Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.

Twee wetswijzigingen kunnen NL redden: Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN.
Dat is de boodschap die Fenneke Lammerink op 9 januari 2019 op haar Facebookpagina plaatste.
Wij nemen hieronder haar tekst onverkort over.

Steeds meer mensen zien dat ons regeringssysteem failliet is.
De afschaffing van het referendum heeft onze democratie veranderd in een dictatuur.
En de welvaart van de wereld is gestolen door een klein groepje machthebbers.
Oorlogen, manipulatie en indoctrinatie beheersen de mensheid van de wieg tot het graf.
Hoe denk je dat Nederland en Europa er over 10 jaar uitzien als we op de huidige voet verder gaan?
We hebben geen keuze.
Deze waanzin en zelfdestructie moet stoppen!

Het gele hesje staat symbool voor de huidige revolutie.
Een volksopstand tegen de heersende orde.
Een collectieve ontwaking in het menselijk ras.
Ongeacht kleur, leeftijd, status of afkomst.
Armoede, woninggebrek, gebrekkig(e) zorg/onderwijs, verhoogde AOW leeftijd, mediacensuur, immigratieproblematiek, klimaatgekte…
Zomaar een greep uit het scala problemen die ons in de greep houden.

Maar waar is de rode draad?
En hoe kunnen we het tij keren?

Deze revolutie is metaforisch te vergelijken met de bouw van een huis.
We hebben allemaal onze individuele problemen en zorgen.
In de gele hesjes groepen zijn dan ook eindeloze wensenlijsten te vinden.
We zijn ons nieuwe huis al drukdoende aan het inrichten.
De één wil een nieuwe bank, de ander een nieuwe keuken…
Echter, een paar zoethoudertjes lossen de problemen niet op.
De fundering onder ons huis is verrot!
Uiteindelijk moeten we van alle problemen af.
En dus van het huidige kabinet.
Omdat zij deze problemen heel bewust hebben gecreëerd.

Om het tij te keren, zijn in beginsel twee veranderingen noodzakelijk.
Om onze democratie te redden, is de invoering van het bindend referendum een eerste vereiste.
Het Nederlandse volk kan dan weer democratisch beslissen over belangrijke kwesties.
De macht moet terug naar het volk!
Zonder het bindend referendum geen democratie.

Een tweede vereiste om de verdeel- en heersmatrix te doorbreken, is de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander.
De welvaart van de wereld moet eerlijk worden verdeeld.
De hulpbronnen van de aarde zijn van ons allemaal.
Geen zorgen meer over basisbehoeften.
Iedereen heeft recht op een zorgenvrij bestaan.
En op gelijke kansen om zich in het leven te ontplooien.

Dus;
Sta op!
Laat van je horen!
Kom in verzet!
Voor een vrije, veilige en leefbare toekomst!

Fenneke Lammerink, 9 januari 2019
bron: https://www.facebook.com/100002374293362/posts/2024802067608917/

Het bericht Het BINDEND REFERENDUM en een onvoorwaardelijk BASISINKOMEN. verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Kenia, GiveDirectly doet proef met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project van GiveDirectly, een grootschalig en langlopend experiment  met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?
300 dorpen in twee streken van Kenia.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?

GiveDirectly, een liefdadigheidsinstelling. Een expliciet genoemde sponsor is Google.
De organisatie functioneert sinds 2011. GiveDirectly is opgericht door Amerikaanse economen die er van overtuigd zijn dat directe cashtransfer de beste manier is om mensen te helpen.
De doelstelling voor het experiment in Kenia ligt vooral in het verzamelen van data en het trekken van conclusies.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep
Ongeveer 21.000 mensen zijn betrokken.
De organisatie geeft prioriteit aan de armste wereldbewoners.

Periode en looptijd
Gestart eind 2017. Voor looptijden, zie hieronder bij ‘onderzoek’.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
Ongeveer $ 23 per maand per volwassene.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het gaat om een totaal bedrag van $ 30 miljoen US dollar. Liefdadigheid, crowdfunding en sponsoring. Op de website wordt inzage gegeven in de financiën.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Het gaat om totaal 15.000 huishoudens in 300 dorpen verdeeld over twee streken. Deze zijn verdeeld in 4 groepen:

 1. Controlegroep
 2. Lange termijn OBI
  44 dorpen krijgen geld voor de basisbehoeften gedurende 12 jaar
 3. Korte termijn OBI
  80 dorpen krijgen zelfde hoeveelheid geld voor 2 jaar
 4. Eenmalig bedrag
  71 dorpen krijgen $ 500 ineens (dat is het equivalent van 2 jaar inkomen)

Er wordt in dit onderzoek naar een breed spectrum van variabelen gekeken.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
De eerste uitkomsten worden in 2019 verwacht.
Bij eerdere experimenten van GiveDirectly is gebleken dat de deelnemers over het algemeen verantwoordelijk omgaan met het geld. Ze gebruiken het voor de kinderen, om het huis te repareren, voor medicijnen of zetten een klein bedrijf op.

Wat is verder nog interessant om te noemen?
Het gaat in dit experiment om hele  dorpen, niet om losse individuen. Zo kun je ook de effecten op gemeenschapsniveau bestuderen.
GiveDirectly heeft behalve in Kenya ook activiteiten in andere landen, waaronder Rwanda en Uganda.
Er bestaat ook een andere organisatie onder de naam GiveDirect die zich vooralsnog op Ghana richt en die expliciet stelt blockchain te gebruiken.

Wat is de relevantie voor ons?
De splitsing in verschillende groepen maakt het mogelijk naar het effect van het tijdsperspectief te kijken. Ook de grote omvang maakt dit project zeer interessant.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht Kenia, GiveDirectly doet proef met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh, waarbij o.a. Guy Standing nauw betrokken was. Deze “Basic Income Transfer pilot” is het invloedrijkste universal cash transfer experiment in de wereld m.b.t. de politieke discussie op wereldniveau.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Madhya Pradesh en Delhi (kleine pilot).

De initiatiefnemers
Self Employed Women’s Associations (SEWA)

Omvang van die doelgroep
Ongeveer 6.000 personen.

De periode en de looptijd.
2011 en 2012.
In een eerste pilot zijn 20 dorpen geselecteerd. In 8 dorpen kregen alle inwoners een basisinkomen. In de overige 12 dorpen niet.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking.
De hoogte van het basisinkomen was ongeveer 20 tot 30% van een (laag) gemiddeld maandinkomen.

Hoe werd het gefinancierd?
United Nation’s Children’s Fund (UNICEF)

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is sprake van ‘experimentele dorpen’ en ‘controledorpen’.
De Engelse hoogleraar en mede-oprichter van BIEN Guy Standing was nauw betrokken bij de opzet van het experiment en het onderzoek.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Belangrijke punten:

 • Meer zekerheid over dagelijks voedsel. Betere maaltijden.
 • Minder ziekte, consistenter gebruik van medische voorzieningen, o.a. medicijnen.
 • Meer financiële stabiliteit voor de families, er wordt meer gespaard.
 • Hogere productiviteit in de landbouw, hogere werkgelegenheid.
 • Meer eigen bedrijfjes gestart.
 • Beter schoolbezoek door de kinderen.
 • Meer financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, dus meer autonomie.
 • De angst dat geld aan drank en drugs zou worden besteed is niet uitgekomen.

 

In 2017 rapporteert BIEN over een vervolgstudie. Deze studie rapporteert dat er een aantal langdurige en positieve effecten zijn van de pilots.
Zoals:

 • een hoger inkomen
 • meer deelname meisjes aan het onderwijs.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Er is discussie over plannen voor invoering van basisinkomen in India.
Zie o.a. Wikipedia en meerdere artikelen bij BIEN over India.
Als je UBI verder zou willen ‘uitrollen’ in India, dan moet je in ieder geval de gelden voor de sociale verzekeringen hiervoor benutten. Deze bedragen 3,7% van het BNP. De kosten van een UBI worden geschat op 4,9% van het BNP. Er blijft dus een gat.

Wat is de relevantie voor ons?
Er kunnen langdurige psychologische effecten zijn, ook al is een pilot beperkt in tijd. Door de grotere economische zekerheid gaan mensen ander gedrag vertonen.
Het experiment is mede de oorzaak van een intensieve discussie over basisinkomen in India.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project in de Indiase deelstaat Madhya Pradesh, waarbij o.a. Guy Standing nauw betrokken was. Deze “Basic Income Transfer pilot” is het invloedrijkste universal cash transfer experiment in de wereld m.b.t. de politieke discussie op wereldniveau.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Madhya Pradesh en Delhi (kleine pilot).

De initiatiefnemers
Self Employed Women’s Associations (SEWA)

Omvang van die doelgroep
Ongeveer 6.000 personen.

De periode en de looptijd.
2011 en 2012.
In een eerste pilot zijn 20 dorpen geselecteerd. In 8 dorpen kregen alle inwoners een basisinkomen. In de overige 12 dorpen niet.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking.
De hoogte van het basisinkomen was ongeveer 20 tot 30% van een (laag) gemiddeld maandinkomen.

Hoe werd het gefinancierd?
United Nation’s Children’s Fund (UNICEF)

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is sprake van ‘experimentele dorpen’ en ‘controledorpen’.
De Engelse hoogleraar en mede-oprichter van BIEN Guy Standing was nauw betrokken bij de opzet van het experiment en het onderzoek.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Belangrijke punten:

 • Meer zekerheid over dagelijks voedsel. Betere maaltijden.
 • Minder ziekte, consistenter gebruik van medische voorzieningen, o.a. medicijnen.
 • Meer financiële stabiliteit voor de families, er wordt meer gespaard.
 • Hogere productiviteit in de landbouw, hogere werkgelegenheid.
 • Meer eigen bedrijfjes gestart.
 • Beter schoolbezoek door de kinderen.
 • Meer financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, dus meer autonomie.
 • De angst dat geld aan drank en drugs zou worden besteed is niet uitgekomen.

 

In 2017 rapporteert BIEN over een vervolgstudie. Deze studie rapporteert dat er een aantal langdurige en positieve effecten zijn van de pilots.
Zoals:

 • een hoger inkomen
 • meer deelname meisjes aan het onderwijs.


Wat is verder nog interessant om te noemen?
Er is discussie over plannen voor invoering van basisinkomen in India.
Zie o.a. Wikipedia en meerdere artikelen bij BIEN over India.
Als je UBI verder zou willen ‘uitrollen’ in India, dan moet je in ieder geval de gelden voor de sociale verzekeringen hiervoor benutten. Deze bedragen 3,7% van het BNP. De kosten van een UBI worden geschat op 4,9% van het BNP. Er blijft dus een gat.

Wat is de relevantie voor ons?
Er kunnen langdurige psychologische effecten zijn, ook al is een pilot beperkt in tijd. Door de grotere economische zekerheid gaan mensen ander gedrag vertonen.
Het experiment is mede de oorzaak van een intensieve discussie over basisinkomen in India.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier

Het bericht India, Madhya Pradesh basic income transfer pilot 2010-2013 verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Verbreed de horizon middels basisinkomen – boek Vivan Storlund

Basisinkomen is een absolute voorwaarde voor een ander maatschappelijk systeem dat ruimte schept voor individuele persoonlijke autonomie.
Het huidige sociale zekerheidssysteem is afgestemd op levenslange voltijds banen (voor mannen) en werkt slecht. En voor artiesten in het bijzonder en de culturele sector in het algemeen al helemaal niet.

Verbreed de horizon.

Dat is de vertaalde korte titel van het Engelse boek dat ons Fins-Amsterdamse lid Vivan Storlund  heeft geschreven.
Volledige titel in het Engels: widening horizons by mining the wealth of creative thinkers: to seize the empowering potentials of the digital age with artists as precursors and basic income as the means.

Haar veertien hoofdstukken kennen een zekere overlap, want het gaat om een bewerking van artikelen, die ze geschreven heeft tussen 2001 en 2017. Maatschappelijke veranderingen, uitdagingen en nieuwe horizonten. Haar meeste recente bijdrage Humanisme versus neoliberalisme (2017) leest als een bijdrage aan de Donut Economie voor de doorbraak van Kate Raworth.
Leon Seegers en Johan Horeman worden hier instemmend genoemd. Vivan staat voor een basisinkomen, grootschalige groene investeringen in hernieuwbare energie en een ander geldsysteem. Maar ook aandacht voor sociale woningbouw.

Rond 2007 brak bij Vivan het inzicht door dat basisinkomen een absolute voorwaarde is voor een ander maatschappelijk systeem. Basisinkomen gaat ruimte scheppen voor individuele persoonlijke autonomie. Voor 2007,  als onderzoeker van het beroepsleven had ze al haarscherp in de gaten dat het huidige sociale zekerheidssysteem afgestemd op levenslange voltijd banen (voor mannen) niet werkt. En voor artiesten in het bijzonder en de culturele sector in het algemeen nooit gewerkt heeft. Zij zijn exemplarisch voor atypisch werk ( flex werk, part time werk, etc). Deze atypische werkvormen zijn niet langer marginaal, maar de essentie van het groeiende precariaat. Van een procent of 5 toen het neoliberalisme dominant werd met Thatcher (1979) en Reagan (1980) tot 30, 40, of zelfs 50 % nu, afhankelijk van de berekeningswijze.

De creatieve klasse van Richard Florida (2002) haalt ze instemmend aan. Deze nieuwe klasse ontstaat door de enorme ontwikkeling van  informatica en communicatie technologieën. Zij omvat wel 30 % van de maatschappij en overlapt deels met het precariaat. Deze nieuwe klasse van creatievelingen en meer algemeen het precariaat is niet goed georganiseerd in bv. vakbonden, zoals de fabrieksarbeiders dat wel waren.

Er staan vele interessante observaties in dit boek en het idee van het basisinkomen wordt van vele kanten benaderd. De vraag wie het voortouw neemt om het basisinkomen te realiseren behandelt Vivan helaas niet. Maar zij is niet de enige die daar weinig aandacht voor heeft.

Alexander de Roo ( voorzitter vereniging basisinkomen), januari 2019
Website Vivan Storlund


Widening horizons Boek omslag
Widening horizons

Vivan Storlund

non-fictie
Amazon Digital Services LLC,
1 augustus 2018
Paperback. E-book
306
ASIN: B07G4F4J5N
$ 20, E-book $ 9,55)
Alexander de Roo


The creative sector has to a great extent overtaken industrial production as an economic driver in advanced economies. There is a new world on the internet forming new communities of interest as well as creating a new economy, the platform economy. Notwithstanding, working life continues to be regulated according to the industrial rationale with full-time, long-term employment. A consequence of this is that many persons are deprived of the legal protection labour legislation and collective agreements are intended to provide. This has led to a growing precariat. Those who do not have such ‘standard employment’ can often face Kafka-like situations being disciplined in multiple ways. This is a situation in which artists have long-standing experience.

To cite the Maltese cultural activist Narcy Calamatta: Goldoni died destitute in Paris a day before the revolutionary forces gave him a pension, Caravaggio died destitute on the streets of Porto Ercole, Mozart died burdened with debts, Molière was buried in unconsecrated ground. What can we do to reverse this status?, Calamatta asks.
We need to update our mental software to recognise and remove both theoretical and legal shackles so that we can seize the great opportunities the digital age offers. Artists can act as precursors in this exercise and basic income as a means to ensure that everybody can live a life as an active citizen.

Het bericht Verbreed de horizon middels basisinkomen – boek Vivan Storlund verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Finland, een lopend experiment met veel gedoe

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het Finse  Basic Income Experiment 2017-2018 met 2.000 deelnemers, van 25 – 58 jaar, die enige vorm van uitkering ontvangen.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Het betreft heel Finland.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het gaat om de sociale verzekering in Finland.
Vraagstelling: Kan een basisinkomen worden gebruikt om het systeem van sociale zekerheid te veranderen, met name of hiermee de werkgelegenheid kan worden bevorderd?
Uitvoering door KELA, het Finse instituut voor sociale zekerheid.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
Het gaat om 2.000 personen, van 25 – 58 jaar, die enige vorm van uitkering ontvangen. Deze groep is random geselecteerd en is verplicht om deel te nemen.
Geen studenten of gepensioneerden.

De periode en de looptijd
2 jaar, van 1-1-2017 tot 1-1-2019.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
€ 560 per maand, het sociale minimum dat in Finland wordt gehanteerd.
Het bedrag wordt betaald onafhankelijk van eventueel ander inkomen en er is  geen plicht betaald werk te verrichten of te zoeken.

Hoe wordt het gefinancierd?
Uit de overheidsbegroting.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
De resultaten van de testgroep zullen met een controlegroep worden vergeleken. De deelnemers aan de testgroep zullen niet tijdens het experiment worden geïnterviewd om beïnvloeding te voorkomen.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Evaluatie zal eind 2019 of begin 2020 plaats vinden.

Wat is verder nog interessant om te noemen?
Finlands grootste vakbond is tegen, want het is niet alleen (te) duur, maar het wakkert inflatie aan omdat a. het arbeidsaanbod kleiner wordt en b. mensen eerder onplezierig werk kunnen weigeren.
Begin 2018 speelde de vraag naar uitbreiding en verlenging van het experiment.
De Finse regering heeft besloten dat niet te doen.
Dat heeft internationaal en ook in Nederland veel negatieve publiciteit opgeleverd.

Wat is de relevantie voor ons?
Het is nuttig lering te trekken van het politieke krachtenveld rond dit experiment. Zie voor eerste  aanzetten hiervoor de links bij de bronnen hieronder bij BIEN, Laat bloeien en de VBi website.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking januari 2019

Het bericht Finland, een lopend experiment met veel gedoe verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Universeel basisinkomen is eenvoudiger dan het lijkt

Basisinkomen is eenvoudig te realiseren met kwantitatieve versoepeling. Geld van een speciale bank tegen schuldbewijzen.
Mensen geld geven om dingen te kopen zorgt ervoor dat onbenutte economische capaciteit geactiveerd wordt.
Mensen kunnen het geld ook gebruiken om schulden af te lossen.

Ellen Brown, advocaat in de USA en voorzitter van het Public Banking Institute publiceerde op 27 december 2018 een lang artikel in de Truthdig newsletter met als titel Universal Basic Income Is Easier Than It Looks.
Johan Horeman maakte daarvan een beknopte samenvatting:

Universeel basisinkomen is eenvoudiger dan het lijkt

In het kort komt het erop neer dat een basisinkomen eenvoudig te realiseren is zonder dat het tot inflatie leidt. Dat kan met de zogenaamd kwantitatieve versoepeling. Geld van een speciale bank tegen schuldbewijzen.
Mensen geld geven om dingen te kopen die ze nu niet kunnen kopen zorgt ervoor dat onbenutte economische capaciteit geactiveerd wordt. Op die manier komen mensen aan het werk die dat nu niet kunnen vinden. Zo kunnen bedrijven en mensen hun schulden aflossen.
Mensen die minder onvervulde behoeften hebben kunnen het geld gebruiken om schulden af te lossen. Daardoor verminderen hun schulden en die van het land.
Rentelasten leiden tot nu toe tot steeds terugkerende crises in conjunctuurcycli. Dat kan worden opgelost door schuldfeesten te houden waarin schulden worden kwijt gescholden. Maar dat kan ook voor landen door schatkistpapier op te kopen en bij de centrale bank te bewaren.
Door zoveel geld te laten circuleren als past bij de productiecapaciteit hoeft er geen inflatie op te treden. China wordt als voorbeeld genoemd in het artikel van Ellen Brown.
Het Roosevelt Instituut geeft met een langetermijntrend uit het verleden aan dat dit kan.
Bedrijven hebben koopgrage klanten nodig om te produceren.

Nu handelt de FED tegen het belang van de economie in door de rente te verhogen. Er zijn nog zoveel mensen zonder werk. 7,6% is het dubbele van de officiële cijfers terwijl er eigenlijk 21% werkloosheid is als je alle ontmoedigde werknemers meetelt (allemaal gegevens betreffende de USA). De volledige capaciteit van de economie wordt nog lang niet benut.

31 december 2018

Het bericht Universeel basisinkomen is eenvoudiger dan het lijkt verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Duitsland, Mein Grundeinkommen verloot basisinkomens

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het Duitse Mein Grundeinkommen waar inmiddels ruim 250 mensen een jaar lang een basisinkomen van € 1.000 hebben ontvangen.
Zie hier het gehele overzicht van experiment etc.

Welk land, stad of streek?
Het is een Duits initiatief, maar het staat open voor iedere bewoner van de wereld.
Er is ook een Nederlandse variant geweest, zie onderaan.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Het doel is om te onderzoeken wat er gebeurt als je de middelen hebt om je doelen te realiseren in plaats van alleen te moeten werken voor je levensonderhoud.
De ondernemer Martin Bohmeyer heeft in 2014 het initiatief genomen om via crowdfunding middelen te krijgen voor het verloten van basisinkomens. Zie hun website voor meer informatie.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
Op dit moment zijn er ruim 250 personen die een lot hebben gewonnen om een jaar lang basisinkomen te ontvangen.

De looptijd
De looptijd voor de deelnemer is 1 jaar. Hij of zij ontvangt dan totaal € 12.000.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
Het gaat om € 1.000 per maand, gedurende 1 jaar.  Er zijn geen condities.

Hoe wordt het gefinancierd?
Financiering via crowdfunding. Het bedrag voor de ruim 250 deelnemers is bijeengebracht door bijna 120.000 donateurs.

Is er een onderzoek aan gekoppeld en wat is de methode?
Geen informatie over een onderzoek gevonden. Wel worden verhalen van deelnemers gepubliceerd. Met deze opzet is het niet mogelijk om iets macro-economisch te zeggen over de effecten van een basisinkomen. Je kunt natuurlijk wel kwalitatief onderzoek doen naar de effecten op de deelnemers. Onbekend is of dit ook gebeurt.

Een Nederlandse variant via OnsBasisinkomen.
In Nederland heeft de Groningse Stichting MIES onder de naam OnsBasiskomen een zelfde actie op touw gezet, helaas met minder succes dan in Duitsland.
Er zijn twee basisinkomens verstrekt, daarna is het initiatief gestopt wegens gebrek aan inkomsten. Het nog aanwezig bedrag is gedoneerd aan de Duitse organisatie.
Zie een bericht op de VBi-website over o.a. deze twee basisinkomens.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking december 2018

Het bericht Duitsland, Mein Grundeinkommen verloot basisinkomens verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Reactie op brief van Mark Rutte aan alle Nederlanders

Mark Rutte

 

 

Joop Böhm maakt zich ernstige zorgen over de gevaarlijk toenemende ongelijkheid in Nederland. Mensen met lage inkomens worstelen om het hoofd financieel boven water te houden. Hij besluit Mark Rutte, minister-president (van alle Nederlanders toch?), een brief te sturen.

 

 

 

 

 

Beste Mark,

Als geboren en getogen Nederlander neem ik je brief in mijn krant van maandag 17 december 2018 serieus. Ik wil daar graag op reageren. Er is namelijk meer mis dan je in je brief doet voorkomen:

 • De kloof tussen arm en rijk is dieper dan ooit tevoren. Een op de tien gezinnen kampt met problematische schulden;
 • Bureaucratie verlamt het doelmatig functioneren van maatschappelijke taken die, tegen beter weten in, aan de marktwerking werden overgelaten. De zorgpremie is voor velen onbetaalbaar en menigeen ontwijkt medische hulp uit vrees voor de kosten daarvan.
 • Het is frustrerend om te zien dat misdaad loont. Burgemeesters moeten vrezen voor hun leven. De georganiseerde misdaad krijgt vaste voet aan de grond.
 • De kosten van levensonderhoud stijgen schrikbarend. De overheid verhoogt moedwillig de belastingen op energie en water, benzineaccijns en nu ook nog het lage btw-tarief. De sociale huurwoningen en het openbaar vervoer worden voor velen onbetaalbaar.
 • Terwijl de overheid zich beijvert om werkgelegenheid te creëren kampt men bij de politie en justitie, in de zorg en in het bedrijfsleven met een schrijnend personeelstekort.
 • Pensioengerechtigden wordt onrecht aangedaan. Hun pensioenen worden gekort ondanks de dikke buidels geld die de fondsen hebben opgebouwd.
 • Het overheidsbeleid heeft de burgers in nood gebracht en het krakkemikkige sociale stelsel moet ertoe dienen die burgers weer uit de nood te redden!

 
Ik heb de samenleving in ons land bewust meegemaakt, zowel in de Tweede Wereldoorlog als daarna. In mei 1945, bij de bevrijding, was ik ervan overtuigd dat mensen nooit meer zoiets gruwelijks zouden beginnen als oorlog voeren. Ik zag in gedachte een toekomst voor me van vrede, voorspoed en veiligheid, waarin iedereen op voet van gelijkheid met elkaar zou omgaan. De leus van de Franse revolutionairen: “vrijheid, gelijkheid en broederschap” was ook mijn parool. Achteraf gezien was dat misschien wat simpel gedacht, maar tja, ik was toen ook pas een jongentje van 8 jaar oud.

Om terug te komen op je brief: Nederland is inderdaad een teer bezit dat van ons allemaal is. Des te groter zou de zorg moeten zijn van degenen, die door de bevolking zijn gekozen, om met zorgvuldig beleid de samenleving in goede banen te leiden. Tot zo rond 1980 lukte dat en ging het ons land voor de wind. Helaas was het toen gedaan en ging het vervolgens bergafwaarts. De idealen uit mijn jeugd kwamen steeds meer in de verdrukking en de verloedering drong steeds verder in de samenleving door.

Begrijp me goed, ik beweer niet dat alle ellende jouw schuld is. Dat de verloedering aan jou persoonlijk te wijten is. Maar wel is duidelijk dat het neoliberale regime van de afgelopen decennia daarbij een grote rol heeft gespeeld. In dat verband mag ik je misschien wijzen op de lessen “De mensheidsgeschiedenis in drie stappen” die Henk de Vos, emeritus hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de afgelopen weken op zijn blogspot “Toegepaste Sociale Wetenschap” heeft geplaatst.

Protestbewegingen als “Occupy” van een aantal jaren geleden en recentelijk de “Gele Hesjes” komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Uit het Global Wage report 2018/19 blijkt dat de stagnerende lonen schril afsteken bij de productiviteitsgroei en bij de inkomens- en vermogensgroei aan de top. We zien dus een doorgaande ontwikkeling van ongelijkheid, een trend die voorafgaand aan de Grote Financiële Crisis van 2008 begon, aldus professor de Vos.

Op 5 juli 2016 interviewde Peter de Waard de Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel. In zijn boek “The Invisible Hand” betoogt professor van Bavel:

“Het huidige kapitalistische stelsel loopt op zijn laatste benen. Net als markteconomieën eerder in de geschiedenis is het al bezig in verval te raken. Symptomen daarvan zijn de toenemende vermogensongelijkheid, economische stagnatie en het uiteenspatten van speculatiebubbels. ‘In de geschiedenis leidden deze symptomen telkens tot het einde van de markteconomie. Daar is geen enkele uitzondering op.”

Tekenend voor de verkeerde beeldvorming die is ontstaan vind ik de vraag van Peter de Waard uit het interview met Bas van Bavel in De Volkskrant:

“Markteconomie leidt toch tot groei en die zorgt weer voor welvaart en democratie?”

Het antwoord van Bas van Bavel is glashelder:

“Het blijkt dat groei en vrijheid niet ontstaan dankzij markteconomieën, maar er juist aan voorafgaan. In eerste instantie ontstaat door sociale bewegingen een situatie van relatief grote sociale gelijkheid en welvaart. Die leidt ertoe dat de opkomst van een markteconomie mogelijk is.”

Op de vraag waaraan hij ziet dat de neergang is ingezet, antwoordt de hoogleraar:

“Omdat de bezitsongelijkheid nu nieuwe hoogten bereikt en financiële markten en speculatie een steeds groter gewicht krijgen. Maar vooral omdat de marktelite begint haar geld te gebruiken om politieke invloed uit te oefenen.”

Dat laatste meen ik in uw brief te herkennen. Maar heb ik het mis en is het kabinetsbeleid niet aan u te wijten maar aan beïnvloeding door de marktelite, dan suggereer ik u nu de zijde te kiezen van de bevolking.

 • Vergeet even het vestigingsklimaat: We zijn het dichtstbevolkte land van Europa en onze hoofdstad zucht onder de massale stroom toeristen en de torenhoge huizenprijzen. De schaarse natuur wordt nog steeds meer en meer teruggedrongen.
 • Vergeet ook even het scheppen van werkgelegenheid: er is een schreeuwend tekort aan mensen in de zorg, bij de politie en in het onderwijs.
 • Vergeet de veelvuldig aangeprezen wedijver. Die is goed bij sport en spel. Maar in het dagelijks bestaan moeten we de kracht juist zoeken in samenwerking.
 • Denk aan het welzijn van de mensen, die zuchten onder het juk van het huidige regiem, uw regiem!

 
Neem het kerstreces te baat om in retraite te gaan en rustig na te denken over de weg die u moet inslaan om de belangen te behartigen van de burgers in onze samenleving.

Bedenk dat het eerste lid van artikel 20 van de Grondwet een grondrecht is: De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Verdiep u in de toespraak “Fear is the mind killer” (Angst is de moordenaar van het verstand) die Scott Santens, voorvechter van een Universeel Basisinkomen (UBI), schreef voor een keynote in Ierland voor DEMCON 2018.

Laat de vaas uit uw brief niet aan stukken vallen. Een bekertje koffie is al erg genoeg 😊.

Ik ben benieuwd naar uw reactie.

Joop Böhm

Amersfoort, 27 december 2018.

Foto: Flickr.com

Het bericht Reactie op brief van Mark Rutte aan alle Nederlanders verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.

Alaska Permanent Fund, burgerdividend uit olie-opbrengsten

Overal  zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het Alaska Permanent Fund, dat reeds sinds 1981 een dividend uitkeert aan de inwoners.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?
Verenigde Staten, Alaska, de staat op de Noordwestelijke punt van Noord-Amerika.

De initiatiefnemers en hun doelstelling ?
Het fonds wordt gemanaged door de Alaska Permanent Fund Corporation met bemoeienis door de staat via de Permanent Fund Dividend Division.
Omdat de olie uit Alaska ooit op zal zijn, heeft men een fonds voor toekomstige generaties opgezet.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?
Alle, ruim 730.000 inwoners van de staat Alaska, misdadigers uitgezonderd.

De looptijd en periode.
Het  bestaat al sinds 1981.

De hoogte van het BI, condities voor verstrekking?
De uitkering bedraagt ongeveer 1000 dollar per jaar, volgens een vrij grillig patroon. Men ziet het als dividend. In 2015 ging het om ruim $ 2.000. Zie voor de exacte bedragen per jaar Wikipedia.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het wordt gefinancierd uit de olieopbrengsten.
25% van alle opbrengsten van bodemschatten moet worden besteed aan ‘inkomen genererende investeringen’.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Niet aan de orde, dit is geen experiment of pilot, maar een daadwerkelijk ingevoerd beperkt basisinkomen.

Wat zijn de uitkomsten van evaluaties?
Er is een paper uit 2018 van Damon Jones en Ioana Elena Marinescu (The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund), met als uitkomst dat dit burgerdividend geen effect heeft op de totale werkgelegenheid, maar dat parttime werken met 17% is toegenomen.

Wat is de relevantie voor ons?
Het Alaska Permanent Fund is een prachtig voorbeeld hoe basisinkomen als burgerdividend gezien kan worden en ook wordt uitbetaald.
Jammer dat in Nederland niemand een halve eeuw geleden bedacht heeft dat we onze aardgasbaten deels zo zouden kunnen bestemmen.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking december 2018

 

Het bericht Alaska Permanent Fund, burgerdividend uit olie-opbrengsten verscheen eerst op Vereniging Basisinkomen.