Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981]

veenbrandOnder een basisinkomen wordt in dit Schrift een onvoorwaardelijke, volledig individualiseerde inkomensgarantie verstaan die van overheidswege wordt verstrekt. Vanaf een bepaalde leeftijd (hier: 18 jaar) heeft iedereen recht op dit basisinkomen, ongeacht de vraag of hij/zij betaald werk verricht, onbetaald aktief is, niet aktief is uit vrije wil of niet aktief wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of ouderdom.

Het basisinkomen moet hoog genoeg zijn om fatsoenlijk van te leven. Het wordt geleidelijk ingevoerd, in de eerste vier jaar tot een hoogte van bruto 9000 gulden per jaar. Met een zodanig basisinkomen is het voor mensen met een volledige ban mogelijk en aantrekkelijk om aanmerkelijk korter te gaan werken. Zo kan het betaalde werk eerlijk worden verdeeld.

Bram van Ojik is de schrijver van het boekje Basisinkomen: van veenbrand naar gidsland, dat hij in 1981 schreef voor de toenmalige Politieke Partij Radicalen (PPR)

Download het vlugschrift: http://basisinkomen.nl/wp/wp-content/uploads/file/PPR_basisinkomen.pdf

Bram van Ojik is oud-Tweede Kamerlid en oud-fractievoorzitter GroenLinks

GroenLinks was de eerste partij die op landelijk niveau pleitte voor het basisinkomen.”De eerste stap richting een basisinkomen betekent de zekerheid van een inkomen op het bestaansminimum zonder verder voorwaarden”.

Hoe hoog was dat basisinkomen?

  • Het mediaan inkomen in 1981 voor een eenpersoonshuishouden is 23900 gulden, het basisinkomen van 9000 gulden betekend 750/maand en is 37,6% van het mediaan inkomen[1]
  • Het mediaan inkomen in 2015 voor een eenpersoonshuishouden is 21154 euro, dat komt neer op een vergelijkbaar basisinkomen van 7954 euro ofwel 663/maand [2]
  • Het Europese idee uit 2010 is dat de armoedegrens 60% van het mediane inkomen is, dat komt neer op 12700 euro ofwel 1058/maand [2]

 

Het bericht Basisinkomen: Van Veenbrand naar Gidsland [1981] verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Geplaatst in basisinkomen, obi.