deze link.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de toespraak van Johan Luijendijk op 23-1-2017 en geredigeerd en geplaatst door Reyer Brons op 23-4-2017.

Het bericht Afronding Burgerinitiatief Basisinkomen2018 en doorgaan! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen 2017

De algemene jaarvergadering van Vereniging Basisinkomen 2017 wordt gehouden op 7 mei in het Emmacentrum te Utrecht.

Een greep uit het programma
Verslagen van het bestuur en de penningmeester, voorstellen bestuurskandidaten, actieprogramma 2017 en een praatje van Sjir Hoeijmakers over de voortgang van de experimenten in Nederland

De vergaderstukken zijn via de website te lezen en zijn inmiddels verstuurd en/of onderweg aan de leden.

 

 

 

Het bericht Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen 2017 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Vereniging Basisinkomen steunt brief aan informateur over aanpak armoede & sociale uitsluiting

16 organisaties vragen de informateur armoede met prioriteit op de nieuwe politieke agenda te zetten en het nieuwe Kabinet aan te sporen hiervoor niet slechts aandacht te hebben, maar extra inzet te plegen om de bestaande armoede, de sociale uitsluiting te verminderen en de kansen van kinderen, die nu in armoede opgroeien, te vergroten.

Het European Anti Poverty Network Nederland (EAPN) heeft het initiatief genomen de informateur een brief te schrijven over aanpak armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving.
De Vereniging Basisinkomen heeft deze brief ondertekend, samen met zestien organisaties. Immers één van de belangrijke doelen van invoering van basisinkomen is dat de armoede onder de minst bedeelden bestreden wordt.

Zie hier een link naar een PDF-versie van de brief, met alle ondertekenaars.
De tekst van de brief van 12 april 2017 luidt als volgt:

Betreft: aanpak armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving

Geachte mevrouw Schippers,

Graag vragen we via deze weg aandacht voor de grote afwezige tijdens de verkiezingen en, tot dusverre, tijdens de informatie. Het betreft het onderwerp armoede & sociale uitsluiting. Ook al is min of meer vastgesteld dat de armoede in ons land niet langer stijgt, het blijft desondanks een belangrijk en brisant onderwerp. Zeker gezien het feit dat de bestaande armoede voor zo’n 1,06 miljoen mensen, waaronder 333.000 kinderen (SCP, 2 maart 20171 ) steeds nijpender wordt. Tel daarbij op dat meer dan 800.000 mensen met zo goed als onaflosbare schulden zitten en we spreken van een flink probleem.

Wij, de ondertekenende organisaties, vragen u dan ook armoede met prioriteit op de nieuwe politieke agenda te zetten en het nieuwe Kabinet aan te sporen hiervoor niet slechts aandacht te hebben, maar extra inzet te plegen om de bestaande armoede, de sociale uitsluiting te verminderen en de kansen van kinderen, die nu in armoede opgroeien, te vergroten.

Als organisaties zijn we dagelijks bezig om de bestaande armoede draaglijker te maken, om de eenzaamheid te voorkomen en te doorbreken, om mensen weer nieuwe kansen te bieden en om de jongeren, in al hun diversiteit, niet buiten spel te laten staan. Naast de groep jongeren zijn wij van mening dat ook extra inzet moet worden gepleegd richting oudere, 50 +, vrouwen voor wie de combinatie van werk en mantelzorg in de praktijk steeds moeilijker blijkt. Daarbij zijn voor ons begrippen als solidariteit, wederkerigheid, maatschappelijke samenhang en mede-menselijkheid van grote waarde. Dit betekent dus ook zonder vooroordeel de deelname van de armen en uitgeslotenen, door versterking van hun kunnen en van hun vaardigheden, aan het maatschappelijk proces te bevorderen. Participatie is voor ons veel meer dan het verwerven van een (paar uur) betaald werk. Het gaat tevens om actief burgerschap.
Het gaat, gelukkig, weer beter met Nederland. Jammer is dat de zwaksten daarvan niet of nauwelijks meeprofiteren. We roepen de nieuwe regering dan ook op om op zijn minst de uitkeringen, het wettelijke minimumloon en de pensioenen mee te laten groeien met de stijgende welvaart, zodat ze niet op nog grotere achterstand worden gezet. Armoede is niet iets waar je voor kiest, het overkomt je.

Armoede is meer dan gebrek aan geld, het is ook buitenspel gezet worden, eenzaam zijn, stelselmatig gepest worden, het gevoel hebben niet meer mee te tellen en het is niet meer meegeteld worden. Dat is spijtig, gezien de talenten die in deze groep te vinden zijn, die onze organisaties waar mogelijk inzetten voor positieve verandering, maar die nog voor een fors deel ongebruikt blijven. De ondertekenaars werken allen aan die zo broodnodige verandering. We nodigen de nieuwe regering graag uit dat samen met ons te doen. Want, zoals de slogan luidt: Samen maken we het verschil!

Met vriendelijke groet,

Quinta Ansem, voorzitter European Anti Poverty Network Nederland
+ 15 anderen

 

Geplaatst door Reyer Brons, 16-4-2017

Het bericht Vereniging Basisinkomen steunt brief aan informateur over aanpak armoede & sociale uitsluiting verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Bezwaren basisinkomen : Het lost de echt belangrijke problemen niet op

Mensen met veel schulden zijn niet geholpen bij een beetje basisinkomen.
Het kwaad van de groeiende ongelijkheid wordt niet verholpen.
Het milieu schiet er niets mee op.
Het is een oplossing uit de systeemwereld, problemen in de echte leefwereld worden er niet mee opgelost

In het kader van het project basisinkomen van het NPI werk ik aan een verzameling bezwaren tegen het basisinkomen. Ik heb er circa 50 verzameld en gerubriceerd in 11 thema’s, zie  Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bezwaren aan te vullen, ook de toelichting daarbij en uiteraard de weerleging of relativering.

Het thema Waarden en mensbeeld is enige tijd geleden afgerond en gepubliceerd. Bij deze het thema Het lost de echt belangrijke problemen niet op. i De overige thema’s volgen in een rustig tempo.
Zie hieronder voor de tekst onder dit thema. Voor bijstellingen in de toekomst zie de tekst op de NPI-site.

Het lost de echt belangrijke problemen niet op

Korte melding van de bezwaren:

 • Mensen met veel schulden zijn niet geholpen bij een beetje basisinkomen
 • Het kwaad van de groeiende ongelijkheid wordt niet verholpen
 • Het milieu schiet er niets mee op
 • Het is een oplossing uit de systeemwereld, problemen in de echte leefwereld worden er niet mee opgelost

Uitwerking


Schulden

Toelichting
Mensen met veel schulden zijn niet geholpen met basisinkomen, dat net voldoende is om van te leven, maar daar blijft weinig ruimte bij over voor ander zaken zoals de aflossing van oude schulden.
Wanneer mensen hun basisinkomen ‘misbruiken’ om bijvoorbeeld te drinken of te gokken, en zo alsnog in een penibele situatie terechtkomen, kan de overheid het moeilijk verantwoorden om deze mensen alsnog te helpen. Het is ook de vraag of de overheid dit moet doen.

Weerlegging
Basisinkomen geeft een behoorlijke mate van financiële bestaanszekerheid. Dat is een goede basis om niet te snel onverantwoorde dingen te doen. Daarmee wordt voorkomen dat veel mensen in een situatie met veel schulden terecht komen.

Uiteraard kan niet voorkomen worden dat ook met een basisinkomen sommige mensen onverstandige dingen doen (drugs, gokken, dure aankopen) en ook is te verwachten dat bij invoering van het basisinkomen een aantal mensen  schulden uit het verleden heeft.
Maar ook voor hen geldt dat het basisinkomen een uitgangspunt geeft waarboven zij zelf, al dan niet met hulp van anderen, tot oplossingen kunnen komen.
Of de overheid in die gevallen moet helpen is een politiek/maatschappelijke keuze die buiten de discussie over basisinkomen staat.


Ongelijkheid

Toelichting
De groeiende ongelijkheid (zie bijv. Piketty) wordt niet verholpen.
Het basisinkomen lost het probleem niet op dat in het huidige systeem arme mensen werken om kapitaal te creëren dat naar de rijksten gaat.

Weerlegging
Basisinkomen heeft niet als doel te nivelleren.
Door het basisinkomen is er voldoende basis zijn voor iedereen om van te kunnen leven. Dat is al heet wat!
Dat betekent dat de beter bedeelden een beetje moeten inleveren, maar dat is onvoldoende om de grote ongelijkheid werkelijk aan te pakken.
Het staat ieder vrij te ijveren voor verdergaande nivellering, maar dat staat buiten de discussie over het basisinkomen als zodanig.


Milieu

Toelichting
Velen zien de bedreiging van het milieu als het meest dringende probleem dat oplossing behoeft. Al dan niet invoeren van basisinkomen is daarbij irrelevant en leidt in hun ogen de aandacht ven het belangrijkste probleem af!
Het iedereen op een minimum-bestaansniveau brengen kan zelfs meer mensen dan nu ruimte geven tot gedrag dat het milieu meer belast.

Weerlegging
Dat basisinkomen de mensen bestaanszekerheid geeft, zorgt ook dat zij meer aandacht kunnen geven aan andere zaken dan het overleven van dag tot dag. Voor sommigen kan dat leiden tot meer milieubewust gedrag.
Veel voorstanders van het basisinkomen zijn tegelijk zeer bezorgd om het milieu. Er is bij hen dan ook een voorkeur om de extra kosten die de invoering van basisinkomen met zich meebrengt, voor een belangrijk deel te zoeken in het belasten van consumptie en vooral van milieuverontreinigende of grondstoffen verbruikende consumptie.
De discussie over basisinkomen biedt dus alle ruimte voor een discussie over de zorg voor het milieu, zonder dat  iedereen die koppeling even sterk aanbrengt.


Systeemwereld, geen leefwereld

Toelichting
In Verdraaide organisaties wordt gesteld dat steeds vaker gefocust wordt op problemen in de systeemwereld met voorbijgaan aan de echte problemen in de leefwereld. Basisinkomen is typisch zo’n systeemoplossing die gemakkelijk de plank mis kan slaan als het om de leefwereld gaat.

Weerlegging
In het genoemde boek en op de website wordt gesteld dat er een goede balans moet zijn tussen systeemwereld en leefwereld. We moeten in het oog houden dat de hoofddoelen van basisinkomen in de leefwereld  het vergroten van de bestaanszekerheid en de vrijheid van iedereen betreffen. Als het uiteindelijk werkende systeem basisinkomen dat voor elkaar brengt, is ook de leefwereld een stuk beter geworden!

Reyer Brons, 12 april  2017

Het bericht Bezwaren basisinkomen : Het lost de echt belangrijke problemen niet op verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen, verkiezingen en formatie

De 10 partijen zich – in welke vorm dan ook – positief uitlieten over het basisinkomen in hun programma hebben gezamenlijk 31 % van de stemmen gehaald. Minder dan de circa 40 % steun die het basisinkomen geniet in de bevolking, maar veel meer dan in 2012 toen twee ‘ basisinkomen’ partijen niet eens de kiesdrempel haalden. In de formatie gaan VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen. De Vereniging Basisinkomen heeft op een aantal manieren ingestoken dat D66 en GroenLinks hun verkiezingsbeloften voor een serieus onderzoek & experimenteerruimte voor het basisinkomen in brengen. Nu gaat de formatie deur dicht en moeten we afwachten wat eruit komt.
Uw voorzitter: Alexander de Roo

Het bericht Basisinkomen, verkiezingen en formatie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

App voor berekening Basisinkomen

We werken aan een app zodat iedereen binnen 2 minuten zelf de hoogte en de financiering van het basisinkomen kan bepalen. In Frankrijk bestaat dit al.

De App is te downloaden via deze link. Vier stappen:

 1. In de Franse app kiest eerst het bedrag 500, 750 of 1000 euro.
 2. Dan kies je iedereen precies krijgt: kinderen tot 18 jaar , jeugdigen ( 18-24), volwassenen en gepensioneerden.
 3. Je bepaalt welke sociale voorzieningen en belastingvoordelen kunnen vervallen.
 4. Je verhoogt ( met schuifjes) belastingen om bij te spijkeren als dat nodig is.

De Vereniging is nu bezig samen met de Hoge School Rotterdam om een Excel bestand met gegevens van de Ministeries van Financiën en Sociale Zaken te toetsen en te vereenvoudigen, zodat iedereen binnen twee minuten kan zien dat het basisinkomen betaalbaar is. We volgen het Franse voorbeeld en ontwikkelen een website/app voor Nederland. Zodat journalisten, politici en kiezers heel makkelijk kunnen zien dat het basisinkomen betaalbaar en haalbaar is.

Alexander de Roo

Het bericht App voor berekening Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Steun voor basisinkomen groeit!

Op 28 maart had de televisieprogramma WNLopiniemakers een interessant half uur over het basisinkomen met Annemarie van Gaal, columniste bij dagblad De Telegraaf. Bekijk de uitzending: http://wnl.tv/gemist/wnl-opiniemakers-201703281920/

WNL Opiniemakers

Meest opvallende punten. Nieuw onderzoek van Maurice de Hond: Iedereen moet een basisinkomen krijgen en we moeten alle toeslagen afschaffen: 51 % voor en 49 % tegen.

Iedereen boven de 60 jaar moet een basisinkomen ontvangen: 78 % voor en slechts 22 % tegen.

Natuurlijk zijn wij als Vereniging van mening dat alle toeslagen pas bij een hoog basisinkomen kunnen vervallen, maar de trend is duidelijk steun voor het basisinkomen groeit.

Het bericht Steun voor basisinkomen groeit! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

UBIE London: geen hoogmis-wel passie!

Van 24 tot 26 maart kwam ‘Europa’ bij elkaar in Londen. Uit de meest uiteenlopende landen, van Portugal tot Zweden en van Hongarije tot het Verenigd Koninkrijk waren vertegenwoordigers van de nationale basisinkomen verenigingen bij elkaar gekomen.
Diverse onderwerpen werden besproken en waren interessante presentaties.

Wat mij opviel was, dat er vooral veel jonge mensen aanwezig waren, naast een groot aantal nieuwe. Een drietal jongeren was bezig met een PhD over het basisinkomen! Zij konden boeiend vertellen over de meest relevante variabelen om tot de invoering van een basisinkomen te komen.

De sessies begonnen met een introductie van verschillende landen over de stand van zaken. Achtereenvolgens: Portugal; Spanje; Nederland; Frankrijk; Oostenrijk en Duitsland.
Het UBIE-bestuur had daartoe een kerk kunnen gebruiken en er waren, misschien ook wel om die reden veel ‘toevallige’ bezoekers. Ik heb, op verzoek, iets verteld over de pilots in Nederland.

Er werd door elke presentator met gedrevenheid gesproken en hoewel we er nog niet zijn, is de internationale beweging aan het groeien en vindt er onder de bevolking van de verschillende landen steeds meer gehoor voor het OBi. Dat is werkt natuurlijk inspirerend en stimulerend. De toekomst van Europa ligt voor een belangrijk deel dan ook in onze handen!!!

Ook zijn er nieuwe bestuursleden gekozen voor het UBIE-bestuur.
http://basicincome-europe.org/ubie/2017/03/new-ubie-board-elected-at-london-gathering-2017/
Een volledig verslag van 3 dagen congres in Londen volgt nog.

Willem Gielingh

Het bericht UBIE London: geen hoogmis-wel passie! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.