Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen

Hebben we nieuwe pilots of experimenten nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee is? Nee, wat we nodig hebben is erkenning en de bereidheid om te delen wat we al weten. Nieuwe pilots maken de weg alleen maar langer.

Een interessante zienswijze op experimenten met varianten op basisinkomen verscheen op de site van BIEN: The problem with basic income pilots.

Volgens auteur Jonathan Brun zijn de meeste experimenten fout omdat de insteek is om de groep armste burgers te helpen, in plaats van bezig te zijn met invoering over de breedte, dus voor alle burgers. Dat de keuze voor een basinkomen-variant, zoals een negatieve inkomstenbelasting, vooral de groep armste burgers uit de armoede helpt doet niets af aan het universele principe dat iedere burger zich altijd zeker moet weten van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Dan nu de vraag: Hebben we eigenlijk nieuwe pilots nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) een goed idee is? Of is wat we nodig hebben erkenning dat de informatie die we hebben al voldoende is en de bereidheid om daarmee tot actie over te gaan?
In het tijdgewricht van ‘erkenning en bereidheid’ lijken we momenteel niet te leven.

De meeste beslissers over het basisinkomen lijken op dit punt te kijken zonder te zien en te horen zonder te luisteren. Want het hoofdargument voor een OBI pilot (en tegen een brede invoering) lijkt wel te zijn dat we eerst willen zien hoe ‘de burger’ omgaat met een OBI. ‘Hangt straks niet half Nederland met een biertje op de bank?’. Menig stemming-makend filmpje over bijvoorbeeld een gecompliceerde man die niet wil werken klopt deze gedachte op tot een onterecht spookbeeld.

Want hoe het OBI daadwerkelijk uitpakt in Nederland weten we allang omdat bijvoorbeeld de AOW functioneel al als een soort van langlopende OBI pilot toereikend kan worden geanalyseerd.
(Overigens wordt deze ‘pilot’ door een meerderheid in de Tweede Kamer nu al door drie kabinetten steeds verder ingeperkt door de leeftijdsgrens voor de AOW steeds verder omhoog te schuiven.)

We weten allang hoe massaal onze gepensioneerden doorwerken (en gelukkig maar, anders liep Nederland vast) als oppas, mantelzorger, vrijwilliger, betaald, kunstenaar, idealist enzovoort. Stemming-makende filmpjes over golfende gepensioneerden dankzij hun aanvullende pensioenen moeten in dit perspectief worden gezien als niet van toepassing.

Het basisinkomen lijkt weliswaar meer te zijn gaan leven in de samenleving, maar de meeste beslissers en grote beïnvloeders, zoals politici en CEO’s, bewegen, overwegend geld gedreven, een tegengestelde kant op. Je kunt spreken van een toenemende polarisatie rond het OBI.

Die polarisatie in de samenleving is veel breder dan het OBI en baart mij zorgen. Het wonder dat nodig is en als dat nog op tijd is (ik hoop dat niet de wal het schip zal keren), is juist een OBI dat de hoognodige kanteling kan geven in onze krakende Europese samenleving. Een OBI kan voorkomen dat we verder afglijden in de armen van populisten, demagogen en ‘stille’ profiteurs, het OBI kan dit proces zelfs keren.

Financiële onzekerheid onder burgers is een splijtzwam in onze samenleving. Steeds meer burgers zoeken begrijpelijk een toevlucht bij ieder die hen maar wil helpen. Bedenk: ‘Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’ (Van Randwijk).

OBI pilots zijn volgens mij dus volstrekt niet nodig. Zij lijken eerder een vertragingsstrategie die tegenstanders goed uitkomt. Het is een verspilling van kostbare tijd. Het is één minuut voor twaalf.

Een fasering voor de beheerste invoering van een OBI, zoals om maatregelen te kunnen treffen bij neveneffecten, noem ik geen OBI pilot maar verstandig beleid, zoals om de samenleving ruimte te geven voor de gestage cultuurverbetering die een OBI met zich meebrengt. Die fasering kan bijvoorbeeld bestaan uit een brede invoering waarbij de AOW verandert in een basisinkomen en de leeftijd gaandeweg wordt verlaagd.

Hoe dicht bij een daadwerkelijk basisinkomen zijn we nu eigenlijk met de overvloedige hoeveelheid aan al beschikbare kennis over pilots inclusief de AOW als impliciete pilot?

Denk je voor een antwoord in hoe je de kans inschat dat het parlement instemt om de AOW te vervangen door een basisinkomen vanaf 65 jaar en om daarna gefaseerd elk jaar deze leeftijd met één jaar te verlagen. (Dan nog zou een volledige OBI invoering bijna vijftig jaar duren… )

Met het antwoord op deze vraag krijg je een goed idee van hoe ver het OBI nog verwijderd is van een brede invoering. Toch geloof ik in wonderen en in de vonk die leeft bij beslissers. Beste beslissers, nieuwe pilots maken die weg langer en staan los van de kernvraag die gaat over beschaving. Laat die nieuwe pilots dus zitten en voer met de ampele en beschikbare kennis een ‘moreel beraad’ over de vraag: Moeten we een basisinkomen invoeren? Schrijf de geschiedenis zoals je graag wordt herdacht.

Frans Vrijmoed, oktober 2018

Zie ook andere artikelen over experimenten op deze website.

 

Het bericht Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen

Hebben we nieuwe pilots of experimenten nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee is? Nee, wat we nodig hebben is erkenning en de bereidheid om te delen wat we al weten. Nieuwe pilots maken de weg alleen maar langer.

Een interessante zienswijze op experimenten met varianten op basisinkomen verscheen op de site van BIEN: The problem with basic income pilots.

Volgens auteur Jonathan Brun zijn de meeste experimenten fout omdat de insteek is om de groep armste burgers te helpen, in plaats van bezig te zijn met invoering over de breedte, dus voor alle burgers. Dat de keuze voor een basinkomen-variant, zoals een negatieve inkomstenbelasting, vooral de groep armste burgers uit de armoede helpt doet niets af aan het universele principe dat iedere burger zich altijd zeker moet weten van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Dan nu de vraag: Hebben we eigenlijk nieuwe pilots nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) een goed idee is? Of is wat we nodig hebben erkenning dat de informatie die we hebben al voldoende is en de bereidheid om daarmee tot actie over te gaan?
In het tijdgewricht van ‘erkenning en bereidheid’ lijken we momenteel niet te leven.

De meeste beslissers over het basisinkomen lijken op dit punt te kijken zonder te zien en te horen zonder te luisteren. Want het hoofdargument voor een OBI pilot (en tegen een brede invoering) lijkt wel te zijn dat we eerst willen zien hoe ‘de burger’ omgaat met een OBI. ‘Hangt straks niet half Nederland met een biertje op de bank?’. Menig stemming-makend filmpje over bijvoorbeeld een gecompliceerde man die niet wil werken klopt deze gedachte op tot een onterecht spookbeeld.

Want hoe het OBI daadwerkelijk uitpakt in Nederland weten we allang omdat bijvoorbeeld de AOW functioneel al als een soort van langlopende OBI pilot toereikend kan worden geanalyseerd.
(Overigens wordt deze ‘pilot’ door een meerderheid in de Tweede Kamer nu al door drie kabinetten steeds verder ingeperkt door de leeftijdsgrens voor de AOW steeds verder omhoog te schuiven.)

We weten allang hoe massaal onze gepensioneerden doorwerken (en gelukkig maar, anders liep Nederland vast) als oppas, mantelzorger, vrijwilliger, betaald, kunstenaar, idealist enzovoort. Stemming-makende filmpjes over golfende gepensioneerden dankzij hun aanvullende pensioenen moeten in dit perspectief worden gezien als niet van toepassing.

Het basisinkomen lijkt weliswaar meer te zijn gaan leven in de samenleving, maar de meeste beslissers en grote beïnvloeders, zoals politici en CEO’s, bewegen, overwegend geld gedreven, een tegengestelde kant op. Je kunt spreken van een toenemende polarisatie rond het OBI.

Die polarisatie in de samenleving is veel breder dan het OBI en baart mij zorgen. Het wonder dat nodig is en als dat nog op tijd is (ik hoop dat niet de wal het schip zal keren), is juist een OBI dat de hoognodige kanteling kan geven in onze krakende Europese samenleving. Een OBI kan voorkomen dat we verder afglijden in de armen van populisten, demagogen en ‘stille’ profiteurs, het OBI kan dit proces zelfs keren.

Financiële onzekerheid onder burgers is een splijtzwam in onze samenleving. Steeds meer burgers zoeken begrijpelijk een toevlucht bij ieder die hen maar wil helpen. Bedenk: ‘Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht’ (Van Randwijk).

OBI pilots zijn volgens mij dus volstrekt niet nodig. Zij lijken eerder een vertragingsstrategie die tegenstanders goed uitkomt. Het is een verspilling van kostbare tijd. Het is één minuut voor twaalf.

Een fasering voor de beheerste invoering van een OBI, zoals om maatregelen te kunnen treffen bij neveneffecten, noem ik geen OBI pilot maar verstandig beleid, zoals om de samenleving ruimte te geven voor de gestage cultuurverbetering die een OBI met zich meebrengt. Die fasering kan bijvoorbeeld bestaan uit een brede invoering waarbij de AOW verandert in een basisinkomen en de leeftijd gaandeweg wordt verlaagd.

Hoe dicht bij een daadwerkelijk basisinkomen zijn we nu eigenlijk met de overvloedige hoeveelheid aan al beschikbare kennis over pilots inclusief de AOW als impliciete pilot?

Denk je voor een antwoord in hoe je de kans inschat dat het parlement instemt om de AOW te vervangen door een basisinkomen vanaf 65 jaar en om daarna gefaseerd elk jaar deze leeftijd met één jaar te verlagen. (Dan nog zou een volledige OBI invoering bijna vijftig jaar duren… )

Met het antwoord op deze vraag krijg je een goed idee van hoe ver het OBI nog verwijderd is van een brede invoering. Toch geloof ik in wonderen en in de vonk die leeft bij beslissers. Beste beslissers, nieuwe pilots maken die weg langer en staan los van de kernvraag die gaat over beschaving. Laat die nieuwe pilots dus zitten en voer met de ampele en beschikbare kennis een ‘moreel beraad’ over de vraag: Moeten we een basisinkomen invoeren? Schrijf de geschiedenis zoals je graag wordt herdacht.

Frans Vrijmoed, oktober 2018

Zie ook andere artikelen over experimenten op deze website.

 

Het bericht Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

AOW als basisinkomen? – symposium Wetenschappelijk Bureau 50PLUS

Basisinkomen voor ouderen is een interessant idee,  maar er  is in Den Haag nog weinig draagvlak voor is.
Het lijkt er bovendien op dat in de samenleving men verder is met de wens om dit te omarmen dan in de politieke stolp in Den Haag.

Op 29 september 2018 organiseerde door het Wetenschappelijk Bureau 50PLUS in Utrecht het symposium ‘AOW als basisinkomen?’, 

Gepresenteerd werden de bevindingen van de Werkgroep Uniform Onvoorwaardelijk Basisinkomen van de fractie van 50PLUS.
De werkgroep concludeerde dat een garantie inkomen een goed voorstel zou zijn om de periode tussen werkloosheid op oudere leeftijd en het ingaan van de AOW te overbruggen. Een garantie inkomen zou moeten voorkomen dat iemand onder het bestaansminimum zakt.

Het tweede voorstel was van  Professor Harrie Verbon, hoogleraar Tilburg School of Economics and Management:  ‘Een voorstel
voor en basisinkomen voor ouderen’.
Iedereen ouder dan 60 (of 65) jaar krijgt individueel recht op BIO, bijvoorbeeld € 1.000,- per maand, waarbij er rekening wordt gehouden met
verblijfgeschiedenis en de samenlevingsvorm. De belangrijkste elementen zijn dat men mag doorwerken als men dat wil (= recht), maar dat zij
ook mogen stoppen met werken als zij dat zouden willen.

Geconcludeerd werd dat zowel het garantie inkomen als het basisinkomen voor ouderen blijken realistische, haalbare scenario’s zijn. Corrie van Brenk (Tweede Kamerlid voor 50PLUS) vindt het basisinkomen voor ouderen een interessante theorie maar constateert ook dat er in Den Haag nog weinig draagvlak voor is. Het lijkt er bovendien op dat in de samenleving men verder is met de wens om dit te omarmen dan in de politieke stolp in Den Haag.
De organisatie vindt dat een bredere discussie wenselijk is om dit soort haalbare initiatieven en varianten van een basisinkomen maatschappelijk onder de aandacht te brengen. 50PLUS zou  het voortouw nemen in deze discussie en het onderwerp waar mogelijk agenderen.

 

oktober 2018

Meer informatie:
Link naar het volledige verslag van het symposium (PDF)
Link naar 50PLUS buigt zich over thema Basisinkomen
Link naar animatie film Basisinkomen voor Ouderen
Link naar PowerPoint presentatie Harrie Verbon
Link naar Paper Basisinkomen Harrie Verbon (PDF)

Het bericht AOW als basisinkomen? – symposium Wetenschappelijk Bureau 50PLUS verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Slogans, motto’s en leuzen over het basisinkomen

Basisinkomen , bestaanszekerheid en vrijheid  
Basisinkomen is een mensenrecht
Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!
Basisinkomen, een fundamenteel recht  
Vrijheid, gelijkheid, basisinkomen
Zie verder in totaal 40 slogans, motto’s en leuzen

Eerder deed ik, na een suggestie van Carlijn van Tijen, een oproep leuzen, moto’s of slogans voor het basisinkomen te bedenken.
Inmiddels heeft dat 40 Nederlandstalige suggesties opgeleverd, plus 3 Engelse naast de al bestaande Engelstalige motto’s van de basisinkomen-weken sinds 2008.
Johan Horeman heeft met een deel van de leuzen een proefpeiling in een FNV-groep gehouden. De daaruit volgende voorkeuren staan hieronder op 1 – 13.

 1. Basisinkomen is een mensenrecht
 2. Onvoorwaardelijk basisinkomen is betaalbaar
 3. Vrijheid, Gelijkheid, Basisinkomen!
 4. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!
 5. Basisinkomen, bestaanszekerheid en vrijheid
 6. Basisinkomen = inkomenszekerheid + vrijheid
 7. Basisinkomen: participatie door allen
 8. Basisinkomen in Europa
 9. Basisinkomen, als basis voor de toekomst
 10. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt rekenen!
 11. Basisinkomen, basis voor de toekomst
 12. Basisinkomen – geld om te leven
 13. Basisinkomen: een antwoord op de crisis, weg naar de toekomst
 14. Basisinkomen, een fundamenteel recht
 15. Ieder mens is een basisinkomen waard
 16. Basisinkomen, het fundament van vrijheid
 17. Basisinkomen: voor vrijheid en eenvoud
 18. Een basisinkomen is toch een mensenrecht?
 19. Basisinkomen  is niet links of rechts maar vooruit
 20. Basisinkomen is niet naar links, niet naar  rechts, het is vooruitgang
 21. Tijd voor de Maatschappij – stop met elkaar opjagen voor het grootgeld
 22. Basisinkomen voor sociale rechtvaardigheid, individuele vrijheid, netto welvaart en welzijn
 23. De broodnodige inkomensbasis voor een werkelijke samen-leving.
 24. Basisinkomen voor een inclusieve samenleving
 25. Basisinkomen: door vredelievende, zorgende mensen voor elkaar
 26. Een regelarme overheid via een maximaal eenvoudig Basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland wonen
 27. Zonder basisinkomen geen toekomst
 28. Deel de rijkdom
 29. Basisinkomen, deel de rijkdom
 30. Basisinkomen deelt de rijkdom
 31. Sociale zekerheid binnen het kapitalisme
 32. Bij een flexibele arbeidsmarkt hoort een basisinkomen
 33. Dat ieder met zo’n basis, weer eigen baas is
 34. Basisinkomen, makkelijker kunnen we het niet maken
 35. Basisinkomen, daar kun je mee uitkomen
 36. Basisinkomen, een inkoppertje
 37. Wegen naar het basisinkomen
 38. Bouwen aan de sociale samenhang in Europa
 39. Een veiligheidsnet voor het leven
 40. Basisinkomen wereldwijd beschikbaar

 

En in het Engels, waaronder vanaf punt 4 de leuzen van de basisinkomen-weken:

 1. Share the wealth!
 2. Humanity Claims Universal Basic Income
 3. Universal Basic Income a Humanity Claim
 4. 2008 – “Social security in capitalism”
 5. 2009 – “Basic Income: An answer to the crisis: road to the future”
 6. 2010 – “Basic Income: Participation for all”
 7. 2011 – “Basic Income in Europe“
 8. 2012 – “Ways to Basic Income“
 9. 2013 – “Basic income a human right“
 10. 2014 – “Building social cohesion in Europe”
 11. 2015 – “UBI: A Safety Net for Life“
 12. 2016 – “Basic Income goes Worldwide“
 13. 2017 – “Unconditional Basic Income is affordable!”
 14. 2018 – “Basic Income: an income you can count on!”

Opgemerkt zij dat een paar van de Nederlandse leuzen een letterlijke vertaling zijn van motto’s van eerdere BI-weken, maar daardoor die niet erg passen als leus voor de VBi  of de brede Nederlandse beweging voor basisinkomen.

Er is een subtiel verschil tussen een leus, een motto en een slogan.
Voor mij te subtiel. Maar wellicht kunnen anderen daar wel goed mee uit de voeten.

Zelf heb ik de volgende voorkeursvolgorde:

5. Basisinkomen , bestaanszekerheid en vrijheid
1. Basisinkomen is een mensenrecht
4. Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen!

Tijdens een bespreking in het bestuur van de VBi bleek daar vooral de volgende 4 slogans aan te slaan:

14. Basisinkomen, een fundamenteel recht
1. Basisinkomen is een mensenrecht
3. Vrijheid, gelijkheid, basisinkomen
5. Basisinkomen, bestaanszekerheid en vrijheid

Hiermee is een flinke verzameling ontstaan waar uit geput kan worden indien dat nuttig is. Bijvoorbeeld gedrukt op reclamemateriaal of als wisselende slogan op de website. Of op een kalender met elke maand of elk week weer een ander motto.

Het lijkt me niet nodig en zelfs riskant om één motto te kiezen met het doel dat altijd en overal te gebruiken.

Nieuwe suggesties en reacties zijn welkom!

Reyer Brons, oktober 2018

 

Het bericht Slogans, motto’s en leuzen over het basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen in Italie? Nee hoor gewoon bijstand!

Basisinkomen én belastingverlaging in Italië: Europa maakt zich zorgen staat er te lezen op welingelichtekringen.nl, blijkbaar toch niet genoeg welingelicht![1] Net zo als nu.nl die het ook niet weet te duiden.[2] Of ze dat nou express doen of per ongeluk, het klopt in ieder geval niet.

Het lijkt erop dat Italië het eerste land wordt dat daadwerkelijk een basisinkomen invoert. 780 euro per maand zou elke Italiaan gaan ontvangen. Daar bovenop komt er een belastingverlaging. Ondertussen maakt Europa zich grote zorgen over het gesmijt met geld door een land dat nog altijd aan de rand van de afgrond staat.

Niets is minder waar, er komt echt geen basisinkomen in Italië, dit gaat over minimumloon en bijstand, niet over basisinkomen.

Het is geen basisinkomen
In Italië is er altijd al verwarring geweest over het basisinkomen, ook al ten tijde van het eerste ECI [3], toen hebben die italianen ook de boel aardig vertraagd omdat zij zich eigenlijk verwarden met een minimum inkomen. Er is geen minimumloon Italië, dus alle beetjes zijn meegenomen, en dit Redditto di Cittadanza is dus hetgeen nu wordt ingevoerd.[4]

Het inkomen van het staatsburgerschap (Redditto di Cittadanza) wordt integendeel alleen verstrekt aan diegene die zich in een noodsituatie bevinden en alleen op voorwaarde dat men een baan aanvaardt die door de arbeidsbureaus wordt voorgesteld. Na maximaal 3 afgewezen voorstellen wordt het inkomen niet meer uitbetaald. Het minimuminkomen van staatsburgers bestaat al in de meeste Europese landen en het heeft geen zin om te vragen of het kan werken. Het werkt al.

In januari 2017 hadden 22 van de 28 EU-lidstaten (uitzonderingen hierop vormden Denemarken, Italië, Cyprus, Oostenrijk, Finland en Zweden) een nationaal minimumloon.[5]

Wat is het dan wel?
Het is niet echt een basisinkomen (Reddito di Base [7]), maar een financiële tegemoetkoming voor werklozen en mensen met een laag inkomen. Voor een alleenstaande komt die neer op € 780  per maand, wat overeenkomt met de armoederisicodrempel in Italië. Een belangrijk punt dat de Vijfsterrenbeweging heeft binnengehaald.
€ 17 miljard wordt daarvoor per jaar uitgetrokken, volgens berekeningen van professoren zou dat lang niet genoeg zijn.
In ruil voor hun ‘basisinkomen’ moeten werklozen zich wel “werkwillig” tonen, en ingaan op werkaanbiedingen van de werkgelegenheidscentra, waarvan ze er drie zouden moeten krijgen op een periode van 2 jaar.
Hoe dat praktisch precies allemaal uitgevoerd zal worden, valt af te wachten. Verder komt er ook een vereenvoudiging van de belastingen. Er zouden nog twee belastingtarieven gelden: 15% en 20%. [6]

3 oktober 2018

NOTEN

Het bericht Basisinkomen in Italie? Nee hoor gewoon bijstand! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen in Italie? Nee hoor gewoon bijstand!

Basisinkomen én belastingverlaging in Italië: Europa maakt zich zorgen staat er te lezen op welingelichtekringen.nl, blijkbaar toch niet genoeg welingelicht![1] Net zo als nu.nl die het ook niet weet te duiden.[2] Of ze dat nou express doen of per ongeluk, het klopt in ieder geval niet.

Het lijkt erop dat Italië het eerste land wordt dat daadwerkelijk een basisinkomen invoert. 780 euro per maand zou elke Italiaan gaan ontvangen. Daar bovenop komt er een belastingverlaging. Ondertussen maakt Europa zich grote zorgen over het gesmijt met geld door een land dat nog altijd aan de rand van de afgrond staat.

Niets is minder waar, er komt echt geen basisinkomen in Italië, dit gaat over minimumloon en bijstand, niet over basisinkomen.

Het is geen basisinkomen
In Italië is er altijd al verwarring geweest over het basisinkomen, ook al ten tijde van het eerste ECI [3], toen hebben die italianen ook de boel aardig vertraagd omdat zij zich eigenlijk verwarden met een minimum inkomen. Er is geen minimumloon Italië, dus alle beetjes zijn meegenomen, en dit Redditto di Cittadanza is dus hetgeen nu wordt ingevoerd.[4]

Het inkomen van het staatsburgerschap (Redditto di Cittadanza) wordt integendeel alleen verstrekt aan diegene die zich in een noodsituatie bevinden en alleen op voorwaarde dat men een baan aanvaardt die door de arbeidsbureaus wordt voorgesteld. Na maximaal 3 afgewezen voorstellen wordt het inkomen niet meer uitbetaald. Het minimuminkomen van staatsburgers bestaat al in de meeste Europese landen en het heeft geen zin om te vragen of het kan werken. Het werkt al.

In januari 2017 hadden 22 van de 28 EU-lidstaten (uitzonderingen hierop vormden Denemarken, Italië, Cyprus, Oostenrijk, Finland en Zweden) een nationaal minimumloon.[5]

Wat is het dan wel?
Het is niet echt een basisinkomen (Reddito di Base [7]), maar een financiële tegemoetkoming voor werklozen en mensen met een laag inkomen. Voor een alleenstaande komt die neer op € 780  per maand, wat overeenkomt met de armoederisicodrempel in Italië. Een belangrijk punt dat de Vijfsterrenbeweging heeft binnengehaald.
€ 17 miljard wordt daarvoor per jaar uitgetrokken, volgens berekeningen van professoren zou dat lang niet genoeg zijn.
In ruil voor hun ‘basisinkomen’ moeten werklozen zich wel “werkwillig” tonen, en ingaan op werkaanbiedingen van de werkgelegenheidscentra, waarvan ze er drie zouden moeten krijgen op een periode van 2 jaar.
Hoe dat praktisch precies allemaal uitgevoerd zal worden, valt af te wachten. Verder komt er ook een vereenvoudiging van de belastingen. Er zouden nog twee belastingtarieven gelden: 15% en 20%. [6]

3 oktober 2018

NOTEN

Het bericht Basisinkomen in Italie? Nee hoor gewoon bijstand! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen in Italië? Nee hoor gewoon bijstand!

Basisinkomen én belastingverlaging in Italië: Europa maakt zich zorgen staat er te lezen op welingelichtekringen.nl, blijkbaar toch niet genoeg welingelicht![1] Net zo als nu.nl die het ook niet weet te duiden.[2] Of ze dat nou express doen of per ongeluk, het klopt in ieder geval niet.

Het lijkt erop dat Italië het eerste land wordt dat daadwerkelijk een basisinkomen invoert. 780 euro per maand zou elke Italiaan gaan ontvangen. Daar bovenop komt er een belastingverlaging. Ondertussen maakt Europa zich grote zorgen over het gesmijt met geld door een land dat nog altijd aan de rand van de afgrond staat.

Niets is minder waar, er komt echt geen basisinkomen in Italië, dit gaat over minimumloon en bijstand, niet over basisinkomen.

Het is geen basisinkomen
In Italië is er altijd al verwarring geweest over het basisinkomen, ook al ten tijde van het eerste ECI [3], toen hebben die italianen ook de boel aardig vertraagd omdat zij zich eigenlijk verwarden met een minimum inkomen. Er is geen minimumloon Italië, dus alle beetjes zijn meegenomen, en dit Redditto di Cittadanza is dus hetgeen nu wordt ingevoerd.[4]

Het inkomen van het staatsburgerschap (Redditto di Cittadanza) wordt integendeel alleen verstrekt aan diegene die zich in een noodsituatie bevinden en alleen op voorwaarde dat men een baan aanvaardt die door de arbeidsbureaus wordt voorgesteld. Na maximaal 3 afgewezen voorstellen wordt het inkomen niet meer uitbetaald. Het minimuminkomen van staatsburgers bestaat al in de meeste Europese landen en het heeft geen zin om te vragen of het kan werken. Het werkt al.

In januari 2017 hadden 22 van de 28 EU-lidstaten (uitzonderingen hierop vormden Denemarken, Italië, Cyprus, Oostenrijk, Finland en Zweden) een nationaal minimumloon.[5]

Wat is het dan wel?
Het is niet echt een basisinkomen (Reddito di Base [7]), maar een financiële tegemoetkoming voor werklozen en mensen met een laag inkomen. Voor een alleenstaande komt die neer op € 780  per maand, wat overeenkomt met de armoederisicodrempel in Italië. Een belangrijk punt dat de Vijfsterrenbeweging heeft binnengehaald.
€ 17 miljard wordt daarvoor per jaar uitgetrokken, volgens berekeningen van professoren zou dat lang niet genoeg zijn.
In ruil voor hun ‘basisinkomen’ moeten werklozen zich wel “werkwillig” tonen, en ingaan op werkaanbiedingen van de werkgelegenheidscentra, waarvan ze er drie zouden moeten krijgen op een periode van 2 jaar.
Hoe dat praktisch precies allemaal uitgevoerd zal worden, valt af te wachten. Verder komt er ook een vereenvoudiging van de belastingen. Er zouden nog twee belastingtarieven gelden: 15% en 20%. [6]

3 oktober 2018

NOTEN

Het bericht Basisinkomen in Italië? Nee hoor gewoon bijstand! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Donut D-Day aftrap naar Week van het Basisinkomen, maar dat was het dan.

In Nederland is de Week van het Basisinkomen (BIW) geruisloos voorbijgegaan, geen aandacht in de media. Na de pré-BIW opening door Donut-D-Day, die overigens een groot succes was, waar overigens geen aandacht werd geschonken aan de BIW, is er weinig tot niets georganiseerd in Nederland en België. In de rest van de wereld van India tot Africa en van Canada tot Korea is er ook aandacht besteed aan Basic Income Week. Vooral in Oostenrijk en Duitsland waren er vele ontmoetingen, zijn immers al weer 11 jaar bezig. De resultaten van Donut D-Day zijn te zien op ons Youtubekanaal  Evenementen Tijdens deze week (tot november) is een bèta-versie van het onderhanden […]

Het bericht Donut D-Day aftrap naar Week van het Basisinkomen, maar dat was het dan. verscheen eerst op Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Donut D-Day aftrap naar Week van het Basisinkomen, maar dat was het dan.

In Nederland is de Week van het Basisinkomen (BIW) geruisloos voorbijgegaan, geen aandacht in de media. Na de pré-BIW opening door Donut-D-Day, die overigens een groot succes was, waar overigens geen aandacht werd geschonken aan de BIW, is er weinig tot niets georganiseerd in Nederland en België. In de rest van de wereld van India tot Africa en van Canada tot Korea is er ook aandacht besteed aan Basic Income Week. Vooral in Oostenrijk en Duitsland waren er vele ontmoetingen, zijn immers al weer 11 jaar bezig. De resultaten van Donut D-Day zijn te zien op ons Youtubekanaal  Evenementen Tijdens deze week (tot november) is een bèta-versie van het onderhanden […]

Het bericht Donut D-Day aftrap naar Week van het Basisinkomen, maar dat was het dan. verscheen eerst op Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Donut D-Day was een groot succes!

De eerste Donut D-Day over de donut-economie van Kate Raworth was een groot succes. Ruim 300 mensen waren aanwezig in de Keijzersgrachtkerk te Amsterdam op 15 september 2018. Kate Raworth zelf was niet aanwezig maar had er voor gezorgd dat er een videoboodschap van haar werd getoond. Onderaan deze pagina is de playlist met filmpjes van de sprekers te zien.

Vanwege het enthousiasme van het publiek gaat het organisatieteam voor volgende Donut D-Day!

Harro Boven, Klaas van Egmond, Anne Knol, Herman Wijffels

 • Harro Boven ( Jonge Democraten) zette met jongensachtig enthousiasme uiteen dat een fatsoenlijk basisinkomen 1.200 € voor een alleenstaande, 1.800 € voor een stel en verdrievoudiging van kinderbijslag naar 300 € prima financierbaar is.
 • Prof Klaas van Egmond bepleitte monetaire hervorming. Onder meer een terugkeer van de gemeenschapsbank met een blauwe leeuw. Dat levert de overheid jaarlijks 20 tot 30 miljard € extra op en daarmee kun je die extra kosten voor dat basisinkomen hel goed mee betalen.
 • Anne Knol van Milieudefensie legde uit dat extra milieumaatregelen voor de onderkant van de maatschappij een extra financiële belasting vormen. Daarom is een hoger sociaal minimum een goed idee om het draagvlak voor milieu maatregelen te vergroten.
 • CDA’er Herman Wijffels bereidde ons voor dat we eerst een tocht door de woestijn moeten afleggen, maar dat in het ‘beloofde land’ ook sprake zal zijn van een basisinkomen.

 

Videoverslagen kun je vinden op de Youtubepagina van het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen of hieronder op de playlist

Website Donut D-Day: http://donutdday.nl/
Zie ook:
– DonutDDay 15-9-18 – duurzaamheid, monetaire hervorming, basisinkomen – over de donut van Kate Raworth 
– De menselijke maat terug in de economie

Oktober 2018

Het bericht Donut D-Day was een groot succes! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.