Bezwaren tegen het basisinkomen, aanvullingen thema’s 4, 5 en 6

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan.
Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid.
Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden.

In het kader van het project basisinkomen van het NPI werk ik aan een verzameling bezwaren tegen het basisinkomen. Ik heb er circa 70 verzameld en gerubriceerd in 12 thema’s, zie  Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bezwaren aan te vullen, ook de toelichting daarbij en uiteraard de weerlegging of relativering.

Dit bericht bevat de voorlopige laatste aanvullingen bij de eerdere berichten over de thema’s ArbeidsmarktOverheid en bureaucratie en Grenzen en migratie.

Thema Arbeidsmarkt

Basisinkomen betekent dat betaald werk niet nodig is en dat ontneemt veel zin aan het bestaan

Toelichting
Voor veel mensen is betaald werk een erkenning van hun nut voor de maatschappij.
As dat weg zou vallen omdat je met basisinkomen niet meer hoeft te werken, ontstaat verveling en een grote leegte.
Hoe om te gaan met het verlies aan identiteit, als je geen arbeid hebt. Mensen hebben de kerk niet meer, de verzuiling is vrijwel verdwenen, de overzichtelijkheid van de Koude Oorlog is veranderd in mondiale chaos; de sociale integratie en identiteit via werk en arbeidsplek is dus van groot belang.

Weerlegging
Een basisinkomen is natuurlijk meer dan een oplossing voor het probleem van de werkgelegenheid. Zou niet werken een straf zijn?  Het hebben van een baan, het kiezen van een vak, het verrichten van arbeid, we kiezen er voor omdat we het dagelijks brood moeten verdienen. Die keuze is niet zo vrij als we vaak denken of willen denken. Als je zes keer hebt gesolliciteerd zonder resultaat, dan neem je kans nummer zeven wel aan, of je nu bijgedachten hebt over de werkgever, de zinvolheid van je taak, of de hoogte van je salaris of niet. Dat noemt ons marktdenken een vrije keuze. Het basisinkomen vergroot je vrijheid een baan, een werkgever, een klus te kiezen of niet.

Onze heersende ideologie zegt dat we vrijheid hebben bij het aangaan van arbeidscontracten, maar dat is betrekkelijk, onder de druk van de noodzaak een inkomen te verdienen. Dus een basisinkomen kan ook vrijheid van betekenis opleveren. Vrijheid om een kunstzinnig bestaan te kiezen, je te wijden aan je kinderen, of te investeren in het idee dat je leven beheerst. Het maken van die keuzen geeft ook identiteit, mogelijk meer dan de gedwongen keuze voor brood op de plank.

Betaald werk blijft nodig maar wordt door het basisinkomen niet gehinderd. Voor zinvol werk zullen mensen gemotiveerd blijven, voor zinloze arbeid zal minder animo ontstaan.
Bovendien is er allerlei onbetaald werk dat heel zinvol is en waarvoor meer ruimte komt.
De zin van het bestaan kan daardoor juist fors toenemen.

Thema Overheid &Bureaucratie

Basisinkomen bevordert corruptie bij de overheid

Toelichting
De kans is groot dat systemen voor de invoering van basisinkomen dat anderen dan de doelgroep er van profiteren. De lobby en mogelijk daarmee gepaard gaande corruptie om bestande verdienmodellen effectief te laten blijven, zal groot zijn.

Weerlegging
Dit bezwaar betreft niet het basisinkomen als zodanig, maar een foute manier van invoeren of zelfs tegenwerken dat basisinkomen goed gaat draaien.
Uiteraard kan dat gebeuren als we niet voldoende alert zijn, maar we kunnen ons ook inspannen om dat maximaal te voorkomen.

Het basisinkomen is voor iedereen gelijk, dus er is geen sprake van verschillende behandeling van doelgroepen. Er is wat dat betreft geen aanknopingspunten voor corruptie of fraude.

Denkbaar is wellicht dat er via identiteitsfraude geld in verkeerde handen komt, maar dat is bij het huidige stelsel ook zo. De complexiteit van het huidige stelsel biedt bovendien nog andere aanknopingspunten voor fraude en/of corruptie die wegvallen met een basisinkomen.

 

Thema Grenzen & Migratie

Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden

Toelichting
Waar basisinkomen is ingevoerd, daar wil iedereen wel leven. Er ontstaat een enorme aanzuigende werking. Dat kan alleen voorkomen worden door de grenzen potdicht te maken

Weerlegging
In de eerste plaats zou het heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen.
Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie – hoe lang moet men ergens leven voordat men recht op basisinkomen krijgt, hoe lang houd je basisinkomen na vertrek uit het land (of de groep landen) met basisinkomen.

Dat is overigens niet zo heel veel anders dan ook nu al geldt – er is een heel stel regelingen rond sociale zekerheid en  migratie.
Een land met een basisinkomen is zeker aantrekkelijk voor (legale) migranten. Voor ingezetenen is het waarschijnlijk nog aantrekkelijker. Als je het basisinkomen daarom niet wilt invoeren ontzeg je ingezetenen nogal wat.

Overigens is een land als het onze met de huidige regelingen voor (legale) migranten ook heel aantrekkelijk, omdat ze al vrij snel over een uitkering kunnen beschikken. Wellicht gaat dat met de invoering van een basisinkomen een stuk langer duren.

 

Uitleg

Dit is een onderdeel van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina op de NPI-site.

Eerder verschenen op de VBI-site de volgende onderdelen:

Overzicht op deze site: https://basisinkomen.nl/bezwaren-basisinkomen-overzicht/

Reyer Brons, 6-3-2018

Het bericht Bezwaren tegen het basisinkomen, aanvullingen thema’s 4, 5 en 6 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Brieven aan een Paralleluniversum 22. “Wee o wee – een maatregel!”

maatregel

 

Dit is de twee en twintigste aflevering van de feuilleton Brieven aan een Paralleluniversum van de Duitse schrijfster Petra Keup. De eerste verscheen op 8 oktober 2017. Sindsdien publiceer ik iedere zondagochtend een hoofdstuk uit deze roman. De brieven zijn geschreven door Maximiliane Wonder-Licht, een ‘klant’, en gericht aan Valentin Graumann, de directeur van een instantie, die ‘Hartz-IV’, zeg maar de Duitse sociale bijstand, uitkeert.

Betreft: “wee o wee
– een maatregel”

Mijn liefste Valentijn,

Kan het zijn dat mijn fictieve taart je niet gesmaakt heeft of dat het idee van mijn jeugdige minnaar je lelijk opgebroken is? Of zijn het alleen maar al die goede bedoelingen die je je voor het nieuwe jaar voorgenomen hebt?

maatregel Mijn zo vriendelijke arbeidsbemiddelaar, één van je weinige werknemers die nog steeds in het bezit is van gezond verstand en humor, heeft jou en dus nu ook mij verlaten. Eerlijk gezegd, kan ik hem begrijpen. Hij wilde het nieuwe jaar gewoon heel positief beginnen. Maar ik begrijp niet, dat je me nu, in plaats van een jonge charmante arbeidsbemiddelaar, een nog jongere arbeidsbemiddelaarster toegewezen hebt. Een heel fraai meisje. Uitgerust met een heel kort minirokje, hoge hakken en daartussen prachtige lange benen waarmee ze over de oneindig lange gangen in je huis trippelt. Daarom noemden we dit soort schoenen vroeger immers ook “strompelschoenen” – niet waar? Deze nog zo volkomen cellulitisvrije benen, echt benijdenswaardig![1]

Om te laten zien dat zij niet enkel met haar benen kan imponeren is zij direct ijverig begonnen en heeft zij mij een maatregel opgelegd: sollicitaties leren schrijven, in een door jou gecertificeerd opleidingscentrum van het bedrijfsleven. Ik was aanvankelijk, wat bleef mij ook anders over, zeer benieuwd wat er op dit gebied zoal nieuw aangeboden wordt. Hippe sollicitaties zijn momenteel erg in de mode. Tenslotte willen personeelschefs ook wel eens verrast worden of iets te lachen hebben. Dus sollicitatiebrieven in een koekenpan voor een kok, sollicitatiebrieven geschreven op een paraplu voor een baan als verkoopster in een winkel voor buitenmode? Je ziet, Valentijn, mijn fantasie gaat weer met mij op de loop. Maar die bleek uiteindelijk volstrekt in het niet te vallen vergeleken met dat wat er in werkelijkheid geboden werd.

Dag 1: voorstellingsrondje
Rechts van mij een al wat oudere Kazak, die net was vrijgelaten uit de gevangenis en die nu met jouw hulp opnieuw ingevoerd moet worden in het echte leven in ons land.[2] Links een jonge Turk, die na zijn militaire dienst in Turkije met jouw hulp nu eindelijk eens een goede opleiding wilde volgen. Volgens hem zijn namelijk op de Turkse arbeidsmarkt de in Duitsland opgeleide landgenoten zeer gewild.

maatregel Tegenover mij zitten nog vier andere knullen, kerels, manspersonen. Wat een aanbod! Drie weken lang als enige vrouw onder deze zes mannen. Maar waarom kan ik mij daar niet echt op verheugen? Ben ik verwend en kan ik niet kiezen of ontbreekt het deze heren gewoon aan galante manieren?

In de volgende drie en een half uur leer ik dan daadwerkelijk met behulp van Powerpoint en de modernste onderwijstechnieken, dat op een sollicitatiebrief een afzender, een adres, een datum en een handtekening moeten staan. Dus niets geen creatieve sollicitatie of iets wat daar op lijkt.

’s Middags een nieuwe docent, die blijkbaar vond dat hij zijn taal aan de mannen die daar voor hem zaten moest aanpassen. Voor sommige van de deelnemers was dat misschien de normale alledaagse omgangstaal. Anderen vinden het misschien ‘cool’, om eens onconventioneel aangesproken te worden. Maar voor mij, lieve Valentijn, is het – ik zal je hoffelijk de details van het gezegde besparen – schuttingtaal. Dus zelfs de docent bleek geen fatsoenlijk heerschap!
Van deze qua taal zo “talentvolle”, doch zonder scrupules zijnde docent leer ik dan in de volgende drie uur, dat je voor een online sollicitatie een serieus e-mailadres nodig hebt. Dus niet muizebeertje op hitsigpopje.de, beter is wellicht naam(@Provider.de.[3]

maatregel Het kan echter niet ontkend worden: De eerste variant zou in een baan in de rosse buurt, dat immers een aantal jaren geleden gelegaliseerd werd, en dat nu mogelijk ook binnen je ambtsbevoegdheid valt, zeker een goed resultaat opleveren. Natuurlijk met niets aan de verbeelding overlatende foto’s als bijlage bij de sollicitatiebrief.

Ik heb nu echter eerst een afspraak bij de tandarts nodig. Om bij deze conversaties niet steeds uit m’n vel te hoeven springen, blijft mij namelijk niets anders over, dan heel vaak in het tafelblad te bijten. Je kan niet voortdurend in woede uitbarsten, want zulke explosies kunnen vandaag de dag gemakkelijk als terrorisme uitgelegd worden.

Valentijn, is ‘maatregel’ eigenlijk niet verwant aan ‘de maat nemen’?[4] Ik heb nog dezelfde dag als paspop bij een bekend modebedrijf gesolliciteerd. Het sollicitatiegesprek of liever gezegd, het meten van mijn maten, was zeer interessant. Er liepen enkel mensen met meetlinten om mij heen.

Elke centimeter telde, want tenslotte zou het de verkoop niet erg bevorderen, als men een vrouw zoals ik in een magermodeloutfit zou steken. Ik ben nu zeer benieuwd of mijn maten hen bevallen zijn en ik die betrekking krijg. Voorzichtig zei men al, dat ze niet overal overeenkwamen met de ideale maat. Op sommige plaatsen vallen ze net tussen de standaardmaten in.

Mijn nieuwe arbeidsbemiddelaarster redde mij op grond van mijn snelle sollicitatie-initiatief welwillend van de volgende twintig dagen van je verbluffende educatieve maatregel. Maar ik betreur nu ten diepste de arme belastingbetaler die ook de mij kwijtgescholden dagen van je hooggekwalificeerde nascholing moet betalen.

maatregel Tot slot moet ik je toch nog iets zeggen: alle voorstellen voor een beroepsgerelateerde bijscholingscursus, die ik mijn nieuwe arbeidsbemiddelaarster gedaan heb, heeft deze van de hand gewezen met de opmerking, dat men de kosten daarvoor niet kan afwentelen op de belastingbetaler. Al deze bijscholingen vinden namelijk in opleidingsinstituten plaats, die door jou niet gecertificeerd zijn. Waarom eigenlijk niet?

Ja, Valentijn, ik voorzie, dat we in het nieuwe jaar weer samen een hele hoop plezier gaan beleven.
Wat dacht je van:

Je Maximiliane@Valentijn.de?

Een overzicht van alle gepubliceerde hoofdstukken is hier te vinden.
Vertaling: Florie Barnhoorn

Wordt vervolgd op zondag 11 maart 2018


1. Het Duitse ‘stöckeln’ wil zeggen op schoenen met hoge hakken lopen, trippelen, wiebelen, strompelen, kortom in kleine pasjes rondstappen. Een oudere term voor (schoenen met) hoge hakken kent de vertaalster niet.↩

2. De Kazachen zijn een ongeveer 15 miljoen mensen tellend Turkssprekend volk, dat voornamelijk woont in het Noord-Centraal-Aziatische land Kazachstan. ↩

3. Mausebär (muizebeertje) is niet alleen een koosnaampje tussen geliefden in Duitsland, maar ook voor baby’s, zowel jongens als meisjes. Het staat voor liefdevol en zoet en groot en gezellig. ↩

4. Is ‘maatregel’ eigenlijk niet verwant aan ‘de maat nemen’? In het Duits is dit gedachtensprongetje duidelijker, vergelijk: Maßnahme – Maß nehmen.↩

Het bericht Brieven aan een Paralleluniversum 22. “Wee o wee – een maatregel!” verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen

Basisinkomen kan bijdragen aan alle 17 door de Verenigde Naties in september 2015 geformuleerde doelen voor duurzame ontwikkeling, die in 2030 bereikt moeten zijn.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn op 25 september 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De doelen moeten in zullen 2030 bereikt zijn.

Hieronder wordt per doel aangegeven hoe een wereldwijd ingevoerd basisinkomen bij kan dragen aan de realiseren van deze doelen.

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

 • er is nog steeds armoede, niet alleen in arme landen maar ook in rijke landen
 • het basisinkomen helpt als basis in je leven met de mogelijkheid om (betaald) werk te doen, en levert ook de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de maatschappij zoals voor onderwijs, voeding en het voorkomen van sociale uitsluiting
 • het basisinkomen levert een bijdrage aan de economie en aan een gelijkwaardige participatie in de maatschappij.


Goal 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 • het basisinkomen levert een bijdrage aan groei, delen en consumeren van ons voedsel
 • het basisinkomen genereert inkomen en daardoor ook meer landelijke ontwikkeling
 • het voorkomt ook dat mensen hun eigen woongebied ontvluchten


Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 • het basisinkomen levert een bijdrage aan een gezond leven en aan welzijn voor alle leeftijden
 • het basisinkomen is daarmee essentieel voor duurzame ontwikkeling
 • ook als het gaat om het tegen houden van ziektes die wereldwijd verspreid zijn


Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

 • het basisinkomen kan een basis leggen voor kwaliteit van onderwijs
 • onder meer door de toegang tot het onderwijs te vergroten
 • met als doel een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling


Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

 • het basisinkomen maakt géén onderscheid tussen mensen waar ook ter wereld
 • het basisinkomen versterkt ook de positie van vrouwen en meisjes
 • het versterkt daarmee gelijkwaardigheid en sociale en economische duurzaamheid


Goal 6: Ensure access to water and sanitation for all

 • het basisinkomen draagt bij aan economie en infrastructuur
 • daardoor wordt de leefbaarheid van de aarde groter als het gaat om water, sanitair en hygiëne
 • ook als het gaat om voedselveiligheid, leefbaarheid en veiligheid


Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

 • het basisinkomen geeft ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de energievoorziening
 • de basis die het basisinkomen biedt kan daardoor een duurzame bijdrage leveren aan energie
 • ook als het gaat om hernieuwbare energiebronnen


Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all

 • het basisinkomen biedt een mogelijkheid om te ontsnappen aan een leven van armoede
 • een baan biedt immers niet altijd de garantie van géén armoede
 • het basisinkomen daagt uit om indringend na te denken over de herinrichting van ons sociaaleconomisch leven


Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation

 • het basisinkomen biedt een mogelijkheid van groei van productiviteit en inkomen
 • en daardoor een verbetering van gezondheid, onderwijs en innovatie
 • dat alles vergt, zoals veel onderzoek al aantoonde, de noodzaak ook te investeren in infrastruktuur


Goal 10: Reduce inequality within and among countries

 • het basisinkomen geldt voor iedereen en daardoor ontstaat gelijkheid tussen landen
 • gelijkheid op gebied van gezondheid, onderwijs en andere aspecten
 • en uiteindelijk gaat het om drie aspecten volgens de United Nations Sustainable Development Goals: ‘economisch, sociaal en milieu’


Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

 • het basisinkomen heeft direct effect op het leven in steden, over enkele decennia woont naar verwachting 70% van de wereldbevolking in steden
 • steden zijn “hubs” voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en veel meer
 • steden dagen ook uit bestaande problemen op te lossen zoals de werkwijze van sociale diensten, huisvesting, banen, infrastructuur, verkeer en veiligheid


Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

 • het basisinkomen geeft de kans om na te denken over duurzame consumptie en productie
 • “meer doen met minder” en meer efficiëntie
 • en dus ook meer effectieve samenwerking tussen betrokken partijen


Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts

 • het basisinkomen geeft betere bescherming tegen de armsten van deze aarde die het meest getroffen worden door het klimaat
 • klimaat vergt international samenwerking
 • en die samenwerking nodigt weer uit tot het realiseren van duurzame doelen


Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources

 • het basisinkomen kan een bijdrage leveren aan de aarde meer leefbaar maken
 • ook de zee
 • en het drinkwater


Goal 15: Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss

 • het basisinkomen kan ook een bijdrage leveren aan het behoud van de natuur
 • het basisinkomen geeft de mogelijkheid om je in te zetten voor biodiversiteit
 • en je in te zetten tegen ontbossing en verwoestijning


Goal 16: Promote just, peaceful and inclusive societies

 • het basisinkomen kan ook een bijdrage leveren aan een vredevol en inclusieve gemeenschap
 • op basis van duurzame ontwikkeling en toegang tot het recht
 • met effectieve en verantwoordelijke instituties op alle niveaus


Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development

 • gelijkwaardigheid op basis van het basisinkomen kan ook leiden tot gelijkwaardigheid en “partnership” tussen bestuur
 • gebaseerd op gedeelde prinicipes en waarden van bestuur
 • met gedeelde visie en doelen die ‘de mensen en de planet’ in het centrum plaatsen van bestuur op lokaal, nationaal, regionaal en globaal niveau

 

Henrick Fabius, februari 2018
redactie Reyer Brons

Het bericht Basisinkomen en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.