Vergelijking van de fiscale en verdelingseffecten van alternatieve methoden voor de invoering van het basisinkomen in de gehele EU

In een Engelstalige studie wordt gekeken naar de effecten van de invoering van een bescheiden basisinkomen in de 28 lidstaten van de EU. Johan Horeman las het rapport en vergeleek dit op een aantal aspecten met de discussie binnen de Lees verder →

Het bericht Vergelijking van de fiscale en verdelingseffecten van alternatieve methoden voor de invoering van het basisinkomen in de gehele EU verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.