Onderzoek: Europa in meerderheid voor een Basisinkomen!

poll-eubi-corelationWij berichtten al over het onderzoek van Maurice de Hond in Nederland over de mening omtrent een basisinkomen.[1] Ook in de rest van Europa wordt er gepollt.
Uit het eerste breed opgezette opinieonderzoek in de Europese Unie (EU) naar het basisinkomen blijkt dat een grote meerderheid van de Europeanen op de hoogte is van het basisinkomen en het idee toejuicht. Hoewel het geen verrassing is dat het basisinkomen de afgelopen maanden veel aan populariteit gewonnen heeft, is het lastig om goed te begrijpen waarom het merendeel van de Europese burgers het basisinkomen zo aantrekkelijk vindt. Hierbij kunnen opiniepeilingen een handje helpen.

In Europa – waar de meeste politieke ontwikkelingen zich in Finland, Nederland en Frankrijk afspelen – toont een recente opiniepeiling de omvang van de trend – en die is zeer bemoedigend.

Volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek dat in april 2016 gehouden is in 28 Europese landen [1], geeft 58% van de mensen aan dat zij weten wat een basisinkomen is. Zeker 64% zou voor een basisinkomen stemmen als het idee werd voorgelegd in een referendum.

De peiling werd uitgevoerd door het in Berlijn gevestigde bedrijf Dalia Research [2], in het kader van het onderzoeksprogramma e28TM, een Europa-breed onderzoek met als doel te achterhalen “wat Europa denkt.” De e28TM wordt elke 6 maanden uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder 10.000 mensen in 28 EU-landen. De deelnemers aan de steekproef worden telefonisch benaderd zonder dat zij van tevoren weten welke onderwerpen in de peiling aan de orde zullen komen. Afgelopen april werd het basisinkomen opgenomen in het onderzoek.

In de vragenlijst werd het basisinkomen gedefinieerd als “een inkomen dat onvoorwaardelijk door de overheid aan ieder individu verstrekt wordt, ongeacht of hij of zij werkt en ongeacht andere bronnen van inkomsten. Het vervangt andere betalingen voor sociale zekerheid en is hoog genoeg om alle basisbehoeften (voedsel, huisvesting, enz.) te dekken.”

Slechts 24% van de respondenten zei dat ze er tegen zou stemmen, terwijl 12% zich zou onthouden. Interessanter is echter dat het onderzoek een correlatie laat zien tussen het kennisniveau over het basisinkomen en de mate van steun voor het idee. Met andere woorden, hoe meer mensen weten over het basisinkomen, hoe meer zij geneigd zijn het te omarmen.

Het bericht Onderzoek: Europa in meerderheid voor een Basisinkomen! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Opiniepeiling: 64% van de Europeanen is voorstander van een basisinkomen

poll-eu-survey-basic-incomeUit het eerste breed opgezette opinieonderzoek in de Europese Unie (EU) naar het basisinkomen blijkt dat een grote meerderheid van de Europeanen op de hoogte is van het basisinkomen en het idee toejuicht. Hoewel het geen verrassing is dat het basisinkomen de afgelopen maanden veel aan populariteit gewonnen heeft, is het lastig om goed te begrijpen waarom het merendeel van de Europese burgers het basisinkomen zo aantrekkelijk vindt. Hierbij kunnen opiniepeilingen een handje helpen.

In Europa – waar de meeste politieke ontwikkelingen zich in Finland, Nederland en Frankrijk afspelen – toont een recente opiniepeiling de omvang van de trend – en die is zeer bemoedigend.

Volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek dat in april 2016 gehouden is in 28 Europese landen [1], geeft 58% van de mensen aan dat zij weten wat een basisinkomen is. Zeker 64% zou voor een basisinkomen stemmen als het idee werd voorgelegd in een referendum.

De peiling werd uitgevoerd door het in Berlijn gevestigde bedrijf Dalia Research [2], in het kader van het onderzoeksprogramma e28TM, een Europa-breed onderzoek met als doel te achterhalen “wat Europa denkt.” De e28TM wordt elke 6 maanden uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder 10.000 mensen in 28 EU-landen. De deelnemers aan de steekproef worden telefonisch benaderd zonder dat zij van tevoren weten welke onderwerpen in de peiling aan de orde zullen komen. Afgelopen april werd het basisinkomen opgenomen in het onderzoek.

In de vragenlijst werd het basisinkomen gedefinieerd als “een inkomen dat onvoorwaardelijk door de overheid aan ieder individu verstrekt wordt, ongeacht of hij of zij werkt en ongeacht andere bronnen van inkomsten. Het vervangt andere betalingen voor sociale zekerheid en is hoog genoeg om alle basisbehoeften (voedsel, huisvesting, enz.) te dekken.”

Slechts 24% van de respondenten zei dat ze er tegen zou stemmen, terwijl 12% zich zou onthouden. Interessanter is echter dat het onderzoek een correlatie laat zien tussen het kennisniveau over het basisinkomen en de mate van steun voor het idee. Met andere woorden, hoe meer mensen weten over het basisinkomen, hoe meer zij geneigd zijn het te omarmen.

De resultaten van het onderzoek laten zien, dat het basisinkomen het populairst is in Spanje en Italië, waar respectievelijk 71% en 69% van de respondenten zich uitspreekt voor een basisinkomen. Deze bevindingen zijn echter niet helemaal nauwkeurig, omdat ze de uitkomsten van kleinere landen, waar de geïnterviewde populatie te klein was om statistisch significante uitspraken te kunnen doen, niet tonen.

Respondenten werd ook gevraagd naar de gevolgen van de invoering van een basisinkomen: waar keken ze hoopvol naar uit, wat joeg hen de meeste angst aan? Ook werd hen gevraagd welke argumenten ze het meest steekhoudend vonden.

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste voordeel van een basisinkomen?” antwoordde 40% dat het “de zorgen om financiering van noodzakelijke levensbehoeften” zou verminderen. Iets meer dan dertig procent zag mogelijkheden voor het creëren van gelijke kansen. Een onverwachte uitkomst is misschien wel dat inkrimping van de bureaucratie en daling van de administratieve kosten als het minst overtuigende argument werd aangewezen (16%).

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste nadeel van de invoering van een basisinkomen?” zag 43% als het grootste bezwaar dat mensen aangemoedigd zouden worden om te stoppen met werken. Het onderzoek toont echter duidelijk aan dat dit in feite niet het geval hoeft te zijn: slechts 4% van de respondenten geeft aan dat ze zouden stoppen met werken als ze een basisinkomen hadden.
Daarnaast antwoordde 7% dat zij minder zou gaan werken, terwijl nog eens 7% zei dat ze van baan wilde veranderen. Ongeveer 34% van de ondervraagden meende dat het basisinkomen “niets zou veranderen aan de keuzes die hij of zij ten aanzien van het beroepsleven zou maken”. Vijftien procent wilde meer tijd met het gezin doorbrengen.

Dit bevestigt het resultaat van een eerdere peiling [3] die in januari in Zwitserland gehouden werd. Een grote meerderheid van de mensen wilde blijven werken, ook als in hun basisbehoeften is voorzien.

Naast de kennelijk ongegronde vrees dat mensen zouden stoppen met werken, was 34% van de respondenten bang dat door de invoering van een basisinkomen hun land overspoeld zou worden door migranten, 32% was van mening dat het basisinkomen onbetaalbaar is en 32% vond dat alleen behoeftigen financiële steun zouden moeten krijgen.

Deze resultaten zijn over het geheel genomen zeer positief voor het basisinkomen. Ze laten zien dat het basisinkomen gaandeweg de dominante stroming is geworden: het idee lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de bevolking – in ieder geval in de EU.

Terwijl een aantal nationale peilingen al een hoge mate van steun voor het basisinkomen in Frankrijk (60%)[4], Catalonië (72%)[5] en Finland (67%)[6] signaleerden, is Dalia Research de eerste die op Europese schaal onderzoek heeft gedaan naar de populariteit van het basisinkomen.

Bronnen:

Noten:

The post Opiniepeiling: 64% van de Europeanen is voorstander van een basisinkomen appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Alexander de Roo, kersverse voorzitter Basisinkomen op Radio2 NL

alexanderderooroodbeenOnze kersverse voorzitter Alexander de Roo spreekt met Jan WIllem Roodbeen in het radioprogramma “Roodshow Late Night” Over het referendum over Basisinkomen in Zwitserland op 5 juni. Dit gaat niet over de hoogte van het basisinkomen, maar over het principe, dus de titel van het programma zet je meteen op het verkeerde (rood)been!

De uitzending was op 25 mei 2016 van ongeveer 22:20-22:30

Beluister de uitzending hier:

Het radioprogramma staat hier: http://www.nporadio2.nl/gemist/audio/7852/gratis-2300-euro-per-maand

Je kunt ook de mp3 downloaden voor in je podcast http://radiobox2.omroep.nl/audiofragment/file/229638/fragment.mp3

 

Het bericht Alexander de Roo, kersverse voorzitter Basisinkomen op Radio2 NL verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Laatste oproep workshop 29 mei Utrecht

Hierbij nog een laatste kans om je aan te melden voor de Workshop Geweldloze Communicatie in het Emmacentrum te Utrecht. Deze zal plaatsvinden onder leiding van Elkie Deadman, een autoriteit op dit gebied.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. Vervolgens zal de workshop gehouden worden van 10.30 uur tot ca 15.30 uur. Voor drinken zal gezorgd worden.

Graag aanmelden bij: willem@gielingh.com

Het bericht Laatste oproep workshop 29 mei Utrecht verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Deltaplan van Sadet Karabulut of een Basisinkomen?

rotte-tomaatIn Tribune – Nieuwsblad van de SP – no.6, jaargang 52, mei 2016 bestaat Sadet Karabulut[0] het haar strijd tegen oprukkende armoede en voor meer echte banen te presenteren.
Deze strijd wordt o.a. opgehangen aan het feit dat steeds meer mensen door de toenemende armoede en schuldproblemen niet in staat zijn hun eigen risico te betalen. Eerst wil zij de armoede zichtbaar maken door de wijken in te gaan op zoek naar de verhalen achter de armoede.

Zij wijst op aanslag op het budget van de minima door – nogmaals – het hoge eigen risico, de alsmaar stijgende huren, de kostendelersnorm, het AOW-gat, de categoriale bijstand, de alleenstaande-ouderenkorting, die allen “een groeiende groep in de ellende storten”.
Als tegenmaatregelen oppert zij o.a. verhoging van het sociaal minimum, een dikke streep door de mantelzorgkorting en een sterke verbetering van de schuldhulpverlening. Ook een versoepeling van bepaalde regels, zoals bijvoorbeeld het wat mogen bijverdienen door bijstandsmoeders. (“Maar slechts in beperkte mate” wordt daar direct aan toegevoegd.) Werken moet volgens haar lonend worden.

Armoede leidt tot sociale onrust en uitbuiting

Er is haast bij, want “zelfs onder werkenden lopen de schulden zo hoog op dat zij te arm zijn om rond te komen. De zorgverzekering, de huur, gas, licht en water, het wordt steeds lastiger om alle basisuitgaven te betalen”. “Armoede leidt tot sociale onrust en uitbuiting”. “Werkgelegenheid en een eerlijke verdeling van de welvaart zijn belangrijker dan ooit”.
Laat Asscher nu hij zijn doelen niet haalt met zijn banenplan, investeren in vaste banen met minimaal een jaarcontract. Zoals bijvoorbeeld werk in de publieke sector, (musea, scholen, bibliotheken), klussen die van waarde zijn voor de samenleving”.
Verder ziet zij heil in het terugdraaien van de AOW-leeftijd of de mogelijkheid eerder te stoppen met werk en dat werk over te laten nemen door jongeren.

Bijna het verhaal dat een beginnend voorstander van een basisinkomen, zoals de Vereniging Basisinkomen, BIEN [5] en UBIE [6] dat voorstaan, zou kunnen houden: een gegarandeerd bedrag per tijdseenheid (bijvoorbeeld per maand); onvoorwaardelijk (dit wil zeggen: zonder verplichte tegenprestatie, sollicitatieplicht, toetsen op inkomsten, vermogen, samenstelling van huishoudens); voor iedereen, individueel en hoog genoeg om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen.[7]

Inderdaad: laten we bijvoorbeeld de AOW-leeftijd terugdraaien naar 18 jaar, zodat iedereen die ouder is zo’n basisinkomen ter hoogte van de AOW gaat ontvangen.

Inderdaad: er is haast bij. Armoede leidt tot sociale uitsluiting met alle gevolgen zoals minder mogelijkheden tot een goede verzorging van huis en haard, minder mogelijkheden tot volgen van een goede ontwikkeling, een verslechterende gezondheidstoestand, toenemende schaamte, isolement, afgunst, woede en criminaliteit tot gevolg. Individueel en sociaal leed en een gevaar voor de samenleving als geheel.

Inderdaad: Werkgelegenheid is even belangrijk als altijd. Wat voor werkgelegenheid echter? De werkgelegenheid die regenten je opleggen of de werkgelegenheid die je zelf kunt scheppen doordat je elke maand geld ter beschikking hebt om die mogelijk te maken? Een gelegenheid om je eigen impuls te volgen, of dit nu tot een creatieve activiteit leidt of tot een periode van bezinning al of niet door de inkomsten uit een parttime baan erbij ondersteund. Of mantelzorg, opvoeden, studeren. Noem maar op.

Inderdaad: Een eerlijke verdeling van de welvaart is belangrijker dan ooit nu zelfs machines/robots de banen en daarmee de mogelijkheid een inkomen te verwerven wegkapen. Dit wil zeggen nu bedrijven hun productieprocessen met behulp van machines zo optimaliseren, dat zij daar steeds minder mensen voor nodig hebben en zelf tegelijkertijd steeds meer verdienen. Daarnaast vraagt het langzamerhand archaïsch wordende recht van de sterkste aandacht voor het feit dat alle bodem – en andere natuurschatten aan ons allen toebehoren en de opbrengsten door het gebruik ervan evenredig met alle wereldburgers gedeeld zou moeten worden. Dit zelfde geldt voor de welvaart die mede door de inspanning van de voorouders van ons allemaal tot stand is gekomen.

Armoede hoeft niet meer in kaart te worden gebracht. Abonneer je op het nieuws van bijvoorbeeld “De Lange Mars”[1]  “Doorbraak”[2] en houd verder je oren en ogen open. Lees er de armoedesignalementen van het SCP en CBS [3] op na. Alles wat hier boven staat wordt daarin uitgespeld. We weten het allemaal. We weten ook dat we ons voor de gek houden met een eventueel herstel van de banenmarkt.

werklozen-wwJa, in de waan van de dag[4] proberen we elkaar zand in de ogen te strooien met kleine procentjes waarmee een en ander dan weer omhoog gaat dan weer omlaag of iets anders weer omlaag.

Op dezelfde dag kan je het bericht lezen dat de er “minder langdurig werklozen” zijn, terwijl de “daling onder 45-plussers veel minder sterk” is en dat de “werkgelegenheid iets afneemt”. Waardoor de daling van de werkeloosheid afneemt is niet duidelijk. Passeren meer ouderen de AOW leeftijdsgrens?

Waarop wachten, Sadet?
Bang dat de duur bevochten sociale zekerheid te grabbel wordt gegooid met net invoeren van een basisinkomen, zoals wij dat bedoelen?

Dat zal toch alleen gebeuren als alle uitkeringen overboord worden gegooid? Wat onze bedoeling overigens niet is. Wij zien in dat er uitkeringen moeten blijven – hoe je ze ook noemt – voor mensen met chronische ziekten of andere bijzondere noden, die zij in hun eentje ook niet met een basisinkomen kunnen dragen. Tot er voldoende echt voor mensen met alleen een basisinkomen betaalbare huurwoningen zijn zullen mensen die gedwongen “boven hun stand leven” huursubsidie moeten kunnen blijven krijgen.
Ben je bang dat het niet betaalbaar zal zijn?
Heb je voor het SP-voorstel om het sociale minimum te verhogen niet ook veel extra geld nodig?
Is het niet mogelijk door een fundamentele herziening van het belastingstelsel tot de financiering van een basisinkomen zoals wij het bedoelen te komen?

Wat zouden we er al niet mee en door mogelijk kunnen maken?

 1. Een effectieve bestrijding van de armoede
 2. Soelaas voor de sociale problemen waar we mee kampen
 3. Een fundamentele herziening van de lappendeken die het sociale zekerheidssysteem met haar ondoorzichtelijke regelgeving nu is
 4. Een fundamentele herziening van het belastingstelsel met een betere herverdeling van winst en welvaart
 5. Een tegenwicht tegen de tweedeling die er nu door het leenstelsel in het onderwijs dreigt te ontstaan waar in hetzelfde nummer van Tribune op wordt gewezen als waarin jouw artikel staat
 6. Werkgelegenheid voor iedereen op de manier die de mensen zelf kiezen of het nu loondienst betreft of niet, parttime of fulltime
 7. Meer ruimte voor vrijwilligerswerk van welke soort dan ook.

 

Dus waar is het wachten op?
Beginnen met de realisering van een basisinkomen zoals wij dit bedoelen kan nu!

Het bericht Deltaplan van Sadet Karabulut of een Basisinkomen? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Debat: Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar – Utrecht 22 mei 2016

debateAansluitend op de jaarvergadering van de Vereniging Basisinkomen is er een debat over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het basisinkomen via diverse presentaties en onderzoeken.

Gespreksleider: Alexander de Roo

 • 13.00 uur: Presentatie stappenplan BT Amsterdam Reyer Brons (bijlage)
 • 13.15 uur: Presentatie stappenplan Michiel van Hasselt  (bijlage)
 • 13.30 uur: Gesprek/dialoog/discussie/debat in kleine groepjes
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.15 uur: Plenaire afronding en peiling welk model de voorkeur krijgt van de aanwezigen
 • 15.00 uur: Sluiting

22 mei 2016, 10:30 uur,
EMMA Centrum,
Cremerstraat 245/247,
3532 BJ Utrecht,
06 – 22420270

Het bericht Debat: Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar – Utrecht 22 mei 2016 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Peiling de Hond over Basisinkomen – 40 van de 100 voor!

Maurice-de-Hond-2015

Maurice de Hond is zo vriendelijk geweest voor Vereniging Basisinkomen een vraag mee te nemen in een van zijn peilingen. De resultaten zijn bemoedigend.

Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald -beperkt- inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt dan hierop aangepast. Vindt u dit een goed voorstel?

 N=3000+ Allen Huidig stemgedrag
PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks
Ja 40% 37% 18% 24% 44% 53% 54% 60%
Nee 45% 46% 73% 61% 45% 34% 31% 22%
Weet niet/geen antwoord 15% 17% 8% 15% 12% 13% 14% 18%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Het bericht Peiling de Hond over Basisinkomen – 40 van de 100 voor! verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Waarom het basisinkomen wezenlijke vragen niet uit de weg gaat.

schlaraffenland-1Wat ontbreekt nog, als je alles al hebt? Waarom het basisinkomen wezenlijke vragen niet uit de weg gaat.
Een provocerend essay van de initiatiefnemers van het Zwitserse referendum, dat plaats zal vinden op 5 juni 2016:

 • Wat voor werk zou je doen, als je inkomen gegarandeerd was?
 • Wat zou jij doen als je zou kunnen doen wat je echt wilt?
 • Waarvoor sta jij ‘s ochtends op?
 • Wat vertrouw je jezelf toe en wat gun je anderen?

Zwitserland is het eerste land dat binnenkort gaat stemmen over de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Socialisten en kapitalisten, liberalen en conservatieven, ondernemers en vakbondsmensen bestrijden het voorstel – en zijn er enthousiast over. De reden: het onvoorwaardelijk basisinkomen dwingt ons de juiste vragen te stellen.

Vaak openen misverstanden de deur naar een beter begrip. Bijvoorbeeld in het ‘Stemadvies op maat’ van Daniel Häni en Philip Kovce: Wat ontbreekt nog, als je alles al hebt? Waarom het basisinkomen wezenlijke vragen niet uit de weg gaat. In dit boek, uitgegeven door Orell Füssli [1] vind je een overzicht van een aantal misvattingen over het basisinkomen en de weerlegging van die foutieve denkbeelden. Waarover gaat het?

Loon voor allen
Loon is een vergoeding voor de inspanningen van een werknemer. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is, in tegenstelling tot allerlei vormen van beloning, niet afhankelijk van een geleverde prestatie. Het is onvoorwaardelijk. Het is geen betaling. Loon verdien je door betaalde arbeid te doen. Het onvoorwaardelijk basisinkomen gebruik je om welke taak dan ook op te pakken.

Geld voor niets
Als je gelooft dat het onvoorwaardelijk basisinkomen uitgevonden is om niet te hoeven werken, heb je het mis. Door het basisinkomen is iemand vrij om te werken, vrij om verbintenissen aan te gaan, om initiatieven te nemen. De vergissing berust op de veronderstelling dat werk een vorm van dwangarbeid is. Volgens deze opvatting doen we niets als er geen stok achter de deur staat. Het onvoorwaardelijk basisinkomen berooft je niet van het plezier om te werken, maar verhoogt die juist, door te voorkomen, dat je omwille van je bestaanszekerheid zinloos werk moet gaan doen.

Meer geld
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen aanvullend inkomen, het verschaft je een financiële basis. Als het een extra inkomen zou zijn, zou het luchtfietserij zijn en heel moeilijk te realiseren. Veel mensen denken zo: een goed idee, maar helaas financieel niet haalbaar. Het onvoorwaardelijk basisinkomen koppelt alle bestaande inkomsten die van invloed zijn op de eerste levensbehoeften los van voorwaarden. Het is een vast minimaal inkomen waar bestaande inkomsten onvoorwaardelijk bovenop komen. Dit betreft inkomsten uit arbeid, evenals uitkeringen door de overheid of uit particuliere bronnen. Alleen wie vandaag de dag minder dan het basisinkomen (dat wil zeggen, minder dan wat nodig is voor zijn of haar levensonderhoud) op de rekening heeft staan of betaald werk doet dat onderbetaald wordt, houdt uiteindelijk meer over dankzij het basisinkomen. Deze investering betaalt zich in een samenleving met het basisinkomen terug door een hogere consumptie en betere prestaties.

Minder welvaartsstaat
Het onvoorwaardelijk basisinkomen schaft de verzorgingsstaat niet af. Het komt in de plaats van de huidige sociale uitkeringen en wel op een adequaat niveau. Alle sociale uitkeringen verlagen tot op het niveau van het basisinkomen is een neoliberale val waar sociaaldemocraten intrappen. Ze vrezen dat het basisinkomen de verworvenheden op het gebied van de nu bestaande sociale uitkeringen in gevaar zal brengen. Het tegendeel is waar: het onvoorwaardelijk basisinkomen voegt vrijheid toe aan sociale uitkeringen door ze uit te breiden met het recht op zelfbeschikking.

Alleen voor goede mensen.
Het onvoorwaardelijk basisinkomen is, volgens een hardnekkig misverstand, alleen voor goede mensen. Het veronderstelt een optimistisch mensbeeld. Omdat mensen niet alleen maar goed zijn, is het idee van een basisinkomen weliswaar oké, maar het staat jammer genoeg ver af van de werkelijkheid. De gedachte daarachter is, dat het onverantwoordelijk is, iemands inkomen te garanderen zonder dat hij of zij daar iets positiefs tegenover zet.
Het basisinkomen draait dat standpunt om: wij zijn als maatschappij niet verantwoordelijk voor de fouten van het individu, maar wel dat hij fouten mag maken zonder zijn bestaansgrond te verliezen. Het basisinkomen gaat er niet van uit dat er louter goede mensen zijn. Het helpt elk individu om het beste uit zichzelf te halen.

Het vuile werk blijft liggen
En wie doet het vuile werk dan? Deze vraag hoor je heel veel en in veel verschillende gedaantes: het onvoorwaardelijk basisinkomen zou geen prikkels afgeven die uitnodigen tot werken? Waarom zouden wij werken als we al een basisinkomen hebben? Wie werkt al vrijwillig? Wat al die variaties gemeenschappelijk hebben is dat de vraag helemaal geen vraag is, maar een bewering verpakt als een vraag.
De eigenlijke vraag luidt: wat maakt werk vies? Dat je het vuilnis opruimt? Dat we hen slecht betalen? Het feit dat we hen niet waarderen? Het werk is niet smerig, de omstandigheden zijn beroerd. Dat legt het basisinkomen bloot. Het basisinkomen geeft glans aan het vuile werk.

Gevaar voor inflatie
Wie van mening is dat het onvoorwaardelijk basisinkomen een aanvullend, en dus eigenlijk geen basisinkomen is, die is tegelijkertijd huiverig voor het spook dat inflatie heet. Aangezien het basisinkomen in beginsel echter niet meer, maar onvoorwaardelijk geld voor individuen betekent, veranderen in principe noch het inkomen, noch de prijzen. In specifieke gevallen zullen de prijzen en inkomens die nu te laag zijn stijgen, die te hoog zijn zullen dalen.

Herverdelingsinstrument
Het idee, gewenst of verafschuwd, dat met behulp van het onvoorwaardelijk basisinkomen een herverdeling tussen rijk en arm zal plaatsvinden, duikt steeds weer op. Het basisinkomen voldoet echter noch aan het verlangen daarnaar, noch rechtvaardigt het de vrees ervoor. Het verdeelt niet het geld opnieuw, maar macht. Het geeft iedereen het recht om niet te hoeven buigen voor de macht van het geld.

Alleen wereldwijd invoeren
Heel vaak wordt het argument gehoord dat het toch immoreel is om het onvoorwaardelijk basisinkomen in het welvarende Zwitserland in te voeren, zo lang het in andere landen zoveel slechter gaat, om maar niet te spreken over de miljoenen in de wereld die hongerlijden.
Het klopt. Het is beschamend dat wij hier ons om luxeproblemen bekommeren, terwijl elders mensen in hun voortbestaan bedreigd worden. Maar dan nog, het is een onjuist bezwaar tegen het basisinkomen. Natuurlijk lost het, wanneer het in Zwitserland is ingevoerd, het wereldvoedselprobleem niet op. Maar de overtuiging, om niet iets goeds te doen, omdat het ergens anders niet gebeurt, is kortzichtig. Het basisinkomen helpt om te genezen van deze bijziendheid en de blik te openen voor wat elders ontbreekt.

Aantrekkingskracht op migranten
Zal ons landje niet overlopen worden door buitenlanders na de introductie van het onvoorwaardelijk basisinkomen? Nee. Het migratierecht regelt de immigratiewet. Het migratievraagstuk staat los van het basisinkomen, vooral omdat de motieven voor migratie niet zozeer liggen in de mogelijkheden die het vreemde land biedt, maar in de misère in het land van herkomst.

Aanrechtsubsidie
Als je gemakkelijk geld krijgt, dan moet er een addertje onder het gras zitten. Niemand krijgt zomaar iets. Dus wat is de angel bij het onvoorwaardelijk basisinkomen? Sommigen zeggen dat het een aanrechtsubsidie is, dat wil zeggen, geld dat geëmancipeerde huisvrouwen of huismannen terugstuurt naar het aanrecht. Deze angst is ongegrond. Het basisinkomen wordt onvoorwaardelijk uitgekeerd aan een individu. Hij of zij beslist wat er gaat gebeuren.
Anderen zeggen dat het basisinkomen een premie op zwijgen is. Je krijgt het om je mond dicht te houden. Het zou een soort geldinjectie zijn om ons in slaap te sussen en zonder slag of stoot te onderwerpen. Dit is ook bizar. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is geen zwijggeld, maar geld om je eigen geluid te laten klinken.

duckMet vriendelijke groet,
Daniel Häni,
25 maart 2016

 

Noten; 

[1] http://ofv.ch/sachbuch/detail/was-fehlt-wenn-alles-da-ist/101500/

The post Waarom het basisinkomen wezenlijke vragen niet uit de weg gaat. appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

PvdA Gouda kijkt vooruit: Basisinkomen

IMG_9666Op zondag 1 mei vierde de PvdA haar 70-jarig bestaan in Utrecht. Het werd vooral een feestje met een terugblik op veel strijd, soms teleurstelling én vooral succes over de wijze waarop aan het begrip solidariteit vorm is gegeven. Met trots werd er gesproken over de vele inspanningen die hebben geleid tot de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen.

Zo niet bij de PvdA in Gouda. In het Verzetsmuseum mocht ondergetekende een presentatie verzorgen over het basisinkomen. In de openingswoorden van voorzitter Gerrit Schinkel werden de jubilarissen genoemd, mensen die al veel jaren trouw PvdA-lid zijn, om vervolgens vooral naar de toekomst te kijken.

Van beroemde voorouders uit de 16e eeuw, door de jaren heen naar de experimenten (Finland en vele andere landen) en zelfs een referendum (Zwitserland) die anno 2016 op het punt staan vorm te krijgen. Er was oprechte belangstelling bij de ruim 20 aanwezigen, waaronder enkele raadsleden, die natuurlijk ook kritische, maar uitsluitend opbouwende vragen en opmerkingen hadden.

Zo was men o.a. kritisch over het feit dat het CPB de variabelen in haar modellen niet zou kunnen aanpassen, opdat er een reële prognose gegeven zou kunnen worden wanneer het basisinkomen zou worden ingevoerd. Ook werden economen gehekeld die door hun opleiding enkel nog in neo-liberale termen konden denken. De experimenten rond de regelarme bijstand in 4 grote steden en de tientallen gemeenten die dit aan het overwegen zijn, werden als positief bestempeld, omdat in de discussie hierover telkens over een vorm van basisinkomen gesproken wordt. En hoewel dat nog ver afstaat van een basisinkomen voor iedereen, komt het ‘regelarme’ dicht bij het ‘onvoorwaardelijke’, als kernbergrip van een basisinkomen.

Uiteindelijk waren de meesten het erover eens dat een mens- en maatschappijvisie bepalend is voor de wijze waarop we de samenleving willen inrichten en dat een basisinkomen daarbinnen een belangrijke functie kan vervullen. Tot slot van de bijeenkomst werd staande de Internationale gezongen!

En zoals zo vaak na afloop van een presentatie werd er, in dit geval in de tuin onder het genot van een drankje en de warme zon, nagepraat over hoe het basisinkomen meer bekendheid zou kunnen krijgen als serieus concept voor een betere samenleving.

Willem Gielingh

Het bericht PvdA Gouda kijkt vooruit: Basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.