Verslag van provinciaal debat over proef met basisinkomen in Culemborg/Rivierenland

Een enerverende discussie in Culemborg op 14 maart 2019 leidde ertoe dat de meerderheid van de aanwezige partijen een voorstudie zien zitten en hun goedkeuring daarvoor zullen uitspreken in hun fracties in de Gelderse provinciale staten. In samenwerking met de Lees verder →

Het bericht Verslag van provinciaal debat over proef met basisinkomen in Culemborg/Rivierenland verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Achtergrond proef Onvoorwaardelijk Basisinkomen Regio Rivierenland

Op donderdagmiddag 14 maart 2019, aan de vooravond van de Provinciale verkiezingen, organiseert de initiatiefgroep Basisinkomen Rivierenland een debat over een voorstel voor een experiment met basisinkomen. Hieronder staan overwegingen en achtergronden van de organisatoren bij deze proef. Voor informatie Lees verder →

Het bericht Achtergrond proef Onvoorwaardelijk Basisinkomen Regio Rivierenland verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid

Alexander de Roo reageerde in het FD op een eerder artikel van Ton Wilthagen, waarin hij zich afzet tegen het basisinkomen. Jammer, want basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid.

Ton Wilthagen publiceerde op 1 maart jl. een vrij kort artikel in het Financieel Dagblad: De Nederlandse arbeidsmarkt is helemaal niet gebaat bij een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Vrijwel tegelijk verscheen er ook een interview met  hem in Sociale Vraagstukken:  Ton Wilthagen: ‘Schaf de uitkeringen af, op naar een parallelle arbeidsmarkt’. Dat is een vooruitblik op de zogenaamde Participatielezing die hij op 8 maart geeft. Een citaat uit het interview:
De titel van Wilthagens lezing luidt ‘Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt’. Maar is zijn idee wel zo radicaal? Ligt die niet besloten in eenzelfde paradigma als de Participatiewet. Werken, voor geld. Iets als een basisinkomen, zonder tegenprestatie, waar recent nog mee is geëxperimenteerd in Finland – dat zou pas radicaal zijn. ‘Een maatschappelijk zwaktebod’, reageert Wilthagen geprikkeld. ‘Hier duizend euro, en heb een happy life. Zie maar of je zin hebt om iemand te verzorgen. Als ‘ie nog leeft. En tegen mijn kinderen zeg ik: doe je best op school, straks krijg je een basisinkomen. Ik geloof daar helemaal niet in.’

Alexander de Roo heeft inmiddels in het FD gereageerd op Ton Wilthagen met het volgende ingezonden bericht:

Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid

Er zijn wereldwijd al 16 experimenten met basisinkomen geweest. Telkens blijkt dat mensen gezonder en gelukkiger worden. Ook neemt de scholingsgraad van mensen toe. De afname van onderwijsdeelname, die Ton Wilthagen in zijn artikel ‘De Nederlandse arbeidsmarkt is helemaal niet gebaat bij een onvoorwaardelijk basisinkomen’ vreest, blijkt in de praktijk niet (FD, 1 maart). Een van de belangrijkste argumenten voor het basisinkomen – het verdwijnen van de armoedeval – negeert hij.

Het idee van toeslagen is goedbedoeld. Daarom hebben we nu huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en inkomensafhankelijke arbeids- en heffingskortingen. Maar de armoedeval is steeds groter geworden. Vijf miljoen mensen, tussen minimum en modaal, zitten financieel klem. Neem een paar in een huurhuis met twee kinderen. Hij zorgt voor de kinderen en het huishouden. Zij verricht betaald werk en vindt een betere baan: van € 20.000 bruto naar € 31.000 bruto per jaar. Netto houdt dit stel er € 500 aan over. Niet per maand, maar per jaar. 96  % valt weg.

Ton Wilthagen is bang dat een basisinkomen tot lagere arbeidsparticipatie zal leiden. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) leidde het basisinkomen van de Vrijzinnige Partij (VP) – € 800 per maand en een alleenstaande-toeslag van € 300 – tot 5% minder deelname aan betaald werk. Maar doordat de armoedeval verdwijnt, zal er extra aanbod komen van betaald werk. Dit effect erkent het CPB, maar ze kunnen er nog geen cijfer opplakken. Het Finse experiment geeft hopelijk antwoord. Daar was een toename van betaald werk met 1%. Dat is statistisch nog niet significant, maar het was het cijfer over het eerste jaar. Misschien dat er over een periode van twee jaar wel een significant effect optreedt.

Uit berekeningen van het CPB bleek dat een basisinkomen ter hoogte van het huidige minimum betaalbaar is. Door een combinatie van een basisinkomen met een vast bedrag per huishouden, is een basisinkomen prima financierbaar.

Voor een paar met twee kinderen is dat bijvoorbeeld € 600 per maand aan basisinkomen, gecombineerd met een huishoudtoelage van € 600 en een kinderbijslag van € 300.  Alle huidige toeslagen, behalve de huurtoeslag, verdwijnen.

Het Nibud berekent nu de koopkrachteffecten.

 Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, 4 maart 2109
foto Pixabay

 

Het bericht Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid

Alexander de Roo reageerde in het FD op een eerder artikel van Ton Wilthagen, waarin hij zich afzet tegen het basisinkomen. Jammer, want basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid.

Ton Wilthagen publiceerde op 1 maart jl. een vrij kort artikel in het Financieel Dagblad: De Nederlandse arbeidsmarkt is helemaal niet gebaat bij een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Vrijwel tegelijk verscheen er ook een interview met  hem in Sociale Vraagstukken:  Ton Wilthagen: ‘Schaf de uitkeringen af, op naar een parallelle arbeidsmarkt’. Dat is een vooruitblik op de zogenaamde Participatielezing die hij op 8 maart geeft. Een citaat uit het interview:
De titel van Wilthagens lezing luidt ‘Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt’. Maar is zijn idee wel zo radicaal? Ligt die niet besloten in eenzelfde paradigma als de Participatiewet. Werken, voor geld. Iets als een basisinkomen, zonder tegenprestatie, waar recent nog mee is geëxperimenteerd in Finland – dat zou pas radicaal zijn. ‘Een maatschappelijk zwaktebod’, reageert Wilthagen geprikkeld. ‘Hier duizend euro, en heb een happy life. Zie maar of je zin hebt om iemand te verzorgen. Als ‘ie nog leeft. En tegen mijn kinderen zeg ik: doe je best op school, straks krijg je een basisinkomen. Ik geloof daar helemaal niet in.’

Alexander de Roo heeft inmiddels in het FD gereageerd op Ton Wilthagen met het volgende ingezonden bericht:

Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid

Er zijn wereldwijd al 16 experimenten met basisinkomen geweest. Telkens blijkt dat mensen gezonder en gelukkiger worden. Ook neemt de scholingsgraad van mensen toe. De afname van onderwijsdeelname, die Ton Wilthagen in zijn artikel ‘De Nederlandse arbeidsmarkt is helemaal niet gebaat bij een onvoorwaardelijk basisinkomen’ vreest, blijkt in de praktijk niet (FD, 1 maart). Een van de belangrijkste argumenten voor het basisinkomen – het verdwijnen van de armoedeval – negeert hij.

Het idee van toeslagen is goedbedoeld. Daarom hebben we nu huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en inkomensafhankelijke arbeids- en heffingskortingen. Maar de armoedeval is steeds groter geworden. Vijf miljoen mensen, tussen minimum en modaal, zitten financieel klem. Neem een paar in een huurhuis met twee kinderen. Hij zorgt voor de kinderen en het huishouden. Zij verricht betaald werk en vindt een betere baan: van € 20.000 bruto naar € 31.000 bruto per jaar. Netto houdt dit stel er € 500 aan over. Niet per maand, maar per jaar. 96  % valt weg.

Ton Wilthagen is bang dat een basisinkomen tot lagere arbeidsparticipatie zal leiden. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) leidde het basisinkomen van de Vrijzinnige Partij (VP) – € 800 per maand en een alleenstaande-toeslag van € 300 – tot 5% minder deelname aan betaald werk. Maar doordat de armoedeval verdwijnt, zal er extra aanbod komen van betaald werk. Dit effect erkent het CPB, maar ze kunnen er nog geen cijfer opplakken. Het Finse experiment geeft hopelijk antwoord. Daar was een toename van betaald werk met 1%. Dat is statistisch nog niet significant, maar het was het cijfer over het eerste jaar. Misschien dat er over een periode van twee jaar wel een significant effect optreedt.

Uit berekeningen van het CPB bleek dat een basisinkomen ter hoogte van het huidige minimum betaalbaar is. Door een combinatie van een basisinkomen met een vast bedrag per huishouden, is een basisinkomen prima financierbaar.

Voor een paar met twee kinderen is dat bijvoorbeeld € 600 per maand aan basisinkomen, gecombineerd met een huishoudtoelage van € 600 en een kinderbijslag van € 300.  Alle huidige toeslagen, behalve de huurtoeslag, verdwijnen.

Het Nibud berekent nu de koopkrachteffecten.

 Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen, 4 maart 2109
foto Pixabay

 

Het bericht Basisinkomen betekent bestaanszekerheid en vrijheid verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Stockton, Californië, een proef in de armste stad in de VS

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor een recent gestarte activiteit in Stockton, Californië
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.


Welk land, stad of streek?

Stockton, Californië 310.000 inwoners.


De initiatiefnemers en hun doelstelling?

SEED Stockton Economic Empowerment Demonstration.
Samenwerking tussen de burgemeester van Stockton en de Economic Security Project (ESP).
Het gaat vooral om armoedebestrijding. Stockton is in 2011 uitgeroepen tot de meest miserabele stad van de US ten gevolge van de crisis in 2008.


Doelgroep en de omvang van die doelgroep?

Circa 100 inwoners uit een wijk met een gemiddeld inkomen minder dan $ 46.000 per jaar (het mediane inkomen van deze stad). Het individuele inkomen doet er niet toe!
Er is een uitnodiging gestuurd aan 1000 mensen. Uit de positieve respondenten zijn er 130 geselecteerd. De personen die niet geselecteerden zijn kunnen aan de controlegroep deelnemen en krijgen daarvoor een vergoeding.


Periode en looptijd

Looptijd 18 maanden. De start was op 19 februari 2019 met 130 deelnemers.


De hoogte van het BI, condities voor verstrekking?

$ 500 per maand, onvoorwaardelijk.


Hoe wordt het gefinancierd?

Private donaties.


Onderzoek en onderzoeksmethode

Het onderzoek kijkt naar:

  • Financiële zekerheid
  • Burgerparticipatie
  • Gezondheid en welbevinden

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, diepte-interviews en focusgroepen.

Maar uiteindelijk draait het onderzoek vooral om verhalen van de deelnemers over de effecten. Verhalen die met een groter publiek worden gedeeld in allerlei vormen. Hierbij worden ook kunstenaars betrokken.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Hector Lara, één van de initiatiefnemers van dit experiment, spreekt hierover op een bijeenkomst op 14 maart 2019 in  Culemborg over een proef in Rivierenland.


Wat is de relevantie voor ons?
Degelijke opzet onderzoek.
Criterium voor deelname is niet het eigen inkomen, maar dat van je stadsdeel.
Bewustwording door publieke uitingen. Niet alleen ‘percentages’ maar vooral verhalen.


Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking maart 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht Stockton, Californië, een proef in de armste stad in de VS verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Stockton, Californië, een proef in de armste stad in de VS

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor een recent gestarte activiteit in Stockton, Californië
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.


Welk land, stad of streek?

Stockton, Californië 310.000 inwoners.


De initiatiefnemers en hun doelstelling?

SEED Stockton Economic Empowerment Demonstration.
Samenwerking tussen de burgemeester van Stockton en de Economic Security Project (ESP).
Het gaat vooral om armoedebestrijding. Stockton is in 2011 uitgeroepen tot de meest miserabele stad van de US ten gevolge van de crisis in 2008.


Doelgroep en de omvang van die doelgroep?

Circa 100 inwoners uit een wijk met een gemiddeld inkomen minder dan $ 46.000 per jaar (het mediane inkomen van deze stad). Het individuele inkomen doet er niet toe!
Er is een uitnodiging gestuurd aan 1000 mensen. Uit de positieve respondenten zijn er 130 geselecteerd. De personen die niet geselecteerden zijn kunnen aan de controlegroep deelnemen en krijgen daarvoor een vergoeding.


Periode en looptijd

Looptijd 18 maanden. De start was op 19 februari 2019 met 130 deelnemers.


De hoogte van het BI, condities voor verstrekking?

$ 500 per maand, onvoorwaardelijk.


Hoe wordt het gefinancierd?

Private donaties.


Onderzoek en onderzoeksmethode

Het onderzoek kijkt naar:

  • Financiële zekerheid
  • Burgerparticipatie
  • Gezondheid en welbevinden

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, diepte-interviews en focusgroepen.

Maar uiteindelijk draait het onderzoek vooral om verhalen van de deelnemers over de effecten. Verhalen die met een groter publiek worden gedeeld in allerlei vormen. Hierbij worden ook kunstenaars betrokken.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Hector Lara, één van de initiatiefnemers van dit experiment, spreekt hierover op een bijeenkomst op 14 maart 2019 in  Culemborg over een proef in Rivierenland.


Wat is de relevantie voor ons?
Degelijke opzet onderzoek.
Criterium voor deelname is niet het eigen inkomen, maar dat van je stadsdeel.
Bewustwording door publieke uitingen. Niet alleen ‘percentages’ maar vooral verhalen.


Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking maart 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht Stockton, Californië, een proef in de armste stad in de VS verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.