Brazilië, armoedebestrijding via Bolsa Família

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het al  sinds het begin van deze eeuw lopende Braziliaanse programma Bolsa Família.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?
Heel Brazilië.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het is een overheidsprogramma. Er zijn condities verbonden aan deelname.
Korte termijn doelstelling is armoedebestrijding. Langere termijn: investeren in menselijk kapitaal en het doorbreken van ‘erfelijke armoede’.
President Lula da Silva heeft een belangrijke stimulans gegeven aan programma’s die al eerder bestonden.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
12 miljoen gezinnen ontvangen geld, dat was in 2011 26% van de bevolking bevolking met inkomen onder de 140 Braziliaanse dollar.

Periode en looptijd
Het programma is in 2003 opgezet en loopt nog steeds.

De hoogte van het uitgekeerde bedrag
32 Braziliaanse dollar per gevaccineerd kind.
Verder krijgen zeer arme gezinnen een basisbedrag van 70 Braziliaanse dollar.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname
Condities: kinderen moeten gevaccineerd zijn en naar school gaan.
Inkomen moet lager zijn dan 140 Braziliaanse dollar.
Dit betreft dus geen basisinkomen, maar wel een langlopende aanzet om de bestaanszekerheid voor iedereen te vergroten.

Hoe wordt het gefinancierd?
Door de overheid, met ondersteuning door de Wereldbank.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is geen ‘controlegroep’.  Er zijn wel evaluatiestudies gedaan, o.a. door het Centre for Public Impact.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?

 • Gelden worden besteed aan voedsel, schoolspullen en kleding
 • Minder uitbuiting door kinderarbeid, onder de deelnemers
 • Meer schoolbezoek
 • Minder armoede.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Het geld wordt bij voorkeur aan de vrouwen verstrekt.
Er zijn tegenstanders, waaronder de Katholieke kerk.

Wat is de relevantie voor ons?
Armoedebestrijding: wellicht zinvol om lange termijn effecten goed te bekijken en na te gaan of deze mogelijk relevant zijn voor ons.

Bronnen


Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018
Foto Pixabay
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht Brazilië, armoedebestrijding via Bolsa Família verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen is item bij verenigde Gele Hesjes

De Gele Hesjes Beweging is een nieuwe democratische vereniging, die als doel heeft het bevorderen van vrijheid en gelijkwaardigheid. De gele hesjes beweging is van niemand. Zij kennen geen leiders. Zij erkennen geen autoriteiten binnen de vereniging dan de leden. Om het tij te keren wil de Gele Hesjes Beweging dat ons huidige democratische systeem wordt verbeterd door de aanbevelingen van commissie-Remkes in zijn volledigheid zo snel mogelijk in te voeren. Hierin wordt onder andere gepleit voor een correctief bindend referendum, een gekozen formateur, aanpassing van het kiesstelsel, en maatregelen voor meer transparantie in de politiek. Daarnaast wil de Gele Hesjes Beweging dat de destructieve gevolgen van het huidige economische […]

Het bericht Basisinkomen is item bij verenigde Gele Hesjes verscheen eerst op Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen als tovenarij – brief aan Ingrid Robeyns

Op 12 januari verscheen een artikel van Ingrid Robeyns in Trouw (bijlage Letter en Geest) Hocus pocus basis pas – Iedereen rijk! De schimmige beloften van het basisinkomen. 
Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen plaatste heel snel een eerste reactie op zijn Facebook-pagina.

Beste Ingrid,

Je sluit af met basisinkomen of basisbaan. De PvdA heeft in haar laatste verkiezingsprogramma gepleit voor 100.000 basisbanen. Dat kost € 4 miljard extra. Als we de 1 miljoen mensen die onvrijwillig aan de kant staan een basisbaan willen geven dan kost dat € 40 miljard extra. En de armoedeval is dan nog precies even groot als als nu.
Waarom schrijf je als econoom daar niet over?
Je luistert te veel naar je Vlaamse vriend Ive Marx. Hij zegt dat het basisinkomen te duur is. Maar hij schat daling sociale zekerheid voor € 9 miljard te laag in.
Hij becijfert de fiscale voordelen voor werkenden op € 30 miljard, maar ze zijn € 48 miljard volgens het Ministerie van Financiën.
Hij vergeet de hypotheekrente aftrek en het huurwaardeforfait af te schaffen. Dat scheelt ook weer € 26 miljard.
De re-integratiekosten om mensen uit de bijstand te halen € 6 miljard hebben we ook niet meer nodig.
Het hele sociale systeem wordt veel simpeler. Levert op € 3 miljard euro op.
Werkgevers kunnen hun zieke medewerkers veel makkelijker betalen. Levert ook ettelijke miljarden op.
Tezamen een miljard of 50.
Ingrid, je kunt beter luisteren naar de oude Marx. Die heb je vroeger in je studententijd wel gelezen. Over Arbeid en Kapitaal.
In 1977 ging 8 % van ons BNP naar het kapitaal en 92 % naar de factor arbeid.
Nu gaat 28 % naar het Kapitaal en 72 % naar de factor Arbeid….
Met een basisinkomen gaan mensen vuil en zwaar werk weigeren.
En andere gaan weigeren om saai werk te doen.
Dan moet het Kapitaal toegeven aan Factor Arbeid.
Zoals het hoort in een beschaafde samenleving.
Het basisinkomen is haalbaar en betaalbaar.
Maar het heilige huisje van de hypotheekrente aftrek, waar vooral de bovenste 20 % van profiteert, moet je wel ter discussie durven te stellen.
Waarom heeft jouw vriend Ive Marx daar niet naar gekeken?
Alexander de Roo, 12 januari 2019

 

Op 12 januari verscheen het artikel van Ingrid Robeyns in Trouw (bijlage Letter en Geest) Hocus pocus basis pas – Iedereen rijk! De schimmige beloften van het basisinkomen.
Gebaseerd op een in december 2018 verschenen  essay  Het basisinkomen – Waarom zouden we dit (niet) willen?

Het essay is geschreven in opdracht van het Instituut GAK en tegelijk gepubliceerd met een studie door de Antwerpse hoogleraar Ive Marx in opdracht van het GAK: Feit en fictie omtrent het basisinkomen in Nederland.
Beide hoogleraren gaven in juni 2018 in Utrecht voorpresentaties van hun bevindingen op een seminar genaamd genaamd Het basisinkomen in Nederland – empirische effecten en ethische kanttekeningen.
Alexander de Roo, die daar ook was, heeft in juni een stevig commentaar gegeven op de studie van Marx: Het ongelijk van Marx over het basisinkomen.

Het bericht Basisinkomen als tovenarij – brief aan Ingrid Robeyns verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.

Twee wetswijzigingen kunnen NL redden: Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.
Dat is de boodschap die Fenneke Lammerink op 9 januari 2019 op haar Facebookpagina plaatste.
Wij nemen hieronder haar tekst onverkort over.

Steeds meer mensen zien dat ons regeringssysteem failliet is.
De afschaffing van het referendum heeft onze democratie veranderd in een dictatuur.
En de welvaart van de wereld is gestolen door een klein groepje machthebbers.
Oorlogen, manipulatie en indoctrinatie beheersen de mensheid van de wieg tot het graf.
Hoe denk je dat Nederland en Europa er over 10 jaar uitzien als we op de huidige voet verder gaan?
We hebben geen keuze.
Deze waanzin en zelfdestructie moet stoppen!

Het gele hesje staat symbool voor de huidige revolutie.
Een volksopstand tegen de heersende orde.
Een collectieve ontwaking in het menselijk ras.
Ongeacht kleur, leeftijd, status of afkomst.
Armoede, woninggebrek, gebrekkig(e) zorg/onderwijs, verhoogde AOW leeftijd, mediacensuur, immigratieproblematiek, klimaatgekte…
Zomaar een greep uit het scala problemen die ons in de greep houden.

Maar waar is de rode draad?
En hoe kunnen we het tij keren?

Deze revolutie is metaforisch te vergelijken met de bouw van een huis.
We hebben allemaal onze individuele problemen en zorgen.
In de gele hesjes groepen zijn dan ook eindeloze wensenlijsten te vinden.
We zijn ons nieuwe huis al drukdoende aan het inrichten.
De één wil een nieuwe bank, de ander een nieuwe keuken…
Echter, een paar zoethoudertjes lossen de problemen niet op.
De fundering onder ons huis is verrot!
Uiteindelijk moeten we van alle problemen af.
En dus van het huidige kabinet.
Omdat zij deze problemen heel bewust hebben gecreëerd.

Om het tij te keren, zijn in beginsel twee veranderingen noodzakelijk.
Om onze democratie te redden, is de invoering van het bindend referendum een eerste vereiste.
Het Nederlandse volk kan dan weer democratisch beslissen over belangrijke kwesties.
De macht moet terug naar het volk!
Zonder het bindend referendum geen democratie.

Een tweede vereiste om de verdeel- en heersmatrix te doorbreken, is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander.
De welvaart van de wereld moet eerlijk worden verdeeld.
De hulpbronnen van de aarde zijn van ons allemaal.
Geen zorgen meer over basisbehoeften.
Iedereen heeft recht op een zorgenvrij bestaan.
En op gelijke kansen om zich in het leven te ontplooien.

Dus;
Sta op!
Laat van je horen!
Kom in verzet!
Voor een vrije, veilige en leefbare toekomst!

Fenneke Lammerink, 9 januari 2019
bron: https://www.facebook.com/100002374293362/posts/2024802067608917/

Het bericht Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.

Twee wetswijzigingen kunnen NL redden: Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.
Dat is de boodschap die Fenneke Lammerink op 9 januari 2019 op haar Facebookpagina plaatste.
Wij nemen hieronder haar tekst onverkort over.

Steeds meer mensen zien dat ons regeringssysteem failliet is.
De afschaffing van het referendum heeft onze democratie veranderd in een dictatuur.
En de welvaart van de wereld is gestolen door een klein groepje machthebbers.
Oorlogen, manipulatie en indoctrinatie beheersen de mensheid van de wieg tot het graf.
Hoe denk je dat Nederland en Europa er over 10 jaar uitzien als we op de huidige voet verder gaan?
We hebben geen keuze.
Deze waanzin en zelfdestructie moet stoppen!

Het gele hesje staat symbool voor de huidige revolutie.
Een volksopstand tegen de heersende orde.
Een collectieve ontwaking in het menselijk ras.
Ongeacht kleur, leeftijd, status of afkomst.
Armoede, woninggebrek, gebrekkig(e) zorg/onderwijs, verhoogde AOW leeftijd, mediacensuur, immigratieproblematiek, klimaatgekte…
Zomaar een greep uit het scala problemen die ons in de greep houden.

Maar waar is de rode draad?
En hoe kunnen we het tij keren?

Deze revolutie is metaforisch te vergelijken met de bouw van een huis.
We hebben allemaal onze individuele problemen en zorgen.
In de gele hesjes groepen zijn dan ook eindeloze wensenlijsten te vinden.
We zijn ons nieuwe huis al drukdoende aan het inrichten.
De één wil een nieuwe bank, de ander een nieuwe keuken…
Echter, een paar zoethoudertjes lossen de problemen niet op.
De fundering onder ons huis is verrot!
Uiteindelijk moeten we van alle problemen af.
En dus van het huidige kabinet.
Omdat zij deze problemen heel bewust hebben gecreëerd.

Om het tij te keren, zijn in beginsel twee veranderingen noodzakelijk.
Om onze democratie te redden, is de invoering van het bindend referendum een eerste vereiste.
Het Nederlandse volk kan dan weer democratisch beslissen over belangrijke kwesties.
De macht moet terug naar het volk!
Zonder het bindend referendum geen democratie.

Een tweede vereiste om de verdeel- en heersmatrix te doorbreken, is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander.
De welvaart van de wereld moet eerlijk worden verdeeld.
De hulpbronnen van de aarde zijn van ons allemaal.
Geen zorgen meer over basisbehoeften.
Iedereen heeft recht op een zorgenvrij bestaan.
En op gelijke kansen om zich in het leven te ontplooien.

Dus;
Sta op!
Laat van je horen!
Kom in verzet!
Voor een vrije, veilige en leefbare toekomst!

Fenneke Lammerink, 9 januari 2019
bron: https://www.facebook.com/100002374293362/posts/2024802067608917/

Het bericht Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Kenia, GiveDirectly doet proef met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project van GiveDirectly, een grootschalig en langlopend experiment  met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?
300 dorpen in twee streken van Kenia.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?

GiveDirectly, een liefdadigheidsinstelling. Een expliciet genoemde sponsor is Google.
De organisatie functioneert sinds 2011. GiveDirectly is opgericht door Amerikaanse economen die er van overtuigd zijn dat directe cashtransfer de beste manier is om mensen te helpen.
De doelstelling voor het experiment in Kenia ligt vooral in het verzamelen van data en het trekken van conclusies.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep
Ongeveer 21.000 mensen zijn betrokken.
De organisatie geeft prioriteit aan de armste wereldbewoners.

Periode en looptijd
Gestart eind 2017. Voor looptijden, zie hieronder bij ‘onderzoek’.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
Ongeveer $ 23 per maand per volwassene.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het gaat om een totaal bedrag van $ 30 miljoen US dollar. Liefdadigheid, crowdfunding en sponsoring. Op de website wordt inzage gegeven in de financiën.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Het gaat om totaal 15.000 huishoudens in 300 dorpen verdeeld over twee streken. Deze zijn verdeeld in 4 groepen:

 1. Controlegroep
 2. Lange termijn OBI
  44 dorpen krijgen geld voor de basisbehoeften gedurende 12 jaar
 3. Korte termijn OBI
  80 dorpen krijgen zelfde hoeveelheid geld voor 2 jaar
 4. Eenmalig bedrag
  71 dorpen krijgen $ 500 ineens (dat is het equivalent van 2 jaar inkomen)

Er wordt in dit onderzoek naar een breed spectrum van variabelen gekeken.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
De eerste uitkomsten worden in 2019 verwacht.
Bij eerdere experimenten van GiveDirectly is gebleken dat de deelnemers over het algemeen verantwoordelijk omgaan met het geld. Ze gebruiken het voor de kinderen, om het huis te repareren, voor medicijnen of zetten een klein bedrijf op.

Wat is verder nog interessant om te noemen?
Het gaat in dit experiment om hele  dorpen, niet om losse individuen. Zo kun je ook de effecten op gemeenschapsniveau bestuderen.
GiveDirectly heeft behalve in Kenya ook activiteiten in andere landen, waaronder Rwanda en Uganda.
Er bestaat ook een andere organisatie onder de naam GiveDirect die zich vooralsnog op Ghana richt en die expliciet stelt blockchain te gebruiken.

Wat is de relevantie voor ons?
De splitsing in verschillende groepen maakt het mogelijk naar het effect van het tijdsperspectief te kijken. Ook de grote omvang maakt dit project zeer interessant.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht Kenia, GiveDirectly doet proef met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh, waarbij o.a. Guy Standing nauw betrokken was. Deze “Basic Income Transfer pilot” is het invloedrijkste universal cash transfer experiment in de wereld m.b.t. de politieke discussie op wereldniveau.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Madhya Pradesh en Delhi (kleine pilot).

De initiatiefnemers
Self Employed Women’s Associations (SEWA)

Omvang van die doelgroep
Ongeveer 6.000 personen.

De periode en de looptijd.
2011 en 2012.
In een eerste pilot zijn 20 dorpen geselecteerd. In 8 dorpen kregen alle inwoners een basisinkomen. In de overige 12 dorpen niet.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking.
De hoogte van het basisinkomen was ongeveer 20 tot 30% van een (laag) gemiddeld maandinkomen.

Hoe werd het gefinancierd?
United Nation’s Children’s Fund (UNICEF)

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is sprake van ‘experimentele dorpen’ en ‘controledorpen’.
De Engelse hoogleraar en mede-oprichter van BIEN Guy Standing was nauw betrokken bij de opzet van het experiment en het onderzoek.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Belangrijke punten:

 • Meer zekerheid over dagelijks voedsel. Betere maaltijden.
 • Minder ziekte, consistenter gebruik van medische voorzieningen, o.a. medicijnen.
 • Meer financiële stabiliteit voor de families, er wordt meer gespaard.
 • Hogere productiviteit in de landbouw, hogere werkgelegenheid.
 • Meer eigen bedrijfjes gestart.
 • Beter schoolbezoek door de kinderen.
 • Meer financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, dus meer autonomie.
 • De angst dat geld aan drank en drugs zou worden besteed is niet uitgekomen.

 

In 2017 rapporteert BIEN over een vervolgstudie. Deze studie rapporteert dat er een aantal langdurige en positieve effecten zijn van de pilots.
Zoals:

 • een hoger inkomen
 • meer deelname meisjes aan het onderwijs.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Er is discussie over plannen voor invoering van basisinkomen in India.
Zie o.a. Wikipedia en meerdere artikelen bij BIEN over India.
Als je UBI verder zou willen ‘uitrollen’ in India, dan moet je in ieder geval de gelden voor de sociale verzekeringen hiervoor benutten. Deze bedragen 3,7% van het BNP. De kosten van een UBI worden geschat op 4,9% van het BNP. Er blijft dus een gat.

Wat is de relevantie voor ons?
Er kunnen langdurige psychologische effecten zijn, ook al is een pilot beperkt in tijd. Door de grotere economische zekerheid gaan mensen ander gedrag vertonen.
Het experiment is mede de oorzaak van een intensieve discussie over basisinkomen in India.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh, waarbij o.a. Guy Standing nauw betrokken was. Deze “Basic Income Transfer pilot” is het invloedrijkste universal cash transfer experiment in de wereld m.b.t. de politieke discussie op wereldniveau.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Madhya Pradesh en Delhi (kleine pilot).

De initiatiefnemers
Self Employed Women’s Associations (SEWA)

Omvang van die doelgroep
Ongeveer 6.000 personen.

De periode en de looptijd.
2011 en 2012.
In een eerste pilot zijn 20 dorpen geselecteerd. In 8 dorpen kregen alle inwoners een basisinkomen. In de overige 12 dorpen niet.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking.
De hoogte van het basisinkomen was ongeveer 20 tot 30% van een (laag) gemiddeld maandinkomen.

Hoe werd het gefinancierd?
United Nation’s Children’s Fund (UNICEF)

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is sprake van ‘experimentele dorpen’ en ‘controledorpen’.
De Engelse hoogleraar en mede-oprichter van BIEN Guy Standing was nauw betrokken bij de opzet van het experiment en het onderzoek.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Belangrijke punten:

 • Meer zekerheid over dagelijks voedsel. Betere maaltijden.
 • Minder ziekte, consistenter gebruik van medische voorzieningen, o.a. medicijnen.
 • Meer financiële stabiliteit voor de families, er wordt meer gespaard.
 • Hogere productiviteit in de landbouw, hogere werkgelegenheid.
 • Meer eigen bedrijfjes gestart.
 • Beter schoolbezoek door de kinderen.
 • Meer financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, dus meer autonomie.
 • De angst dat geld aan drank en drugs zou worden besteed is niet uitgekomen.

 

In 2017 rapporteert BIEN over een vervolgstudie. Deze studie rapporteert dat er een aantal langdurige en positieve effecten zijn van de pilots.
Zoals:

 • een hoger inkomen
 • meer deelname meisjes aan het onderwijs.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Er is discussie over plannen voor invoering van basisinkomen in India.
Zie o.a. Wikipedia en meerdere artikelen bij BIEN over India.
Als je UBI verder zou willen ‘uitrollen’ in India, dan moet je in ieder geval de gelden voor de sociale verzekeringen hiervoor benutten. Deze bedragen 3,7% van het BNP. De kosten van een UBI worden geschat op 4,9% van het BNP. Er blijft dus een gat.

Wat is de relevantie voor ons?
Er kunnen langdurige psychologische effecten zijn, ook al is een pilot beperkt in tijd. Door de grotere economische zekerheid gaan mensen ander gedrag vertonen.
Het experiment is mede de oorzaak van een intensieve discussie over basisinkomen in India.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Verbreed de horizon middels basisinkomen – boek Vivan Storlund

Basisinkomen is een absolute voorwaarde voor een ander maatschappelijk systeem dat ruimte schept voor individuele persoonlijke autonomie.
Het huidige sociale zekerheidssysteem is afgestemd op levenslange voltijds banen (voor mannen) en werkt slecht. En voor artiesten in het bijzonder en de culturele sector in het algemeen al helemaal niet.

Verbreed de horizon.

Dat is de vertaalde korte titel van het Engelse boek dat ons Fins-Amsterdamse lid Vivan Storlund  heeft geschreven.
Volledige titel in het Engels: widening horizons by mining the wealth of creative thinkers: to seize the empowering potentials of the digital age with artists as precursors and basic income as the means.

Haar veertien hoofdstukken kennen een zekere overlap, want het gaat om een bewerking van artikelen, die ze geschreven heeft tussen 2001 en 2017. Maatschappelijke veranderingen, uitdagingen en nieuwe horizonten. Haar meeste recente bijdrage Humanisme versus neoliberalisme (2017) leest als een bijdrage aan de Donut Economie voor de doorbraak van Kate Raworth.
Leon Seegers en Johan Horeman worden hier instemmend genoemd. Vivan staat voor een basisinkomen, grootschalige groene investeringen in hernieuwbare energie en een ander geldsysteem. Maar ook aandacht voor sociale woningbouw.

Rond 2007 brak bij Vivan het inzicht door dat basisinkomen een absolute voorwaarde is voor een ander maatschappelijk systeem. Basisinkomen gaat ruimte scheppen voor individuele persoonlijke autonomie. Voor 2007,  als onderzoeker van het beroepsleven had ze al haarscherp in de gaten dat het huidige sociale zekerheidssysteem afgestemd op levenslange voltijd banen (voor mannen) niet werkt. En voor artiesten in het bijzonder en de culturele sector in het algemeen nooit gewerkt heeft. Zij zijn exemplarisch voor atypisch werk ( flex werk, part time werk, etc). Deze atypische werkvormen zijn niet langer marginaal, maar de essentie van het groeiende precariaat. Van een procent of 5 toen het neoliberalisme dominant werd met Thatcher (1979) en Reagan (1980) tot 30, 40, of zelfs 50 % nu, afhankelijk van de berekeningswijze.

De creatieve klasse van Richard Florida (2002) haalt ze instemmend aan. Deze nieuwe klasse ontstaat door de enorme ontwikkeling van  informatica en communicatie technologieën. Zij omvat wel 30 % van de maatschappij en overlapt deels met het precariaat. Deze nieuwe klasse van creatievelingen en meer algemeen het precariaat is niet goed georganiseerd in bv. vakbonden, zoals de fabrieksarbeiders dat wel waren.

Er staan vele interessante observaties in dit boek en het idee van het basisinkomen wordt van vele kanten benaderd. De vraag wie het voortouw neemt om het basisinkomen te realiseren behandelt Vivan helaas niet. Maar zij is niet de enige die daar weinig aandacht voor heeft.

Alexander de Roo ( voorzitter vereniging basisinkomen), januari 2019
Website Vivan Storlund


Widening horizons Boek omslag
Widening horizons

Vivan Storlund

non-fictie
Amazon Digital Services LLC,
1 augustus 2018
Paperback. E-book
306
ASIN: B07G4F4J5N
$ 20, E-book $ 9,55)
Alexander de Roo


The creative sector has to a great extent overtaken industrial production as an economic driver in advanced economies. There is a new world on the internet forming new communities of interest as well as creating a new economy, the platform economy. Notwithstanding, working life continues to be regulated according to the industrial rationale with full-time, long-term employment. A consequence of this is that many persons are deprived of the legal protection labour legislation and collective agreements are intended to provide. This has led to a growing precariat. Those who do not have such ‘standard employment’ can often face Kafka-like situations being disciplined in multiple ways. This is a situation in which artists have long-standing experience.

To cite the Maltese cultural activist Narcy Calamatta: Goldoni died destitute in Paris a day before the revolutionary forces gave him a pension, Caravaggio died destitute on the streets of Porto Ercole, Mozart died burdened with debts, Molière was buried in unconsecrated ground. What can we do to reverse this status?, Calamatta asks.
We need to update our mental software to recognise and remove both theoretical and legal shackles so that we can seize the great opportunities the digital age offers. Artists can act as precursors in this exercise and basic income as a means to ensure that everybody can live a life as an active citizen.

Het bericht Verbreed de horizon middels basisinkomen – boek Vivan Storlund verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Finland, een lopend experiment met veel gedoe

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het Finse  Basic Income Experiment 2017-2018 met 2.000 deelnemers, van 25 – 58 jaar, die enige vorm van uitkering ontvangen.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Het betreft heel Finland.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het gaat om de sociale verzekering in Finland.
Vraagstelling: Kan een basisinkomen worden gebruikt om het systeem van sociale zekerheid te veranderen, met name of hiermee de werkgelegenheid kan worden bevorderd?
Uitvoering door KELA, het Finse instituut voor sociale zekerheid.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
Het gaat om 2.000 personen, van 25 – 58 jaar, die enige vorm van uitkering ontvangen. Deze groep is random geselecteerd en is verplicht om deel te nemen.
Geen studenten of gepensioneerden.

De periode en de looptijd
2 jaar, van 1-1-2017 tot 1-1-2019.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
€ 560 per maand, het sociale minimum dat in Finland wordt gehanteerd.
Het bedrag wordt betaald onafhankelijk van eventueel ander inkomen en er is  geen plicht betaald werk te verrichten of te zoeken.

Hoe wordt het gefinancierd?
Uit de overheidsbegroting.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
De resultaten van de testgroep zullen met een controlegroep worden vergeleken. De deelnemers aan de testgroep zullen niet tijdens het experiment worden geïnterviewd om beïnvloeding te voorkomen.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Evaluatie zal eind 2019 of begin 2020 plaats vinden.

Wat is verder nog interessant om te noemen?
Finlands grootste vakbond is tegen, want het is niet alleen (te) duur, maar het wakkert inflatie aan omdat a. het arbeidsaanbod kleiner wordt en b. mensen eerder onplezierig werk kunnen weigeren.
Begin 2018 speelde de vraag naar uitbreiding en verlenging van het experiment.
De Finse regering heeft besloten dat niet te doen.
Dat heeft internationaal en ook in Nederland veel negatieve publiciteit opgeleverd.

Wat is de relevantie voor ons?
Het is nuttig lering te trekken van het politieke krachtenveld rond dit experiment. Zie voor eerste  aanzetten hiervoor de links bij de bronnen hieronder bij BIEN, Laat bloeien en de VBi website.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019

Het bericht Finland, een lopend experiment met veel gedoe verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.