Vergelijking van de fiscale en verdelingseffecten van alternatieve methoden voor de invoering van het basisinkomen in de gehele EU

In een Engelstalige studie wordt gekeken naar de effecten van de invoering van een bescheiden basisinkomen in de 28 lidstaten van de EU. Johan Horeman las het rapport en vergeleek dit op een aantal aspecten met de discussie binnen de Lees verder →

Het bericht Vergelijking van de fiscale en verdelingseffecten van alternatieve methoden voor de invoering van het basisinkomen in de gehele EU verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) is er nu ook een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen. Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat Lees verder →

Het bericht Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van overheid en bureaucratie verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Hoe kunnen we de werkgelegenheid bevorderen? Een pleidooi voor de invoering van een basisinkomen.

Hoewel uit bedrijfseconomisch oogpunt mechanisatie en automatisering aantrekkelijk zijn, mag niet over het hoofd worden gezien, dat de kosten van het daardoor veroorzaakte verlies aan werkgelegenheid dikwijls op de gemeenschap en/of de daarbij direct betrokken personen worden afgewenteld. De overheid Lees verder →

Het bericht Hoe kunnen we de werkgelegenheid bevorderen? Een pleidooi voor de invoering van een basisinkomen. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.