Vrijwilliger worden

Wil je actief bijdragen aan de totstandkoming van een basisinkomen in Nederland? Dat kan! We hebben regelmatig vacatures voor PR, (digitale) communicatie, graphic design en vertalers.

Bekijk onze actuele vacatures.

Of neem deel aan een van onze zeven werkgroepen in ons basisteam:

 

1. Denktank: vergaart kennis, ondersteunt andere werkgroepen en organiseert bijeenkomsten

2. Samenwerking: bundelt krachten met gelieerde organisaties

3. Scholing: ontwikkelt lesprogramma voor middelbare scholen en andere groepen

4. Bewustwording: organiseert dialoogtafels over wat het basisinkomen betekent voor ons leven en onze maatschappij

5. Experimenten: genereert een basisinkomen voor een geselecteerde groep Amsterdammers i.s.m. Collectief Amsterdam

6. Lobby: zoekt contact met bedrijven en kapitaalkrachtige private personen voor geldelijke ondersteuning

7. Politiek: werkt aan politieke verwezenlijking van het basisinkomen