Basisinkomen is een mythe

geboorte-van-venusBasisinkomen is een mythe.
Al het gepraat over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen gaat over een drogbeeld, een waanbeeld, een mythe. Om te kunnen praten, discussiëren, debatteren over het OBi heb je op z’n minst een term nodig die de lading dekt. Nu dekt de term Onvoorwaardelijk Basisinkomen de verkeerde lading. Dat zie je aan de gesprekken, de discussies over het OBi. Waar het namelijk steeds over gaat in discussies en dergelijke is geld. Wanneer mensen willen leven gaat het nooit over geld. Zelfs kinderen die ooit geld gegeten hebben, houden daar snel mee op. Snoep en koek is veel lekkerder. Wat mensen nodig hebben om te leven gaat over eten, slapen, drinken, plezier maken, samen leven. Wat daar voor nodig is om die dingen mogelijk te maken, is werk. Werk dat elk mens dat redelijk uit de voeten kan, in staat is te verrichten. Wil je met anderen een gericht gesprek krijgen over jouw en hun levensonderhoud dan zul over levensonderhoud moeten praten. Want inkomen gaat over geld en van geld kun je nooit leven. Dus: hoe dan wel?

Basisinkomen veronderstelt een baas door het woord inkomen. Nu kun je hiervan zeggen dat het een woordspelletje is. Voor een deel is dat ook zo. Het is echter een uiterst serieus spelletje, waarin mensen tot zeer disfunctioneel menselijk handelen komen zoals moorden, stelen, uitbuiten, buitensluiten. Basisinkomen is een verkeerde term wanneer je helder, open en echt over levensonderhoud van jezelf en anderen wilt praten. Waar het woord inkomen aan een baas-loonarbeider, heer-horige, werkgever-werknemer gerelateerd is, is levensonderhoud neutraal. Elk levend wezen heeft levensonderhoud nodig. Mensen zijn net levende wezens. Al stel ik dat maar even voor de duur van het artikel. Levensonderhoud komt uit wat de aarde aan opbrengsten heeft. De aarde geeft gewoon wat het beschikbaar heeft. Zonder voorwaarden, altijd, voor iedereen, zoveel als mogelijk is. Zij speelt geen baas over de levende wezens die zij herbergt.

tegeltje over de baas in huis zijn.Niemand heeft een baas boven zich.
Het begrip baas is een door mensen bedacht begrip. Het veronderstelt een hiërarchie. Wij hebben in veel opzichten ook nog aan ‘baas’ gehangen dat die persoon beter is. In alle opzichten. In de praktijk van alle dag, overdadig onder de aandacht gebracht door de (sociale) media, blijken bazen inderdaad mensen te zijn. Met hun positieve en negatieve kanten. Mensen die net als elk ander willen eten, slapen, drinken, plezier maken en samen leven. Mocht je willen beweren dat ‘bazen’ anders zijn, dan geef ik je dat. Wat ik daar tegenover in het veld wil brengen is, dat in onze huidige constructie waarbij wij denken ‘bazen’ nodig te hebben, mensen met bepaalde karaktertrekken worden aangetrokken. Mensen die graag ‘baas’ zijn.

Iemand die denkt over een ander ‘de baas’ te zijn zit in een machtspositie.
Iets anders kun je het onmogelijk noemen. Alle mensen zijn gelijk wanneer ze geboren worden. Niemand wordt als ‘baas’ geboren. Wat niks zegt over de omstandigheden die de sociale groep rond de geboren mens inmiddels heeft ingericht. Door de omstandigheden is het soms haast onvermijdelijk voor een mens om ‘baas’ te worden. ‘Baas’ is een menselijk construct waarvan wij denken dat het Waar is. Wat belangrijk is om te onderscheiden, is dat organisatie en samen leven twee verschillende dingen zijn. In samen leven komt organisatie voor. Zelfs de Natuur, de huid van de Aarde is georganiseerd. Met echter slechts één doel: evenwichtig samen leven. Als mensen kunnen wij diezelfde organisatorische constructies gebruiken om ons samen leven te organiseren. Wel zo handig aangezien de gecompliceerdheid en de fijnmazigheid van de aarde organisatie, de ecologie, iets is waar we nog steeds van aan het ontdekken zijn hoe het nu eigenlijk werkt. Wij mensen hebben echter organisatie en samen leven door elkaar gehaald. Wij zijn gaan geloven, en maken dat dagelijks waar, dat hoger in de ‘organisatie’ betere mensen zijn. Een reden daarvoor is, volgens mij, dat wij als mensen het contact met het leven van alledag verloren zijn. Wij zijn het contact met onze eigen kwetsbaarheid verloren. Grotendeels bewust. Wij willen namelijk onze kwetsbaarheid ontkennen. In het Westen in elk geval. Wij durven geen ruimte te maken voor onze vergankelijkheid die wij elk moment van de dag om ons heen gedemonstreerd zien. Mede door onze (sociale) media.

Elk levend wezen heeft recht op alle voedingsstoffen en levensomstandigheden die nodig zijn om te leven.
Het gaat over recht omdat het in de manier waarop wij met en over elkaar praten het recht van elk levend wezen is. Dat ‘recht’ ontstaat doordat het levende wezen is ontstaan. Op het moment dat het ontstond, had het levensonderhoud nodig. De Aarde zorgt daar voor. Het is zelfs zo dat nieuw leven pas ontstaat op het moment dat alle benodigde middelen voor handen zijn om het nieuwe leven te laten ontstaan. Het Leven is al helemaal op het nieuw geborenen ingesteld. Het heeft alles al klaar liggen. Het zijn de mensen die het samen leven en het nieuwe leven laten opbloeien verstoren met hun (sociaal maatschappelijke) organisatie. Zij doen moeilijk door hun ontmenselijkte opvattingen over samen leven. Zij staan zichzelf en al het andere leven in de weg om te bloeien omdat zij denken dat zij ‘de baas’ zijn.

vrouwen met etenswarenEen wereld waarin Leven kan gedijen zorgt voor welzijn, welvaart en welbevinden voor iedereen elk moment (#W3VIEM).
Veel moeilijker is het nauwelijks te maken. De ecologie zorgt voor alles wat nodig is om in welzijn, welvaart en welbevinden te kunnen leven met al het leven wat op deze aarde aanwezig is. Wij mensen met onze onbeholpen constructies in relatie tot de ecologie, zijn het die roet in het eten gooien. Letterlijk zowel als figuurlijk. Wanneer we met elkaar weer contact gaan maken met onze kwetsbaarheid, onze lichamelijke bestaan in tegenstelling tot het leven in (geopolitieke, sociaal maatschappelijke, economische) modellen, dan komen wij vanzelf weer in contact met onze lichamelijke behoefte aan vrede, vreugde en vrijheid. Waarom gaan mensen zo graag op vakantie? Wat krijgen mensen tijdens hun vakantie? Vrede, vreugde en vrijheid. De vrijheid om te doen te laten wat men wil op elk moment van de dag. Genieten van helemaal ‘niks’ doen. Wat overigens in een uiterst hectische, totaal vreemde levenomgeving zoals het centrum van een wereldstad kan zijn wat haaks lijkt te staan op ‘vredigheid’. De vrede zit dan in de verwondering, de nieuwsgierigheid, de uitdaging, de wetenschap elk moment het anders te kunnen gaan doen. In zo’n situatie kom je achter het feit dat leven nooit over geld gaat. Want al het geld van de wereld kan je nooit vertellen waar je hotel, je verblijfplaats is, waar je eten kunt krijgen, waar je plezier kunt maken: je vraagt het aan mensen. Desnoods met handen en voeten. Dan heb je geen basisinkomen nodig, je hebt je basis levensonderhoud nodig. Want daar ben je jouw hele leven mee bezig: je leven onderhouden om te kunnen leven. Om daar helder, open en verbonden over te kunnen praten met elkaar, is het nodig om het te noemen zoals het is.

Een nieuwe term voor basisinkomen: Onvoorwaardelijk Basisaandeel (voor het) Levensonderhoud (#OBaL)
Deze nieuwe term, deze nieuwe kreet geeft precies aan waar het over gaat: jouw levensonderhoud. Overigens hoeft alleen de benaming te wijzigen. Al het denkwerk wat in de oude term gestoken is, blijft zonder meer overeind. Het wordt echter veel logischer, het doet meer terzake, het creëert meer openheid, helderheid en echtheid. Samenvattend zijn de kenmerken van het OBaL:

* Onvoorwaardelijk
* Persoonlijk
* Universeel
* Hoog genoeg voor een levend sociaal maatschappelijk leven

Dit laatste wordt ook wel in meer cijfermatige termen uitgelegd. 60% van het maatschappelijke mediaan inkomen. Daar zie je gelijk de problemen weer om de hoek komen. Het gaat over inkomen. Inkomen is geld. Levensonderhoud maakt gebruik van geld. Het gaat echter nooit over geld. Hoog genoeg is dus wel te kwantificeren en het gaat nooit over geld. Het gaat over spullen en ruimte. Ruimte in tijd en in oppervlak. De optelsom van die spullen en ruimte in tijd en oppervlak die dient hoog genoeg te zijn in relatie tot de omringende sociaal maatschappelijke constructie waarover je het hebt. Veel mensen vragen zich dan af hoe dat geregeld moet worden.

kind dat appel eetDe ‘Hoe’-vraag is een no-brainer.
Waarom is het een ‘no-brainer’? Aangezien het voor iedereen duidelijk is dat spullen ontstaan doordat of de Natuur ze laat groeien of mensen ze maken. Overigens maken mensen alleen iets op basis van wat de Natuur, de Aarde al beschikbaar heeft. Mensen hebben nog nooit iets gemaakt wat op Aarde zelf ontbreekt. Daarin blijkt onze kwetsbaarheid. Het is wel begrijpelijk dat mensen de weg kwijt zijn over hoe dat OBaL geregeld moet worden. Hun denken en voelen is nog verbonden met ‘Bazen’ en geld. Precies de dingen waar de Aarde niks mee doet. Je lichaam net zo min. Jij wilt gewoon leven. Net als elk ander. Jij wilt het liefst in vrede, vreugde en vrijheid leven, altijd vakantie hebben. Om daar voor te zorgen is het nodig dat de focus van jouw leven en van ieder anders leven komt te liggen op het creëren van welzijn, welvaart en welbevinden voor iedereen elk moment van de dag. (#W3VIEM) Niks meer en niks minder. Zo simpel is het. Jouw onvoorwaardelijke basisaandeel levensonderhoud (#OBaL) is wat je nodig hebt. Niemand ook die jou dat kan ontzeggen. Maar een inkomen wel. Daarom is een Basisinkomen ook een mythe.

Oorspronkelijk geplaatst op de website van het Platform Basisinkomen op 14 oktober 2015 door  (redactie, 30-11-2016)

Het bericht Basisinkomen is een mythe verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Alternatieve geldschepping ECB: basisinkomen voor de armste landen in de EU


kaarteubasisDe maandelijks geldinjectie van 80 miljard door de ECB kan goed besteedt worden door circa 180 miljoen inwoners in de armste Europese landen een basisinkomen van bij a € 600 te geven, ipv dat te storten in de bodemloze punt van de financiële markten. Dat is de kern van de bijdrage van Johan Horeman in de
Tegenlicht Meet Up over  het VPRO-programma Geldscheppers.

Ik ga er even vanuit dat veel landen van Europa het relatief goed doen. Er zijn echter een paar landen waar het inkomen per hoofd van de bevolking achterblijft. Ik wijt dat o.a. aan het gebrek aan koopkracht in die landen. Ik wil daar de koopkracht laten toenemen waardoor de economische groei zal aantrekken.
De andere landen in de EU moeten in staat zijn zelf op te kunnen komen voor de noden van hun inwoners. Daarmee bedoel ik een geciviliseerde inkomensgarantie kunnen bieden opdat de inwoners en hun kinderen een redelijk bestaan hebben.

Voorstel

Wat ik wil voorstellen voor de toedeling van de maandelijkse geldinjectie van de Europese Centrale Bank om de Europese economie te stimuleren, is een basisinkomen voor de mensen in de economisch achterblijvende landen in de Europese Unie. Alle inwoners die 18 jaar of ouder zijn ontvangen een basisinkomen van €585 per maand. Aanname is dat 20% van de bevolking jonger is dan 18 jaar. Die zullen door hun ouders verzorgd worden met een kindertoelage van 25%. De rest is voor administratie en onderzoek.

Verwachte effecten

Doordat in die landen een grote omvang van onbevredigde behoeften is, zal het inkomen gebruikt worden om die behoeften te bevredigen. De toegenomen bestedingen leiden tot groei van de economie. Consumptieve bestedingen, import en investeringen om ter plaatse aan de vraag te voldoen vormen de groei. Hoogstwaarschijnlijk is er ook een uitstraling naar de gehele Europese economische ruimte.
Er zal een kleine groep zijn die wel alle behoeften bevredigd heeft, die zullen kunnen oppotten, of zijn hun basisinkomen grotendeels kwijt belastingafdrachten. De veronderstelde progressieve inkomstenbelasting wordt geheven over alle inkomen, ook het basisinkomen. De overheidsfinanciën zullen een stevige impuls krijgen door de belastingheffing waardoor investeringen in structurele werken mogelijk worden. Ook krijgen de overheidsfinanciën een fikse stimulans door de BTW op de sterk toegenomen bestedingen.

Wensdenken

Wens van deze N-econoom is dat in heel Europa de mensen en de economieën gestimuleerd zullen worden door de invoering van een basisinkomen. De zwakke regio’s kunnen het testgebied zijn om de effectiviteit van deze stimulering duidelijk te maken. De idee dat productie leidt tot consumptie is net zo’n kip en ei denken als dat consumptie leidt tot investeringen. Toch denk ik dat nu de middelen worden vrijgemaakt en in de economie gepompt, deze middelen beter richting consumptie kunnen gaan. Nu blijven investeringen achter bij gebrek aan winstgevende investeringsmogelijkheden. Consumptie creëert vraag die winstgevende investeringen mogelijk maakt. Op die manier kan eindelijk het achterblijven van de Europese economie, door het uitblijven van economische dynamiek, overwonnen worden.

Johan Horeman, pitch op de Tegenlicht Meet Up op 30-11-2016 in Pakhuis De Zwijger na het VPRO-programma  over Geldscheppers op 27-11-2016 in Pakhuis De Zwijger.

Cijfers: als 184 mln. EU inwoners uit de armste landen maandelijks een Basisinkomen van €585 krijgen betekent dat direct een economische groei van 960 mld. op jaarbasis.
Die groei valt waarschijnlijk veel hoger uit door de bestedingsmultiplier. Dat is effectiever dan geld in de financiële sector pompen, waar het vervolgens in het afvoerputje verdwijnt.
Betroffen landen: Macedonië, Albanië, Servië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Letland, Polen, Hongarije, Litouwen, Estland, Slowakije, Tsjechië, Portugal, Griekenland, Slovenië, Malta en Cyprus.
Het basisinkomen van €585 per maand is ongeveer een derde van het gemiddelde inkomen (inkomen per capita) in Cyprus. Ten opzichte van het gemiddelde inkomen in de andere landen is het hoger dan een derde, tot meer dan het gemiddelde inkomen in sommige landen.

Een op drie is ongeveer de verhouding tussen het basisinkomen van € 1.100 per maand in Nederland en het gemiddelde inkomen van € 38.700, net boven het modale CPB inkomen.

Het bericht Alternatieve geldschepping ECB: basisinkomen voor de armste landen in de EU verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

NPI voorstel voor een onderzoekprogramma in hoofdlijnen m.b.t. de invoering van een basisinkomen

De discussie over het basisinkomen is over het algemeen oppervlakkig, weinig bevredigend elogo_labn verwarrend.
Een behoorlijk uitgevoerd onderzoek naar de merites, de haalbaarheid en de nadelige effecten van een basisinkomen kan het debat over een basisinkomen op een hoger niveau brengen.
Het is een complex onderwerp is, want een basisinkomen is niet louter een andere manier om uitkeringen te verstrekken, het raakt de samenleving op vele essentiële punten.

Door het Netwerk Politiek Innovatie is een voorstel uitgebracht voor een grondig onderzoek naar de mogelijke invoering van een basisinkomen. Zie de webversie van het voorstel en een downloadbare PDF-versie.

Verkorte inhoud:

Doelstelling van het onderzoek

De discussie over een mogelijke invoering van een basisinkomen is over het algemeen oppervlakkig, weinig bevredigend en bovendien verwarrend. Er worden door voor- en tegenstanders stellingen betrokken die onvoldoende worden onderbouwd en er wordt maar zelden serieus ingegaan op elkaars standpunten.
Een behoorlijk uitgevoerd onderzoek naar de merites, de haalbaarheid en de nadelige effecten van een basisinkomen kan het debat over een basisinkomen op een hoger niveau brengen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen de politieke partijen en de maatschappelijke organisaties hun denken over het basisinkomen aanscherpen en mogelijk doen besluiten om er serieus op in te gaan.
Alle politieke partijen zien diverse mankementen in het bestaande sociaaleconomische beleid. De vraag in hoeverre die mankementen via een basisinkomen kunnen worden bestreden moet elke partij aanspreken, maar dat kan alleen als er op een zinnige manier over kan worden gedebatteerd.
Daar komt bij dat het een nogal complex onderwerp is, want een basisinkomen is niet louter een andere manier om uitkeringen te verstrekken, het raakt de samenleving op vele essentiële punten. Pas als je daar een goed inzicht in krijgt wordt het mogelijk om na te gaan hoe het basisinkomen past in de onderliggende kernwaarden van de diverse partijprogramma’s.
Het is niet de bedoeling dat dit voorstel leidt tot uitstel van allerlei lopende discussies en acties m.b.t. het basisinkomen, maar wel dat het t.z.t. leidt tot een beter fundament voor zulke discussies en acties.

Vorm van het onderzoek

Het zou moeten gaan om een vorm van een brede maatschappelijke kosten/baten analyse. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat het geen louter economische analyse moet zijn, maar ook geen analyse die makkelijk over de economische gevolgen heen stapt. Een ander belangrijk punt is dat een dergelijke analyse de burger als uitgangspunt neemt en niet het beleidssysteem.
Een onderzoek over een dergelijk complex onderwerp kan het beste worden verdeeld over een serie projecten in plaats van dat alle aspecten van de probleemstelling in één groot onderzoek worden meegenomen. We spreken dan over een onderzoekprogramma.
Voor de uitvoering van dit programma staan diverse onderzoekinstituten ter beschikking (planbureaus, universiteiten, beleidsonderzoekbureaus) die zouden kunnen werken onder regie van een centrale instantie (bv. de WRR). Voor de begeleiding zou de overheid een stuurgroep kunnen samenstellen die als opdrachtgever functioneert, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de samenleving, de overheid en de wetenschap.

Probleemstelling

De hoofdprobleemstelling van het onderzoekprogramma luidt: wat zijn de merites, kosten, en nadelige effecten van invoering van een basisinkomen?
Elke hoofdvraag die in het voorstel wordt gesteld kan worden beschouwd als de probleemstelling van een van de projecten van het programma. Elk van deze hoofdvragen is voorts uitgewerkt tot een (beperkt) aantal deelvragen.
In deze verkorte versie worden alleen de aanduidingen van de projecten genoemd, zie voor de volledige vraagstelling en een eerste uitwerking de volledige versie.

 • Bestaande kennis
 • Veronderstellingen
 • Maatschappelijke doelen
 • Aanpalend beleid
 • Financiering
 • Rekenmodel
 • Scenario
 • Uitvoering


Planning en begroting

Rekening moet worden gehouden met een totale looptijd van enkele jaren en een budget van ettelijke miljoenen euro’s. Het zou mooi zijn als in het volgende regeerakkoord wordt opgenomen dat dit programma in de kabinetsperiode 2017-2021 wordt uitgevoerd, liefst zodanig dat er ook al een of meer parlementaire debatten aan kunnen worden gewijd.

Geplaatst door Reyer Brons (redactie), 25-11-2-17

Het bericht NPI voorstel voor een onderzoekprogramma in hoofdlijnen m.b.t. de invoering van een basisinkomen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Partijstandpunten over basisinkomen voor verkiezingen 2017 in Nederland

Op 23-2-2017 is in de Tweede kamer een motie behandeld voor onderzoek naar basisinkomen. Alleen GL, PvdD en VP stemden voor, alle anderen tegen (ook D66 en PvdA).Hier een overzicht van partijen die meedoen met de tweedekamerverkiezingen 2017, met de standpunten over inkomen en soms het basisinkomen De laatste updates zijn te vinden via https://basisinkomen.net/obi/politieke-partijen-met-basisinkomen-het-programma/ Bij De Groenen  is speerpunt van het programma Basisinkomen: de brandstof van de economie De Groenen pleit voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van “goedkoop geld” is al bijna 80 jaar […]

The post Partijstandpunten over basisinkomen voor verkiezingen 2017 in Nederland appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen op website VBi

2kverkieslogoOp de website van de Vereniging Basisinkomen staat een overzicht van de standpunten volgens de programma’s voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in maart 2017.
Op dit moment is informatie opgenomen over de
VVD, PvdA, CDA, D66, Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren, PVV, Piratenpartij en de Vrijzinnige Partij.

De nog niet opgenomen partijen (en hun afsplitsingen) die thans zitting hebben in de Tweede Kamer besteden in hun programma geen aandacht aan het basisinkomen. Dat geldt overigens ook voor de wel hierboven genoemde partijen VVD, CDA,  SP en PVV.
Nog niet vermelde  partijen die mee gaan doen aan de verkiezingen en wel aandacht besteden aan het basisinkomen, kunnen dat melden via het contactformulier (kies redactie) als ze opgenomen willen worden in het overzicht.
Ook aanvullingen en correcties zijn welkom.

Er is tot nu maar één partij ronduit positief voor het basisinkomen: de Vrijzinnige Partij.
Positieve uitspraken voor onderzoek naar het basisinkomen en/of ruime mogelijkheden voor gemeentelijk experimenten vind je bij D66, Partij vd Dieren en Piratenpartij.
Voorzichtige teksten in die richting staan bij PvdA en Groenlinks, maar bekend is dat binnen die partijen nog volop  discussie is voorafgaande aan de vaststelling van het programma.

Redactie, 23-11-2016

Het bericht Overzicht partijprogramma’s over het basisinkomen op website VBi verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Partijstandpunten over basisinkomen voor verkiezingen 2017 in Nederland

Hier een overzicht van partijen die meedoen met de tweedekamerverkiezingen 2017, met de standpunten over inkomen en soms het basisinkomen Bij De Groenen  is speerpunt van het programma Basisinkomen: de brandstof van de economie De Groenen pleit voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van “goedkoop geld” is al bijna 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de  nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun […]

The post Partijstandpunten over basisinkomen voor verkiezingen 2017 in Nederland appeared first on Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.

Basisinkomen Achter de Duinen

 

unknownHet basisteam Den Haag-Zoetermeer heeft bij monde van Ina van Dijk en Michael Willé een presentatie op 16 november 2016 gegeven over het OBi bij het armoedeplatform Delen Achter de Duinen in Den Haag. Zij werden daarbij ondersteund door basisteamleden Hennie v/d Heetkamp en Elmer Tan.

Ook aanwezig was Anne van Dalen. Zij vertelde hoe zij een basisinkomen voor een jaar via de crowdfunding van MIES-lab heeft gekregen en zich nu volledig kan richten op haar kunstactiviteit. Zij is daar dan ook zeer over te spreken.

Ina presenteerde het grote verhaal met haar PowerPoint presentatie waarbij het accent kwam te liggen op wat het de samenleving op kan leveren. Michael ging iets meer in op het waarom van het idee van het basisinkomen en hoe we er in de discussie in Nederland voor staan. Hoewel er veel belangstelling is voor het idee en er ook voorstanders zijn onder de platformleden, merkten we ook wat weerstand. Het viel bij een aantal platformleden niet goed dat het basisinkomen universeel is en sommigen vonden dat er wel degelijk een tegenprestatie moet zijn. Ook was er onder oudere platformleden het bezwaar dat ze het BI te laag vonden en dus dat daarmee geen bijdrage kan worden geleverd aan armoedebestrijding. Het probleem zat hem dan in het hebben van te hoge vaste lasten die met een BI niet konden worden betaald. Dat er bepaalde andere regelingen nog zouden blijven bestaan of worden toegevoegd vond geen gehoor. Het huidige systeem zou dan beter zijn.

Verder bleek bij een aantal het begrip werk met moeite opgerekt te kunnen worden. Loon naar werken zou dan de norm moeten blijven. Ook het duidelijk hebben van de cijfers over de betaalbaarheid is voor sommigen een punt van discussie. Wij konden met onze cijfers nog steeds onvoldoende het cynisme bij sommigen wegnemen.

Toch zag ook een groot deel wel iets in het basisinkomen als structurele oplossing voor het armoede probleem. DADD zou er graag meer mee willen doen, zeker met de landelijke verkiezingen in 2017 in het vooruitzicht. Een groot debat met landelijke en lokale politici is in de maak met een rol voor het basisinkomen. In dat geval zou het goed zijn als Alexander de Roo namens ons het woord voert.Al met al was het een interessante en inspirerende avond met tevens interessante ontmoetingen.

Michael Willé, Coördinator BT

Het bericht Basisinkomen Achter de Duinen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Basisinkomen tegen de armoede en de ongelijkheid

Basisinkomen is bedoeld om mensen bestaanszekerheid te geven. Het helpt ook om de armoede aan de onderkant van de samenleving te bestrijden. Nivellering is geen primair doel van basisinkomen, maar de ongelijkheid neemt wel flink af na invoering.
Dit blijkt uit rekensommen voor een klein fictief eiland en voor de Verengde Staten.

Basisinkomen is vooral bedoeld om mensen bestaanszekerheid te geven. De pretentie is bescheiden, basisinkomen zorgt er voor, zoals sommige Vlamingen zeggen, dat de mensen een sokkel hebben waarboven zij andere inkomsten kunnen verwerven.
Als dat basisinkomen hoog genoeg is, is dat uiteraard een goed middel om de armoede te bestrijden. Mogelijk is het onvoldoende voor degenen die met schulden starten, of die oplopen door ongeluk of onvoorzichtigheid, maar ook dan geeft het maandelijks basisinkomen perspectief.
Daarmee doet het basisinkomen ook iets aan de grote ongelijkheid in de inkomensverdeling. Het is geen primair doel, maar het opkrikken van de laagste inkomens betekent dat de ongelijkheid afneemt. Voor een klassieke communist of socialist is dat wellicht onvoldoende, maar om hun doel van een forse nivellering  echt te verwezenlijken moeten ze waarschijnlijk andere middelen propageren.

Om een beeld te krijgen van het mogelijke effect van basisinkomen op de ongelijkheid, heb ik een rekenoefening uitgevoerd voor een fictief eiland met 312 inwoners.
Die heb ik qua inkomen verdeeld in 5 inkomensklassen:

 • 10 armen met een inkomen van € 500 per maand
 • 100 in de onderklasse, inkomen € 1.500 per maand
 • 100 in de middenklasse, inkomen € 2.500 per maand
 • 100 in de bovenklasse, Inkomen € 4.000 per maand
 • 2 rijken met ieder een inkomen van € 30.000 per maand

Het totale maandinkomen in deze gemeenschap bedraag € 865.000.

De ongelijkheid kunnen we op twee manieren uitdrukken. Het eenvoudigste is de factor die het hoogste inkomen meer bedraagt dan het laagste, dat is in dit geval 60 (30.000 / 500).
Meer verfijnd is de Gini-index (of Gini-coëfficiënt), die 0 is als iedereen evenveel verdient en 100 % als één persoon alle inkomen heeft.
Deze wordt berekend als een ratio van gebieden in de zogenaamde Lorenz-curve-grafiek. De Lorenz-curve tekent de proportie van het totale inkomen van een populatie (y-as) ten opzichte van de cumulatieve inkomsten van de onderste x % van de bevolking.
In onderstaande figuur geeft de blauwe lijn de proportie ban het inkomen bij in ons fictieve eiland. De Gini-index is gelijk aan het gebied tussen de blauwe en de rode lijn, als fractie van de driehoek die bepaald wordt door de rode lijn en de zwarte lijnen.
Dat is voor ons eiland 27 %. Dat komt ongeveer overeen met de Gini-index voor Nederland  en een aantal landen in de buurt, zie deze Lijst van landen naar inkomensverschillen.

gini

Als oefening voeren we nu een basisinkomen in, waarbij de totale hoeveelheid inkomsten gelijk blijft. Dat betekent dus dat de sterkste schouders iets moeten inleveren.

De armen gaan naar € 1.500, de onderklasse naar € 2.000, de middenklasse blijft gelijk, de bovenlaag krijgt nog maar € 3.500 en de rijken leveren ieder € 5.000 in waardoor nog maar € 25.000 overblijft.
Een beperkte nivellering in de ogen van de klassieke linkse radicaal, maar de rijken en de bovenklasse op ons eiland zullen dit niet zonder morren accepteren!

De factor tussen het hoogste en het laagste inkomen daalt van 60 naar 17 (25.000 / 1.500).
De Lorenzcurve voor de nieuwe inkomensverdeling wordt weergegeven via de gele lijn in de figuur. De Gini-index daalt van 27 % naar 18 %, dat is lager dan in enig land uit de bovenvermelde lijst.
Ook al ziet het verschil tussen de blauwe en de gele lijn in de figuur er niet spectaculair uit, het  effect op de Gini-index is dat wel!

Deze simpele exercitie op een fictief eiland is door Scott Santens uitgevoerd voor de Verenigde Staten, zie zijn voorlopige publicatie  Does guaranteeing a basicincome reduce income inequality?

Daar is de inkomensongelijkheid veel groter dan in Nederland, volgens Scott Santens was de Gini-index in 2010 60 %. In zijn exercitie voert hij een basisinkomen in van $ 1.000 per maand, waarna de Gini-index daalt naar 46 %.
Ik moet daarbij wel de kanttekening maken dat in het eerdere vermelde overzicht de USA een Gini-index van ongeveer 40 % heeft. Oppassen dus met deze gegevens!
Maar voor de exercitie van Scott Santens is het relatieve verschil van meer dan 10 % in elk geval een duidelijke uitkomst.

Uitdaging aan Nederlandse rekenaars is te kijken of zoiets ook voor Nederland uitgezocht kan worden!

Reyer Brons, 16-11-2016

Dit bericht is ook gepubliceerd op de website van het Netwerk Politiek Innovatie

 

Het bericht Basisinkomen tegen de armoede en de ongelijkheid verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

D66 zet basisinkomen op de agenda van het kabinet, volgen GroenLinks en de PvdA?

sjirDoor energieke inzet van onze Sjir Hoeijmakers en anderen zoals de jonge Democraat Harro Boven heeft D66 als eerste grote partij gekozen om het basisinkomen als serieuze optie te zien voor de 21e eeuw. D66 pleit voor lokale experimenten en meer onderzoek naar het basisinkomen door de nieuwe regering, waar ze zelf zeer waarschijnlijk deel van zullen uit maken. Met 650 tegen 100 stemmen werd Sjirs amendement aangenomen. Ook financieel specialist D66 Kamerlid Wouter Koolmees ( 5e op D66 lijst) sprak zich uit voor dit amendement.
GroenLinks gaat zich op 17 december uitspreken over het amendement representatieve proef met basisinkomen . 200 GroenLinksers onder aanvoering van Uw voorzitter hebben dit voorstel voor een echte proef met het basisinkomen gedaan. Tot 19 november kunnen GroenLinks leden zich nog aanmelden voor het beslissende congres in Utrecht. Klik hier als je je wilt aanmelden.

De PvdA gaat zich op 14 en 15 januari bezig houden met haar programma en ook daar zullen basisinkomen amendementen voorliggen dankzij onze onvermoeibare Hans Lindeijer.

Burgerpetitie basisinkomen2018 gaat door, ook na aanbieding aan Tweede Kamer

petitie2018Op 25 oktober overhandigde Johan Luijendijk ( met lichtblauwe spijkerbroek) namens 58.675 Nederlanders de petitie basisinkomen aan de Tweede Kamer. Het goede nieuws is er een goede kans is dat de Tweede Kamer zich hier mee uiteen gaat zetten, omdat het parlement geen motie of iets dergelijks over het basisinkomen heeft aanvaard. Het is altijd veel makkelijker om handtekeningen op te halen tegen iets dan voor iets. De petitie gaat gewoon door. 100.000 is het doel. Je kunt nog steeds tekenen of delen op Facebook. De toekomst is aan de Verlichtingsdienst, niet aan de Belastingdienst. AD en Telegraaf wijden er polls aan: 44 % van het AD publiek is voor een basisinkomen. Meer dan in de peiling van Maurice de Hond een half jaar geleden ( 40 % voor). De suggestieve stelling van De Telegraaf “Geld krijgen maakt lui” werd door 39 % afgewezen. Zelfs onze grootste kranten hebben door dat er een groeiende onderstroom is voor het onvoorwaardelijke basisinkomen.

Alexander de Roo, voorzitter Vereniging Basisinkomen

Het bericht D66 zet basisinkomen op de agenda van het kabinet, volgen GroenLinks en de PvdA? verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Periodieke peiling basisinkomen helpt

Zodra een onderzoeksbureau een peiling doet en dat in de media bekend maakt, dan trekt dat de aandacht van de lezer. Zo is er kortgeleden nog een aantal polls gehouden over het basisinkomen.

Het geeft een goede indicatie van hoe het basisinkomen onder burgers leeft. Dan blijkt dat de oude tegenwerpingen ‘je wordt er lui van’ en ‘het is toch niet te betalen’ nog steeds zorgen voor twijfel om voor een OBi te zijn. Maar het laat tevens zien, dat steeds meer mensen er van gehoord hebben en het aantal ‘voor’s’ toeneemt.

Zo heeft Maurice de Hond op ons verzoek een peiling gehouden en legde het volgende voor:

Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald -beperkt- inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt dan hierop aangepast. Vindt u dit een goed voorstel?basisinkomen-poll

AD en Telegraaf wijden er polls aan: 44 % van het AD-publiek is voor een basisinkomen. Meer dan in de peiling van Maurice de Hond een half jaar geleden (40 % voor).[1][2]

Opvallend bij de uitslag van Maurice de Hond is dat met name leden en kiezers van partijen op lokaal niveau het OBi omarmen en dat blijkt dat de partijleiding zich terughoudend opstelt of het basisinkomen gewoon afwijst. De ervaringen die wij hebben tijdens presentaties en bijeenkomsten overal in het land bevestigen deze verschillen.

Aan ons de opdracht om vooral door te gaan het OBi bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken en met hen erover te praten. Politieke leiders zullen op enig moment niet anders kunnen dan te luisteren naar wat de kiezer wil.

Het bericht Periodieke peiling basisinkomen helpt verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.